portrett

Katarzyna Zysk

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Professor
Telefon: 23095922

Katarzyna Zysk er professor i internasjonale relasjoner og samtidshistorie. Hun er stedfortreder for direktør og har tidligere også ledet Senteret for sikkerhetspolitikk (2019-21). Hun var dessuten forskningsleder ved IFS i perioden 2017–19.

I det akademiske året 2016–17 var hun gjesteforsker ved Center for International Security and Cooperation (CISAC) ved Stanford University, og videre visiting research fellow ved the Changing Character of War Centre ved the University of Oxford. 

Zysk er også medlem i Hoover Institutions Arctic Security Initiative, og er medlem i The International Military Council on Climate and Security (IMCCS). Hun var forsker (resident og non-resident) ved the US Naval War College, Center for Naval Warfare Studies/Strategic Research Department der hun også samarbeidet med War Gaming Department. I 2016 var hun assisterende dekan ved Forsvarets høgskole, hvor hun også underviser. I 2015 fikk hun Sjef Forsvarets høgskoles undervisningspris.

Zysk har bakgrunn i internasjonale forhold og internasjonal historie. Etter hun forsvarte sin doktrorgradavhandling om NATO utvidelse og norske holdninger (2006), har hun fokusert i sin forskning og publisering på sikkerhets- og strategiske studier, herunder russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, militær doktrine og strategi, militær endring og modernisering i det russiske forsvaret, strategisk kultur, geopolitikk i Arktis, samt russisk sjømakt og maritim sikkerhet. Hun arbeider for tiden med et forskningsprosjekt om utviklingen i russisk militær strategi og krigføring. 

Hennes forskning er publisert i SAIS Review of International Affairs, Journal of Strategic Studies, Bulletin of the Atomic Scientists, Asia Policy, RUSI Journal, Politique Etrangère, International Relations, Jane's Navy International, War on the Rocks og andre tidsskrifter og bøker. 

Siste utgivelser: 

Språkkompetanse: norsk, engelsk, polsk, fransk og russisk.

  • Russland, sikkerhets- og forsvarspolitikk
  • Militær strategi
  • moderne militær teori
  • Russland, sjømakt
  • geopolitikk i Arktis
  • maritim sikkerhet
  • NATO og transatlantiske relasjoner
  • Nord-Europa, sikkerhet og forsvar
  • internasjonal sikkerhet