Soldatene i kompanistridsgruppa som er en del av NATO´s enhanced Forward Prescens trener på kompaniangrep før øvelse Iron Wolf.

Folkerettskonferansen

Folkerettskonferansen arrangeres årlig i perioden september/oktober i Oslo. Påmeldingsinformasjon vil være tilgengelig på denne siden i forkant.

Folkerettskonferansen er et fagseminar på dagsaktuelle tema knyttet til krigens folkerett/internasjonal humanitær rett arrangert i samarbeid mellom Norges Røde Kors, Forsvarets høgskole, avdeling Stabsskolen, og Forsvarsdepartementet.

Det gikk tidligere under navnet Samarbeidsseminaret og ble arrangert første gang i 2006. I anledning 15-årsjubileet har det fått en mer moderne form og nytt navn: Folkerettskonferansen.

Folkerettskonferansen er åpen for alle med interesse for temaet. Presentasjonene fra og med 2021 publiseres i skriftlig form på denne siden.

Folkerettskonferansen 2023

Årets tema er Krig i Europa: Det norske totalforsvarskonseptet.

Pil til høyre
IMG_5130_10MB_Camilla Guldahl Coop (1)

Presentasjoner fra 2022

Folkerettskonferansen 2022-1

Tema: Krigen i Ukraina - nøytralitet og partsstatus, krigsforbrytelser og rettsoppgjør

LAST NED