Wilhelmsen, Vivi Cathrine Ringnes4

Vivi Cathrine Ringnes Wilhelmsen

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Forsker
Telefon: 97705421

(f. 1986) er forsker ved senter for internasjonal sikkerhet. Hun er tilknyttet Cyberprogrammet ved IFS og FoU-gruppen Cyberoperasjoner. Hun har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og Master of International Relations fra Genevea School of Diplomacy and International Relations. Hun har gjennomført studieopphold i Kina, Sveits og Argentina. 

Våren 2019 skrev Vivi en utredning om Forslag til ny etterretninslov. Hun har også vært mastergradstipendiat ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), arbeidet som skandinavisk Data Protection Officer, vært kommunikasjonskonsulent i Geelmuyden Kiese, og hatt internship ved både International Telecommunication Union og International Campaign to Ban Landmines (ICBL-CMC).

Masteroppgaven ved UiO (levert 2014) evaluerte hvordan partene i Syria-konflikten brukte digitale verktøy for å forme konfliktens narrativ. Vivis første masteroppgaven (levert i 2012) fokuserte på hvordan kultur påvirker kriminelle organisasjoners struktur og virke, med casestudium kinesiske Triaden og russisk Mafias adapsjon til regimeendring i sine respektive land. 

    • Teknologiske trender i et sikkerhetspolitisk perspektiv
    • Skjæringspunktet mellom nasjonal sikkerhet, geopolitikk og digitalisering
    • Internasjonal politikk og informasjonskrigføring