Wilhelmsen, Vivi Cathrine Ringnes4

Vivi Ringnes Berrefjord

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Stipendiat
Telefon: 97705421

Vivi er forsker ved Senter for internasjonal sikkerhet. Hun er tilknyttet Cyberprogrammet ved Institutt for forsvarsstudier og leder høyskolens FoU-gruppe Cyberoperasjoner. Hun har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en Master of International Relations fra Genevea School of Diplomacy and International Relations. Hun har gjennomført studieopphold i Kina, Sveits og Argentina. 

Vivi jobber primært med digital overvåkning, datamakt og staters bruk av cyberdomenet. Hun har analysert risikopotensialet i nøkkelpersoners kommersielle, digitale fotavtrykk, evaluert norsk militær cyberstrategi, kartlagt Norges cybermaktpotensial, utredet høring av Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten, analysert hvordan partene i Syria-konflikten brukte digitale verktøy for å forme konfliktens narrativ, samt sammenlignet hvordan kultur påvirker kriminelle organisasjoner (casestudium kinesiske Triaden og russisk Mafia) tilpasning til regimeendring i sine respektive land. Hun har skrevet en rekke kronikker i Morgenbladet, Dagbladet, Aftenposten og Digi. Tidligere har hun vært mastergradstipendiat ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), arbeidet som skandinavisk Data Protection Officer og Personvernombud, vært kommunikasjonskonsulent i Geelmuyden Kiese, og hatt internship ved både International Telecommunication Union og International Campaign to Ban Landmines (ICBL-CMC).

    • Teknologiske trender i et sikkerhetspolitisk perspektiv
    • Skjæringspunktet mellom nasjonal sikkerhet, geopolitikk og digitalisering
    • Internasjonal politikk og informasjonskrigføring 
    • Kunstig intelligens, datamakt og digital overvåkning