Databaser

Tilgjengelige databaser ved Forsvarets høgskole.

De som er merket med * er databaser biblioteket abonnerer på og du må være på forsvarssektorens nett eller via VPN for å få tilgang.

Academic Search Ultimate (EBSCO)*
Fulltekstartikler fra tidsskrifter innenfor flere fagområder, blant annet samfunnsvitenskap og militære problemstillinger.

ACM digital library*
Association for Computing Machinery.

Air University Library
U.S. Air Force sitt biblioteks hjemmeside med mulighet for å søke i bibliotekets beholdning av bøker.

Armed Conflict Survey*
Tidsskrift utgitt av The International Institute for Strategic Studies og Taylor & Francis. Lenken går til søk i tidsskriftet. Oversikt og analyser over væpnede konflikter verden over, mye tallmateriale og bakgrunnstoff. Erstatter delvis den nedlagte basen Armed Conflict Database.

Atekst (Retriever)*
Gir tilgang til artikler i de fleste norske papiraviser i fulltekst. Dagens utgave og arkivtilgang flere tiår tilbake. Du kan søke etter tittel, forfatter, eksakt dato eller tidsrom, i en eller flere aviser.

Bibsys Brage
Institusjonelt vitenarkiv for FHS, inneholder bl.a. bacheloroppgaver, masteroppgaver, artikler, rapporter med mer.

Browzine 
En tjeneste som gir enkel tilgang til elektroniske tidsskrifter som biblioteket abonnerer på. Du kan blant annet søke etter tidsskrifter på tittel eller emne, lese artikler i tidsskrifter når du er på forsvarssektorens nett eller via VPN, laste ned artikler som pdf-filer samt eksportere referanser.

CIA - The world factbook
Informasjon om alle land, f.eks. styresett, økonomi, geografi og militære styrker.

CNKI: China academic journals* 
Kinesiske tidsskrifter, aviser, doktorgradsavhandlinger, årbøker og statistikk m.m. ​​FHS har tilgang til dokumenter publisert i 2013 eller senere. Last ned Adobe Reader Asian and Extended Language pack for å laste ned pdf'er med kinesiske tegn.​ 

Colombia international affairs online (CIAO)*
Forskning om internasjonale forhold. Vitenskapelige arbeider fra universiteter, forskningsinstitusjoner, NGO’er og konferanser. Tidsskrifter, policy briefs, case-studier og bakgrunnsstoff.

Cristin
Nasjonalt register over forskningsaktiviteter, prosjekter m.m.  

Defense Technical Information Center (DTIC) 
Det amerikanske forsvarsdepartementets forskningssenter.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Oversikt over Open Access, kvalitetssikrede og fagfellevurderte tidsskrifter.

Eastview - Current digest of the Chinese Press*
Et utvalg sentrale artikler fra kinesiske aviser. Oppdateres ukentlig. 

Eastview
Tidsskrifter og aviser på russisk, både militærfaglige og generelle. 

Eastview Governmental Publications​
Russiske offentlige publikasjoner m.m., både fra Statsdumaen og Føderasjonsrådet.​ 

eBook Collection (Ebsco)*
E-bøker i fulltekst. Muligheter for lån, utskrift og nedlastning.

Encyclopedia Britannica online (Britannica Academic)*
Tverrfaglig og oppdatert leksikon.

Gyldendal Rettsdata* 
Bygget opp rundt Norsk lovkommentar, hvor lover og deres enkeltbestemmelser er kommentert av ulike forfattere. Gyldendal Rettsdata inneholder alle gjeldende lover, samt et godt utvalg lovforarbeider og dommer. Basen har også krysshenvisninger, men systemet er ikke godt utarbeidet som i Lovdata Pro. Studenter med Feide får gratis tilgang til Rettsdata. 

Havnivå.no
Kartverkets ressursnettsted med informasjon om vannstandsvarsel, havnivåprognoser m.m. 

