Torset Steinar_Kom

Steinar Torset

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Seksjonsleder

Kommandør Steinar Torset (f. 1967) er seksjonsleder for seksjon for militærstrategi og fellesoperasjoner ved FHS/Stabsskolen (STS).

Han har variert tjeneste fra taktisk og operasjonelt nivå både nasjonalt og internasjonalt. Kom Torset kom til Forsvarets høgskole (FHS) fra planavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Hans internasjonale statstjeneste er primært fra UK (Maritime Battle Staff) og USA (US Fleet Forces Command/Combined Joint Operations from the Sea Centre of Excellence). Han har videre erfaring fra ulike internasjonale operasjoner med maritimt fokus (UNIFIL, Op Enduring Freedom og EUNAVFOR Atalanta).

Torset har utdannelse fra Stabsskolen og fra Sjefskurset ved FHS.

Interessefelt og fagområder:

  • Militære fellesoperasjoner 
  • Maritime operasjoner 
  • Militærstrategi