Øvelsen Joint Viking ombord på KNM Otto Sverdrup. Alliert samvirke.

Sjømaktskonferanse 2023

Endringene i maktforholdene til sjøs reflekterer større geopolitiske skifter. I nær 200 år har de angloamerikanske statene definert bruken av havet, basert på prinsippene om de frie hav. Dette blir nå utfordret av stormakter som Kina og Russland.

Denne utviklingen handler ikke bare om maktbalanse og stormaktsrivalisering, men også om en konseptuell transformasjon fra kontroll til eierskap over havområder. Spørsmål som arktiske seilingsruter, utnyttelse av undervannsressurser og nasjonal suverenitet utfordrer internasjonal lov.

Torsdag 7. desember belyste Sjømaktskonferansen 2023 hvordan økonomiske, politiske og militære forhold på havet vil utvikle seg de neste tiårene, og hvordan de vil påvirke Norge og norske interesser. 

Se video fra Sjømaktskonferanse 2023

Program

0:00:08 Velkommen ved kommandør Bård Eriksen, Sjef FHS Sjøkrigsskolen og konferansier Janina Skaar, skvadronsmester ved FHS Sjøkrigsskolen

Geopolitiske realiteter
0:06:07 Norsk sjøblindskap Phd-stipendiat Tor Ivar Strømmen, FHS Sjøkrigsskolen

0:39:40 Strategisk kappløp i det maritime domenet Seniorforsker Ståle Ulriksen, FHS Sjøkrigsskolen

1:07:44 Havrett – gir makt rett? Professor Knut Einar Skodvin, Universitetet i Bergen

Vinnerne av studentkonkurransen: Fremtiden på havet
1:33:01 Olav Roligheten Eftedal, bachelorstudent, FHS Sjøkrigsskolen Havets hemmeligheter: Navigering gjennom nye trusler og skjulte muligheter

1:43:33 Espen Knudsen Eidsvåg, bachelorstudent, Høgskulen på Vestlandet Asymmetrisk krigføring til havs

1:49:07 Erlend Juvsett, masterstudent, NTNU Situasjonsrapport 18. september 2034

1:56:29 Presentasjon av juryen og prisutdeling

Morgendagens sjømakt
Et ukrainsk perspektiv (videoinnlegg)
2:00:39 Innledning ved orlogskaptein Richard Røsjorde
2:05:45 Captain (Navy) Stepan Yakymiak, PhD (military science), Chief of Naval Forces Department, National Defence University of Ukraine

Et russisk perspektiv
2:12:59 Sjefsredaktør Thomas Nilsen, Barents Observer

Et kinesisk perspektiv
2:30:36 Seniorrådgiver Jo Inge Bekkevold, FHS Institutt for forsvarsstudier

Et sivilt perspektiv
2:48:46 Direktør Johan Gustav Hvide, leder for NORTRASHIP

Mennesker, ideer og teknologi
3:17:32 Geopolitikk, sjømakt og teknologi: hvordan utvikle ideer for fremtiden Seniorrådgiver Michael Mayer, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Avslutning
3:43:08 Kommandør Bård Eriksen, Sjef FHS Sjøkrigsskolen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferansen ble gjennomført med støtte fra Eckbos legat

Eckbo-logo_dig_02-usign-tekst-1024.png
 

 

De som deltok i programmet

 1. Jo Inge Bekkevold er seniorrådgiver ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), hvor han fra 2011 til 2017 ledet deres Kina/Asia-program. Bekkevold underviser i geopolitikk på Stabsskolen, og hans forskningsfelt er kinesisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, geopolitikk og sjømakt. Han har skrevet og redigert en rekke bøker om Kina utgitt på britiske og amerikanske forlag, inkludert «India’s Great Power Politics: Managing China’s Rise», fra 2021. Bekkevold er også fast skribent i det amerikanske tidsskriftet Foreign Policy om geopolitikk og aktuelle internasjonale spørsmål knyttet til Kina. Bekkevold var tidligere diplomat i norsk utenrikstjeneste og har tjenestegjort ved Norges ambassade i Beijing i til sammen åtte år.

