Njord Wegge

Njord Wegge

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Professor

​Njord Wegge arbeider som professor ved FHS/Krigsskolen.

Wegge avla sin doktorgrad om internasjonal politikk i Arktis ved Universitetet i Tromsø høsten 2013.

Han var visiting scholar til U.C. Berkeley USA våren 2009, og førsteamanuensis II ved Universitetet i Tromsø 2016–2018. Wegge arbeidet som gjesteforsker og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt på Polhøgda 2012–2014, og seniorforsker på Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 2017–2019. 

Wegge arbeidet også i Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) 2014–2017. 

Njord Wegge var redaktør i statsvitenskap i det internasjonale, fagfellevurderte tidsskriftet Arctic Review on Law and Politics 2013–2019.

    • sikkerhetspolitikk
    • militærmakt, inkludert spørsmål knyttet til "hybridkrig"
    • etterretning, overvåking og sikkerhetstjeneste
    • Arktis/nordområdene
    • internasjonal politikk og geopolitikk
Til samlet oversikt over Njord Wegges publikasjoner