Ranie Tomter

Avdeling
Cyberingeniørskolen
Stilling
Avdelingsleder
Tittel
Oberstløytnant