Berrefjord, Vivi Ringnes_3_Vivi Ringnes Berrefj

Vivi Ringnes Berrefjord

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Stipendiat
Telefon: 97705421

Vivi er ph.d. stipendiat ved UiO Statsvitenskap og forsker ved Forsvarets Høgskoles Senter for internasjonal sikkerhet. Hun leder Cyberprogrammet ved Institutt for forsvarsstudier og finansieres gjennom FoU-programmet Informasjonskrigføring og datadrevne operasjoner.

Vivis doktorgradsprosjekt ser på etterretningspotensialet i metadata og demokratiers digitale overvåkning av egne borgere. Tidligere har hun analysert risikopotensialet i kommersielt digitalt fotavtrykk, evaluert norsk militær cyberstrategi, utredet høring av Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten, analysert hvordan partene i Syria-konflikten brukte digitale verktøy for å forme konfliktens narrativ, samt sammenlignet hvordan kultur påvirker kriminelle organisasjoner tilpasning til regimeendring. Hun har skrevet en rekke kronikker i Morgenbladet, Dagbladet, Aftenposten, Digi og Forsvarets Forum.  

Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, en Master of International Relations fra Genevea School of Diplomacy and International Relations og en bachelor fra NTNU. Hun var mastergradstipendiat ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og har gjennomført studieopphold i Kina, Sveits og Argentina.  Tidligere har Vivi arbeidet som skandinavisk Data Protection Officer og Personvernombud, vært kommunikasjonskonsulent i Geelmuyden Kiese, samt hatt internship ved Telenor Norge, International Telecommunication Union, International Campaign to Ban Landmines (ICBL-CMC) og SOS Barnebyer Dharamsala.

    • Teknologiske trender i et sikkerhetspolitisk perspektiv
    • Skjæringspunktet mellom nasjonal sikkerhet, geopolitikk og digitalisering
    • Internasjonal politikk og informasjonskrigføring 
    • Kunstig intelligens, datamakt og digital overvåkning