​​​Helsebiblioteket
Internasjonale databaser innen medisin og psykologi som f.eks. PubMed, Medline, PsycArticles m.m. Krever personlig registrering og det er gratis. 

Hight North Research documents 
Forskningsdokumenter om nordområdene innenfor alle fagområder og fra hele verden. 

Idunn*
Artikler i fag- og forskningstidsskrifter og åpent tilgjengelige forskningsbøker. Dekker mange fagområder.  

IEEE Explore*
Tidsskrifter, konferansepublikasjoner og tekniske standarder i fulltekst fra noen av verdens mest anerkjente publikasjoner innen elektroteknikk, informatikk og elektronikk. 

Internasjonale rettskilder (udiregelverk.no)
Internasjonale rettskilder og konvensjoner. 

International Security & Counter Terrorism Reference Center (Ebsco)* 
Artikler om sikkerhet og anti-terror.

Jane’s Sea Module* 
Databaser fra IHS Jane's: Fighting Ships, Unmanned Maritime Vehicles, Weapons: Naval, C4ISR & Mission Systems: Maritime og Navy International. 

JSTOR* 
Artikler fra tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap.

JSTOR Business* 
Artikler fra tidsskrifter innen næringsliv, ledelse og organisasjonsutvikling​.

Lovdata
Gratisversjon. Inneholder lover, forskrifter, høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser, internasjonale regler m.m. 

Lovdata Pro*
Utvidet ekspertversjon for ansatte ved FHS. Egen profil må opprettes. Profilen gir mulighet for varsling om endring i lovverket og nye rettsavgjørelser. Kontakt biblioteket for å få passord og brukernavn slik at du kan opprette en personlig profil. Eventuelt innlogging med Feide. 

Military and government collection (Ebsco)​* 
Artikler i fulltekst fra ca. 300 tidsskrifter med relevans for militære, operative og strategiske problemstillinger. 

Military Balance*
Oversikt over militære aktiva og forsvarsbudsjetter i 70 land. Tidsskrift hos Taylor & Francis.

Military Balance Plus*
Inneholder analyser og fakta om militære ressurser i 171 land.

Nasjonalbibliotekets digitaliserte aviser​ 
Digitaliserte norske aviser fra 1763 til i dag. Du har tilgang til alt innhold på Forsvarets høgskoles nettverk. Les mer om tilbudet på Nasjonalbibliotekets sider. 

Den norske los
Den norske los er en farvannsbeskrivelse som dekker norskekysten, Svalbard og Jan Mayen – og er et supplement til sjøkartene. 

Norske offentlige dokumenter - regjeringen.no
NOUer, proposisjoner og meldinger til Stortinget, rundskriv, høringer m.m. 

Offentlige dokumenter vedr. Forsvaret og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk
Pdf fra FHS Luftkrigsskolen (1900-2013).

Oil, Gas and Energy Law Intelligence Service (OGEL)*
Tidsskrift. 

​Ordnett*   
Ordbøker på flere språk, bl.a. engelsk, tysk og russisk. Kan lastes ned i app på telefon/nettbrett.

Oria
Søkemotor som lar deg søke i bibliotekets samling av fysiske og digitale bøker, artikler, tidsskrifter, masteroppgaver m.m. 

PressReader*
Aviser og tidsskrifter fra mer enn 100 land, også norske aviser, mye hobby og fritid. ​​​Last ned appen for å lese på nettbrett/telefon. Tilgangen til å laste ned aviser varer i 6 dager etter at du har forlatt nettverket.

ProQuest*
Artikler i militære og akademiske tidsskrifter i fulltekst. I tillegg avisartikler fra internasjonale aviser.

Psychology and Behavioral Sciences Collection (Ebsco)*
Artikler innen psykologi, dekker ca. 400 tidsskrifter.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yearbook*​
Statistikk over blant annet væpnede konflikter, internasjonal sikkerhet, opprustning og ​​nedrustning. 

