Katalin Vertes

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Førsteamanuensis

Forskningsgruppeleder: Applied Research in Military Engineering (ARME)

    • fysisk sikkerhet av konstruksjoner
    • avanserte materialer (høyfast stål, UHPC, smart materialer)
    • digital twins