Forsvarssjefen_2020

Forsvarets ledelseskonferanse 2020

Årets konferanse i regi Stabsskolen ved Forsvarets høgskole ble gjennomført, tirsdag 17. november 2020, heldigitalt.

Effektiv ledelse handler om å utnytte velfungerende og etablert praksis, samtidig som man tilpasser seg endrede omgivelser og forutsetninger basert på ny kunnskap. Dette fordrer et system som evner å koble teori, praksis, og ikke minst ny relevant kunnskap sammen på en hurtig måte. For en organisasjon som Forsvarets er denne dynamikken særlig relevant.

Årets konferanse satte perspektivet på dagsordenen og traff mange av de utfordringene ledere, både i og utenfor Forsvaret, vil møte i fremtiden:

Temaene berørte ledelse av operasjoner, betydningen av menneskelige, sosiale og organisatoriske faktorer ved ledelse av uforutsette hendelser, samt NATOs perspektiv på utvikling av fremtidige ledere.

Vi fikk også innsikt i hva ledere bruker tiden på i hverdagen, tanker rundt digital ledelse, lederkompetanse for fremtiden, og et innblikk i hvordan fysisk aktivitet påvirker hjernen vår.

Årets tema og deltakere

Velkommen v/generalmajor Henning-A. Frantzen, Sjef Forsvarets høgskole
Åpning Forsvarsledelsen v/general Eirik Kristoffersen, Forsvarssjef

Oberst Terje Bruøygard, Forsvarets fellesoperative hovedkvarter
Refleksjoner rundt ledelse i strid

Direktør Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen
Ledelse i en digital hverdag

Oberstløytnant og phd-stipendiat Marius Herberg, FHS/Stabsskolen
Kompetanse for det uforutsette

Psykologspesialist Jan Oddvar Heimdal, Forsvarets sanitet
Lederutvikling for fremtidige NATO operasjoner

Professor Tom Karp, Høgskolen Kristiania
God ledelse: I spennet mellom idealer, virkelighet og mange hverdager

Partner og gründer Camilla AC Tepfers, Infuture
Fremtidskompetanse

Hjerneforsker og lege Ole Petter Hjelle (ikke tilgjengelig i opptak) 
Sterk hjerne med aktiv kropp

Moderator v/oberst Hilde Solheim, FHS/Stabsskolen 

Innledere på Forsvarets ledelseskonferanse 2020

 1. Generalmajor Forsvarets høgskole

  Frantzen_FHS

  Generalmajor Henning-A. Frantzen er militær sjef og rektor for Forsvarets høgskole.

  Frantzen har sin bakgrunn fra blant annet Krigsskolen, Etterretningstjenesten, Sanitetsbataljonen i Brigaden og Forsvarsdepartementet.

  Han tjenestegjorde i den norske FN-styrken i Bosnia-Hercegovina i 1993-1994 og i Afghanistan i 2008. 

  Frantzen fullførte sin mastergrad i War Studies i 1997 og sin ph.d. i 2003. Begge ved King’s College i London. Hans ph.d. hadde tittelen NATO and Peace support Operations: Policies and Doctrines.

  Under arbeide med sin ph.d. hadde han flere instruktør- og undervisningsstillinger på Krigsskolen, og jobbet særlig med emner knyttet til internasjonale operasjoner, militærhistorie og -teori.

  I sine perioder i Forsvarsdepartementet arbeidet han blant annet med  forsvarspolitikk og langtidsplanlegging, kompetanse og fellesjuridiske tjenester, sikkerhetspolitikk og operasjoner.

  I 2011 ble han leder for militærmaktavdelingen ved Forsvarets høgskole og i 2019 ble han utnevnt til generalmajor og sjef for Forsvarets høgskole med ansvar for all akkreditert offisersutdanning og den nivådannende utdanningen for befal.

  Høgskolen består av Cyberingeniørskolen, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Stabsskolen, Språk- og etterretningsskolen, Institutt for forsvarsstudier og Befalsskolen.

 2. General Forsvarssjef

  DSC_3053

  Eirik Kristoffersen startet sin karriere i Forsvaret ved Ingeniørvåpenets befalsskole i 1988.

  Etter utdannelsen tjenestegjorde han ved Ingeniørbataljonen i Brigade Nord, og hadde siden flere stillinger i Fjernoppklaringseskadronen inntil han i 1999 ble eskadronsjef for avdelingen.

  I 2000 begynte han i Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando hvor han senere også ble sjef. Han har også tjenestegjort som nestkommanderende/stabssjef ved Forsvarets spesialstyrker og sjef Plan og Øving ved Forsvarets operative hovedkvarter. I 2017 ble han utnevnt til sjef Heimevernet og i 2019 ble han utnevnt til sjef Hæren.

  I statsråd 12.mai ble han forfremmet fra generalmajor til general og utnevnt til forsvarssjef. Han tiltrådte som forsvarssjef i august 2020.

  Kristoffersen har erfaring fra utenlands operasjoner i Libanon og Afghanistan. For sin innsats i Afghanistan er han høyt dekorert. Kristoffersen har utdannelse fra Krigsskolen, US Marines Corps Command and Staff College og US Army War College.

 3. Oberst Forsvarets fellesoperative hovedkvarter

  Terje Bruøygard

  Oberst Terje Bruøygard tjenestegjør for tiden ved Forsvarets Operative Hovedkvarter som sjef for planseksjonen.