Strategic Survey* 
Vurdering av sikkerhetssituasjonen i verden. Utgis av International Institute for Strategic Studies (IISS). 

STRATFOR*
Sikkerhetspolitiske artikler og analyser i fulltekst. 

Tidevannstabeller
Publikasjonen "Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard" i pdf-format - gratis og nedlastbar. 

United Nations Treaty Collection 
Inneholder multi- og bilaterale avtaler.

Uppsala Conflict Database Program
Oversikt over væpnede konflikter i verden. 

 

 1. Atekst (Retriever)*
  Atekst fra Retriever gir tilgang til artikler i de fleste norske papiraviser i fulltekst. Dagens utgave og arkivtilgang flere tiår tilbake. Du kan søke etter tittel, forfatter, eksakt dato eller tidsrom, i en eller flere aviser.​

  Aftenposten - e-avis

  Nasjonalbibliotekets digitaliserte aviser​
  Digitaliserte norske aviser fra 1763 til i dag. ​Du har tilgang til alt innhold på Forsvarets høgskoles nettverk. Les mer om tilbudet på Nasjonalbibliotekets sider.

  Norske, nordiske og internasjonale aviser (onlineaviser)

  PressReader*
  I PressReader finner du flere tusen aviser og tidsskrifter fra mer enn 100 land. Det er et godt utvalg av engelskspråklige, tyske, franske og russiske aviser. For å laste ned aviser må du logge deg på Forsvarets høgskoles nettverk. Tilgangen til å laste ned aviser varer i 6 dager etter at du har forlatt nettverket, men du kan også koble deg til nettverket hjemmefra.

  På reise? Med appen «PressReader» kan du lese aviser på nettbrett og telefon. ​​​Last ned appen fra App Store, Google Play eller Microsoft store.

  Süddeutsche Zeitung*

  Transitions Online*
  Nettbasert tidsskrift og arkiv med nyheter og stoff fra Øst-Europa, sentral-Asia og det tidligere Sovjetunionen.​​

 2. E-bøker i Oria
  Du kan velge å søke slik at du kun ser e-bøker tilgjengelig ved Forsvarets høgskole. Våre e-bøker kommer fra forskjellige leverandører. Låne- og lesemulighetene vil derfor variere litt. ​Du får tilgang til e-bøkene når du er på Forsvarets høgskoles nett (eller via vpn).

  E-bøker fra EBSCO - audiobook collection
  Du kan lagre og skrive ut opp til 60 sider av en bok. For å laste ned en e-bok offline kreves Adobe Digital Editions. For hjelp til innstallering av programmet, kan du kontakte din IT-avdeling. Du må opprette en personlig bruker i Ebsco. Mange av bøkene kan kun leses av én person om gangen. Hvis du ikke får tilgang, prøv igjen litt senere.

  eBook Academic Collection (EBSCOhost)

  eBook Collection (EBSCOhost)

 3. ACM digital libray

  Electronic Mathematics Research Journals

  IEEE Explore*
  Tidsskrifter, konferansepublikasjoner og tekniske standarder i fulltekst fra noen av verdens mest anerkjente publikasjoner innen elektroteknikk, informatikk og elektronikk. 

  IET (The Institution of Engineering and Technology)

  Internasjonal statistikk

  Matheduc (Mathematics Education Database)​​

 4. CNKI: China academic journals*
  Kinesiske tidsskrifter, aviser, doktorgradsavhandlinger, årbøker og statistikk m.m.  ​​FHS har tilgang til dokumenter publisert i 2013 eller senere. Last ned Adobe Reader Asian and Extended Language pack for å laste ned pdf'er med kinesiske tegn.​

  Eastview - Current digest of the Chinese Press*
  Et utvalg sentrale artikler fra kinesiske aviser. Oppdateres ukentlig.

 5. Academic Search Complete (EBSCO)*
  Fulltekstartikler fra tidsskrifter innenfor flere fagområder, blant annet samfunnsvitenskap og militære problemstillinger.

