Njord Wegge

Njord Wegge

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Professor
Telefon: +4790562578

Wegge leder forskningsgruppen "Security and Military Power in the Arctic" ved Forsvarets høgskole, hvor han også leder flere pågående forskningsprosjekt knyttet til dette temaet.

Njord Wegge avla sin doktorgrad om internasjonal politikk i Arktis ved Universitetet i Tromsø høsten 2013 og har siden publisert en rekke bidrag innen tema knyttet til sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis, hybridkrig, etterretningstjeneste, kontroll med etterretning og etterretningsmetoder.

Njord Wegge har vært Chair of Arctic Security ved Marine Corps University, Quantico USA hvor han også var gjesteforsker høsten 2022. Wegge var også gjesteforsker til U.C. Berkeley USA våren 2009, og førsteamanuensis II ved Universitetet i Tromsø 2016–2018. Wegge arbeidet som gjesteforsker og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt på Polhøgda 2012–2014, og seniorforsker på Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 2017–2019.  

Wegge arbeidet i Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) 2014–2017. Njord Wegge var redaktør i statsvitenskap i det internasjonale, fagfellevurderte tidsskriftet Arctic Review on Law and Politics 2013–2019. 

Wegge har vært fast ansatt ved FHS/Krigsskolen siden 2020. 

Njord Wegge er fra sommeren 2022 medlem av Høyres internasjonale utvalg. 

Treffetid på kontoret
Linderud leir eller Teams, mandager og torsdager kl. 10.00–11.00. Avtal gjerne også møte på forhånd om mulig

    • sikkerhetspolitikk
    • militærmakt, inkludert spørsmål knyttet til "hybridkrig"
    • etterretning, overvåking og sikkerhetstjeneste
    • Arktis/nordområdene
    • internasjonal politikk og geopolitikk
Til samlet oversikt over Njord Wegges publikasjoner