Soldatene i kompanistridsgruppa som er en del av NATO´s enhanced Forward Prescens trener på kompaniangrep før øvelse Iron Wolf.

Folkerettskonferansen

Folkerettskonferansen arrangeres årlig i perioden september/oktober i Oslo. Påmeldingsinformasjon vil være tilgengelig på denne siden i forkant.

Folkerettskonferansen er et fagseminar på dagsaktuelle tema knyttet til krigens folkerett/internasjonal humanitær rett arrangert i samarbeid mellom Norges Røde Kors, Forsvarets høgskole, avdeling Stabsskolen, og Forsvarsdepartementet.

Det gikk tidligere under navnet Samarbeidsseminaret og ble arrangert første gang i 2006. I anledning 15-årsjubileet har det fått en mer moderne form og nytt navn: Folkerettskonferansen.

Folkerettskonferansen er åpen for alle med interesse for temaet. Presentasjonene fra og med 2021 publiseres i skriftlig form på denne siden.

Presentasjoner fra 2023

Folkerettskonferansen 2023_Det norske totalforsvarskonseptet

Tema: Krig i Europa – det norske  totalforsvarskonseptet

Totalforsvarskonseptet er avgjørende for den norske forsvarsevnen, men det reiser likevel en del praktiske og prinsipielle spørsmål som det er viktig å diskutere og håndtere. 

Det største og viktigste spørsmålet er: Hvor stor risiko er vi villige til å utsette vår egen sivilbefolkning for i den hensikt å forsvare dem og landet vårt?

LAST NED