  Academic Search Ultimate (EBSCO)*

  Armed Conflict Survey*
  Oversikt og analyser over væpnede konflikter verden over, mye tallmateriale og bakgrunnstoff. Erstatter delvis den nedlagte basen Armed Conflict Database. 

  Colombia international affairs online (CIAO)*
  Forskning om internasjonale forhold. Vitenskapelige arbeider fra universiteter, forskningsinstitusjoner, NGO’er og konferanser. Tidsskrifter, policy briefs, case-studier og bakgrunnsstoff.

  Country Studies - Library og Congress

  Defense Technical Information Center (DTIC)

  EBSCO* Choose databases

  EU

  Federation of American Scientists
  Uavhengig organisasjon som presenterer nyheter og kommentarer om internasjonal forsvars-og sikkerhetspolitikk, med vekt på militær teknologi.

  Hight North Research documents
  Forskningsdokumenter om nordområdene innenfor alle fagområder og fra hele verden.

  International Security & Counter Terrorism Reference Center

  Jane’s Sea Module*
  Her finner du flere databaser fra IHS Jane's. Fighting Ships, Unmanned Maritime Vehicles, Weapons: Naval, C4ISR & Mission Systems: Maritime og Navy International.  

  Military & Government Collection

  NATO

  Military Balance*
  Oversikt over militære aktiva og forsvarsbudsjetter i 70 land. 

  Military Balance Plus*
  Assessment of the military capabilities and defence economics of 171 countries worldwide.

  Military and government collection​*
  Artikler i fulltekst fra ca. 300 tidsskrifter med relevans for militære, operative og strategiske problemstillinger.

  ​Inneholder sikkerhetspolitiske artikler og analyser i fulltekst.

  Strategic Survey* 
  Vurdering av sikkerhetssituasjonen i verden. Utgis av International Institute for Strategic Studies Strategic (IISS).
   
  Statistikk over blant annet væpnede konflikter, internasjonal sikkerhet, opprustning og ​​nedrustning.
  Uppsala Conflict Database Program
  Database med oversikt over væpnede konflikter i verden.​
 6. Gyldendal Rettsdata er bygget opp rundt Norsk lovkommentar, hvor lover og deres enkeltbestemmelser er kommentert av forfattere. Gyldendal Rettsdata inneholder alle gjeldende lover, samt et godt utvalg lovforarbeider og dommer. Basen har også krysshenvisninger, men systemet er ikke godt utarbeidet som i Lovdata Pro. Studenter med Feide får gratis tilgang til Rettsdata.

  Justisdepartementet

  Lovdata
  Gratisversjon. Inneholder lover, forskrifter, høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser, internasjonale regler m.m. 

  Lovdata Pro
  Utvidet ekspertversjon for ansatte ved FHS. Egen profil må opprettes. Profilen gir mulighet for varsling om endring i lovverket og nye rettsavgjørelser. Kontakt biblioteket for å få passord og brukernavn slik at du kan opprette en personlig profil. 

  Norske offentlige dokumenter - regjeringen.no
  NOUer, proposisjoner og meldinger til Stortinget, rundskriv, høringer m.m.

  Offentlige dokumenter vedr. Forsvaret og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk (1900-2013)

  Stortinget - saker og publikasjoner
  Søk i blant annet alle stortingsforhandlinger fra 1814-2001

  UDI - udiregelverk.no

  United Nations Treaty Collection

 7. Bokhylla.no

  Bokmåls- og nynorskordboka ​

  CIA - The world factbook
  Fakta om alle verdens nasjoner.

  Ordnett(Anbefales)  
  Ordbøker på nett: norsk, engelsk, fransk, russisk, tysk, spansk og italiensk. 