  Før dette var Bruøygard instruktør ved United States Marine Corps University, der han underviste i strategi, operasjoner og lederskap. Bruøygard har lang fartstid fra Hæren der han blant annet har vært sjef for Telemark bataljon og talsmann for Hæren. I tillegg har han tjenestegjort i FDII, Avdeling for sikkerhetspolitikk.

  Han har deployert til Afghanistan og Irak og er tildelt Krigsmedaljen og Forsvarets Innsatsmedalje med rosett for sin innsats.

  Bruøygard har en master i militære studier fra United States Marine Corps University og han har skrevet en rekke fagartikler om forsvars- og sikkerhetsrelaterte temaer.

 4. Direktør Microsoft Norge

  DSC_3095

  Kimberly Lein-Mathisen is a CEO and board member who loves the challenge of helping a company find new sources of energy, growth, and momentum. As General Manager of Microsoft Norway, she is a passionate voice for how technology and diversity can lift Norway.

  She has 20+ years of experience in Branded Consumer Goods, Pharmaceuticals, Media, and Technology leading across geographies in North America, Europe and Asia. Her roles have included CEO of Lilleborg (Orkla Home & Personal Care); Global VP & Alliance Leader, Eli Lilly; General Manager, Germany and Norway, Eli Lilly; Co-Founder Appear Networks; and Production Leader, Procter & Gamble.

  Kimberly has extensive board experience including Yara, Abelia, NHST (parent of Dagens Næringsliv), Meda AB, Borregaard, and Kappa Bioscience. She has been named one of Norway’s top female executives in technology by Abelia and Oda Network and as one of Norway’s most influential leaders by Kapital.

  Kimberly has a BS in engineering from the U. of Illinois, and an MBA from Harvard Business School.  She is an American citizen with a long-time base in Norway which she shares with her Norwegian husband and 4 children.

 5. PHD-stipendiat Stabsskolen ved Forsvarets høgskole

  Herberg_FHS

  Oberstløytnant Marius Herberg er hovedlærer i Militær ledelse ved Stabsskolen/Forsvarets høgskole.

  Han holder også på med en doktorgraden ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim, Institutt for psykologi. "Competence for the Unforeseen" er det overordnede temaet for doktorgradsprosjektet.  

  Herberg har operativ erfaring fra Hæren og forvaltningsbakgrunn fra Luftforsvaret. Han har tjenestegjort i ulike roller og på flere nivå i Forsvaret. I tillegg har han flere års erfaring fra Forsvarsdepartementet og internasjonal tjeneste på Balkan. 

  Han har militærfaglig utdanning fra befalsskole i Hæren, krigsskole i Luftforsvaret og stabsskole fra Forsvarets høgskole. Herberg har en mastergrad i militære studier fra Forsvarets høgskole. I tillegg har han en cand. mag. -grad fra Høgskolen i Lillehammer. 

 6. Psykologspesialist Forsvarets sanitet

  2020 10 14 Jan Heimdal bilde

  Jan O. Heimdal er psykologspesialist og har siden 2010 jobbet i Forsvaret som seksjonssjef for militærpsykologi. Han har her ansvaret for gjennomføringen av den psykologfaglige delen av seleksjon i Forsvaret. Han representerer Norge i Nato-grupper innen lederutvikling (RTG 286) og seleksjon (RTG 290).

  Han er, og har vært knyttet til Høgskolen Hedmark/Innlandet en årrekke, som sensor og gjesteforeleser i innen organisasjonspsykologi og beredskapsfag, og jobber også for DNV GL med sertifiseringsordningen for rekrutterere.

  Tidligere jobbet han som seniorforsker ved Institutt for energiteknikk (IFE) kontrollromsdesign og -analyser, sikkerhetsforskning, og prosjekter innenfor internasjonal flygeledelse. Videre har han hatt en 20 prosent universitetslektorstilling ved NTNU innen organisasjonspsykologi og endringsledelse.

 7. Professor Høgskolen Kristiania

  DSC_3127

  Tom Karp er professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og professor 2 ved Universitet i Sør-øst Norge og Høgskolen i Innlandet. Han forsker på ledelse, praksis, mestring, endringsledelse, selvledelse og ledelsesutvikling, og har utgitt en rekke bøker, samt vitenskapelige artikler om disse temaene.

  Karp er utdannet sivilingeniør, bedriftsøkonom, har en mastergrad og en doktorgrad. Før han ble akademiker jobbet han som toppleder i næringslivet, han har gründet selskaper, samt jobbet som lederutvikler og strategirådgiver. Parallelt med sivil karriere har han også brukt tid i Forsvaret, blant annet som jeger i HV-016.

 8. Partner og gründer Infuture

  DSC_3173

  Camilla AC Tepfers er utdannet sivilingeniør i datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. Hun har mer enn 20 års erfaring med fremtidsstudier, digitalisering og tjeneste­innovasjon.

  I 2001 etablerte hun innovasjonssatsingen i DNB, og hun var sentral i arbeidet med den digitale transformasjonen i konsernet. Hun er i dag partner og gründer i rådgivnings- og analyse­selskapet inFuture, som ble etablert i 2008.

  Tepfers har styreerfaring fra en serie ulike bransjer, og nåværende styreverv inkluderer i Entra ASA, Polaris Media ASA, StrongPoint ASA og Dyreparken i Kristiansand. Hun har skrevet flere pensumbøker om digitalisering ved norske universitet og høyskoler.

Vil du bli invitert til våre seminarer og arrangementer?