Soldatene i kompanistridsgruppa som er en del av NATO´s enhanced Forward Prescens trener på kompaniangrep før øvelse Iron Wolf.

Folkerettkonferansen

Folkerettkonferansen arrangeres årlig i perioden september/oktober i Oslo. Påmeldingsinformasjon vil være tilgengelig på denne siden i forkant.

Folkerettkonferansen er et fagseminar på dagsaktuelle tema knyttet til krigens folkerett/internasjonal humanitær rett arrangert i samarbeid mellom Norges Røde Kors, Forsvarets høgskole, avdeling Stabsskolen, og Forsvarsdepartementet.

Det gikk tidligere under navnet Samarbeidsseminaret og ble arrangert første gang i 2006. I anledning 15-årsjubileet har det fått en mer moderne form og nytt navn: Folkerettskonferansen.

Folkerettkonferansen er åpen for alle med interesse for temaet. Presentasjonene fra og med 2021 publiseres i skriftlig form på denne siden.

Tema for Folkerettkonferansen 2022 er Ukraina.

Presentasjoner fra 2021

Folkerettskonferansen 2021-1

Tema: Hybride trusler og cyberoperasjoner

LAST NED