  ​Encyclopædia Britannica online*

  Encyclopedia Britannica online (Britannica Academic)*

  Forskningsetisk bibliotek
  Informasjon om forskningsetikk med mer.​​​

  Merriam-Webster Collegiate Dictionary*
  Engelsk ordbok som gir amerikansk uttale i lydformat (engelsk-engelsk ordbok).

  Store norske leksikon
  Norges eneste fagleksikon på nett

  Norsk-engelsk militær ordbok

  Engelsk-norsk militær ordbok

  Google boksøk

  Hofstede's Cultural Dimensions

  Internet Classics Archive

  Oxford online* 
  Oxford English Dictionary (engelsk-norsk ordbok).

  Wikipedia
  Wikipedia er en encyklopedi på mer enn 100 språk, laget av frivillige bidragsytere. Innholdet kan kopieres og brukes fritt. Norsk versjon.

  Språkrådet
  Råd om skriving av oppgaver.

 8. Eastview
  Tidsskrifter og aviser på russisk, både militærfaglige og generelle.

  Eastview Governmental Publications​
  Russiske offentlige publikasjoner m.m., både fra Statsdumaen og Føderasjonsrådet.​

 9. Biomed Central

  ​​Helsebiblioteket
  Databaser og tidsskriftsartikler innen medisin og helsefag, bl.a. psykisk helse. 

  PsycAR​TICLES*​​
  Artikler i fulltekst, sammendrag og referanser fra over 120 akademiske tidsskrift innen psykologi, ledelse og andre relaterte fagfelt​​. 

  Psychology and Behavioral Sciences Collection*

  PubPsych
  Søk etter artikler og samtidig referanser til artikler innen flere psykologi-databaser.

 10. Air University Library

  Associated Press Video (EBSCO)*

  Bibsys Brage

  Cristin

  Den norske los
  Lenker til alle bind av Kartverkets veiviser til sjøs.

  Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
  ​Fritt tilgjengelige vitenskapelige artikler i fulltekst.

  Forskning.no

  Google Scholar

  GreenFILE

  Havnivå.no
  Dette er Kartverkets ressursnettsted med informasjon om vannstandsvarsel, havnivåprognoser med mer.

  Idunn*
  Norske tidsskriftartikler i fulltekst. 

  JSTOR
  Arkiv for en mengde tidsskrifter innen blant annet humaniora og samfunnsvitenskap.

  JSTOR Business*  
  Fulltekstdatabase med tidsskrifter innenfor næringsliv, ledelse og organisasjonsutvikling​.

  Norwegian Open Research Archive (NORA)

  Norske og nordiske tidsskriftartikler (NORART)

  Norsk senter for forskningsdata (NSD)

  Oria
  Søk i "Norske fagbibliotek" etter artikler, e-bøker, artikler, masteroppgaver, filmer, tidsskrifter og andre elektroniske ressurser. 

  Overhoder
  Liste over alle statsoverhoder, regenter, religiøse ledere og utenriksministre i alle verdens land, fra om lag 1700-tallet til i dag.

  ProQuest*
  Militære og akademiske tidsskrifter i fulltekst.

  ScienceDirect
  Tverrfaglig database med artikler og bøker innen tekniske fag, samfunnsfag og helse/medisin.​

  Tidevannstabeller
  Her finner du publikasjonen "Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard" i pdf-format, gratis og nedlastbar.

 11. BROWZINE 
  BrowZine er en tjeneste som gir deg enkel tilgang til elektroniske tidsskrifter, som biblioteket abonnerer på. Du kan blant annet søke etter tidsskrifter på tittel eller emne, lese artikler i tidsskrifter når du er på FHS-nettet eller via VPN, laste ned artikler som pdf-filer samt eksportere referanser. En kort filmsnutt med bruksanvisning fra UiO.