  Bekkevold, Jo Inge.jpg
  IFS ansatt Jo Inge Bekkvold

   

 2. Bård Eriksen er sjef Forsvarets høgskole / Sjøkrigsskolen. Han har en bred operativ erfaring som skipssjef og skvadronssjef for MTB og sjef Marinejegerkommandoen. Han har bred stabserfaring, der han har jobbet med taktikk- og doktrineutvikling, spesialoperasjoner, etterretning, og personell. Eriksen har utdanning fra Sjøkrigsskolen, US Naval war college og Forsvarets sjefskurs.  

 3. Administrerende direktør og eier av Seatrans Gruppen. Utdannet sivilingeniør i marin teknikk fra NTNU 1983, MBA fra Insead 1987. Verneplikt Marinen 1984. President Norges Rederiforbund 2004–2006. Medlem Nortraship 1992–, leder Nortraship 2005–

  Johan-Hvide.jpg

   

 4. Michael Mayer er statsviter og har siden 2020 vært ansatt som seniorrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). 
  Han fokuserer primært på fremvoksende teknologier og de potensielle konsekvensene for fremtidige militære operasjoner. Mayer foreleser jevnlig ved Forsvarets høgskole og har utgitt to bøker i tillegg til en rekke akademiske rapporter og artikler om temaer som missilforsvar, autonome systemer, kunstig intelligens, additiv produksjon og cybermakt.

  Mayerfoto.jpg

   

 5. Thomas Nilsen har siden 2009 vært redaktør for The Barents Observer som publiseres for et internasjonalt publikum på engelsk og russisk- Avisen dekker europeisk Arktisk og det nordlige Russland og følger utviklingen i den russiske Nordflåten tett.
  Nilsen har siden slutten av 80-tallet reist på kryss av tvers av det nordlige Russland, inkludert sjørutene i Arktis inntil han i 2017 ble erklært persona-non-grata av den den russiske føderale sikkerhetstjenesten, FSB.

  Nilsen photo.JPG

   

 6. Knut Einar Skodvin har en ph.d. i rettsvitenskap og er ansatt som professor ved Det juridiske fakultet, ved Universitetet i Bergen.
  Han arbeider hovedsakelig med folke- og statsrettslige spørsmål, og har i tillegg kompetanse innen havrett. Skodvin har også erfaring fra domstolene samt engasjementer som spesialrådgiver i Justisdepartementet og ved Statsministerens kontor.
  Skodvin har publisert en rekke vitenskapelige artikler og leder blant annet gruppen Forskergruppe for folkerett | Universitetet i Bergen (uib.no)

  Skodvin_Knut Einar_P.jpg

   

 7. Janina Stedjeberg Skaar er lærer i Maritime operasjoner ved Sjøkrigsskolen, med fokus på planlegging av operasjoner, kommunikasjon og støtter i gjennomføring av øvelser. Hun har ved Sjøkrigsskolen også bidratt inn i utviklingen og undervisningen innen Wargaming. Skaar har Bachelor i Informasjonsvitenskap, og har tidligere hatt operasjonsromstjeneste på fregatt i Sjøforsvaret og hatt en lengre periode i Cyberforsvaret.

  Skaar.jpg

   

 8. Tor Ivar Strømmen er orlogskaptein, hovedlærer og doktorgradsstipendiat inn sjømaktsteori ved FHS/Sjøkrigsskolen. Han arbeider hovedsakelig med sjømaktsteori, maritim strategi og maritim operasjonskunst. Strømmen er sjøkrigshistorikker av bakgrunn, men har og mer en 15 år med operativ tjeneste i Marinen.

  I sin operative tjeneste har han i hovedsak jobbet med planlegging, forberedelse og gjennomføring av operasjoner, nasjonalt og i Nato, fra stridsteknisk til operasjonelt nivå.

  Strømmen - krediter Morgenbladet.jpg
  Sjøkrigsskolen, Bergen 20230525. Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen

   

 9. Ståle Ulriksen er forsker og lærer på FHS/Sjøkrigsskolen. 

  Han er statsviter med spesiell interesse for militære problemstillinger, forsvars- og sikkerhetspolitikk. ​

  Ulriksen var assisterende direktør ved NUPI i perioden 2000-2006 og ledet avdeling for sikkerhet og konflikthåndtering fra 2007 til 2012. Han var medlem i Forsvarspolitisk utvalg i 2006-2007 og i Utenriksdepartements sikkerhetspolitiske utvalg 2010-2013.

  Ulriksen, Ståle1.jpg

   

Vil du bli invitert til våre seminarer og arrangementer?