  ACTION RESEARCH (Sage Journals) 

  ADELPHI SERIES  (Taylor and Francis)

  AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS (American Institute of Physics) 

  AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW(Cambridge University Press)

  ARMED CONFLICT SURVEY (Taylor and Francis)

  ARMED FORCES & SOCIETY (Sage Journals)  

  ASIAN SECURITY (Taylor and Francis)

  THE CHINESE JOURNAL OF INTERNATIONAL POLITICS (Oxford University Press) 

  CLOTHING AND TEXTILES RESEARCH (Oxford University Press) 

  COLD WAR HISTORY (Taylor and Francis)

  COMPARATIVE STRATEGY(Taylor and Francis)

  CONTEMPORARY SECURITY POLICY(Taylor and Francis)

  COOPERATION AND CONFLICT (Sage Journals)  

  DEFENCE & SECURITY ANALYSIS (Taylor and Francis) 

  DEFENCE STUDIES (Taylor and Francis)

  DIPLOMATIC HISTORY (Oxford University Press) 

  EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS(Taylor and Francis)

  EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW (Oxford University Press) 

  EUROPEAN SECURITY (Taylor and Francis) 

  EUROPE-ASIA STUDIES (Taylor and Francis)

  GLOBAL AFFAIRS (Taylor and Francis)

  INTELLIGENCE & NATIONAL SECURITY (Taylor and Francis)

  INTERNATIONAL AFFAIRS  (Oxford University Press) 

  INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENCE AND COUNTERINTELLIGENCE (T&F) 

  INTERNATIONAL PEACEKEEPING (Taylor and Francis)

  INTERNATIONAL RELATIONS (Sage Journals) 

  INTERNATIONAL RELATIONS OF THE ASIA-PACIFIC (Oxford University Press) 

  JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE (Sage Journals) 

  JOURNAL OF CONTEMPORARY ETHNOGRAPHY (Sage Journals) 

  JOURNAL OF HUMANISTIC PSYCHOLOGY  (Sage Journals) 

  JOURNAL OF MILITARY ETHICS (Taylor and Francis)

  JOURNAL OF PEACE RESEARCH (Sage Journals) 

  JOURNAL OF SLAVIC MILITARY STUDIES(Taylor and Francis) 

  JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES(Taylor and Francis)

  JOURNAL OF TRANSATLANTIC STUDIES (Taylor and Francis)

  JOURNAL OF WAR AND CULTURE STUDIES (Taylor and Francis) 

  LAW, CULTURE AND THE HUMANITIES (Sage Journals)  

  MANAGEMENT COMMUNICATION (Sage Journals)  

  MEMORY STUDIES (Sage Journals)  

  MILITARY BALANCE (Taylor and Francis) 

  MILITARY BEHAVIORAL HEALTH (Taylor and Francis) 

  MILITARY PSYCHOLOGY (Taylor and Francis)

  MILLENNIUM: JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES (Sage Publications) 

  NAVAL ENGINEERS JOURNAL (Wiley) 

  NORDIC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW (Brill) 

  POLAR GEOGRAPHY (Taylor and Francis)

  POLAR JOURNAL (Taylor and Francis)

  POST-SOVIET AFFAIRS (Taylor and Francis)

  RUSI JOURNAL (Taylor and Francis)

  SCANDINAVIAN JOURNAL OF HISTORY (Taylor and Francis)

  SCANDINAVIAN JOURNAL OF MILITARY STUDIES

  SECOND LANGUAGE RESEARCH (Sage Journals)  

  SECURITY STUDIES (Taylor and Francis)

  SIMULATION & GAMING (Sage Journals)  

  SMALL WARS & INSURGENCIES (Taylor and Francis)

  SOUTH ASIAN JOURNAL OF HUMAN RESOURCES MNG (Sage Journals)  

  STRATEGIC SURVEY (Taylor and Francis)

  STUDIES IN CONFLICT & TERRORISM (Taylor and Francis)

  SURVIVAL - GLOBAL POLITICS AND STRATEGY(Taylor and Francis)

  VISUAL COMMUNICATION (Sage Journals)  

  WASHINGTON QUARTERLY (Taylor and Francis)