Databaser

Tilgjengelige databaser ved Forsvarets høgskole.

Du må være pålogget forsvarssektorens nett eller via VPN for å få tilgang til enkelte databaser (som krever abonnement).

Academic Search Ultimate (EBSCO)
Fulltekstartikler fra tidsskrifter innenfor flere fagområder, blant annet samfunnsvitenskap og militære problemstillinger.

ACM digital library
Association for Computing Machinery.

Air University Library
U.S. Air Force sitt biblioteks hjemmeside med mulighet for å søke i bibliotekets beholdning av bøker.

Armed Conflict Survey
Tidsskrift utgitt av The International Institute for Strategic Studies og Taylor & Francis. Lenken går til søk i tidsskriftet. Oversikt og analyser over væpnede konflikter verden over, mye tallmateriale og bakgrunnstoff. Erstatter delvis den nedlagte basen Armed Conflict Database.

Atekst (Retriever)
Gir tilgang til artikler i de fleste norske papiraviser i fulltekst. Dagens utgave og arkivtilgang flere tiår tilbake. Du kan søke etter tittel, forfatter, eksakt dato eller tidsrom, i en eller flere aviser.

Browzine 
En tjeneste som gir enkel tilgang til elektroniske tidsskrifter som biblioteket abonnerer på. Du kan blant annet søke etter tidsskrifter på tittel eller emne, lese artikler i tidsskrifter når du er på forsvarssektorens nett eller via VPN, laste ned artikler som pdf-filer samt eksportere referanser.

CIA - The world factbook
Informasjon om alle land, f.eks. styresett, økonomi, geografi og militære styrker.

Colombia international affairs online (CIAO)
Forskning om internasjonale forhold. Vitenskapelige arbeider fra universiteter, forskningsinstitusjoner, NGO’er og konferanser. Tidsskrifter, policy briefs, case-studier og bakgrunnsstoff.

Cristin
Nasjonalt register over forskningsaktiviteter, prosjekter m.m. 

CrossAsia - Nordic and Baltic Libraries: Access to Asia
Felles nordisk ressurs for akademisk informasjon om Asia og en plattform for informasjonsdeling innenfor det nordiske asiatiske studiemiljøet. Innholdet på portalen er levert av Statsbiblioteket i Berlin på vegne av et nordisk konsortium.

Defense Technical Information Center (DTIC) 
Det amerikanske forsvarsdepartementets forskningssenter.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Oversikt over Open Access, kvalitetssikrede og fagfellevurderte tidsskrifter.

Eastview
Tidsskrifter og aviser på russisk, både militærfaglige og generelle. 

Eastview Governmental Publications​
Russiske offentlige publikasjoner m.m., både fra Statsdumaen og Føderasjonsrådet.​ 

eBook Collection (Ebsco)
E-bøker i fulltekst. Muligheter for lån, utskrift og nedlastning.

Encyclopedia Britannica online (Britannica Academic)
Tverrfaglig og oppdatert leksikon.

FHS Brage
Institusjonelt vitenarkiv for FHS, inneholder bl.a. bacheloroppgaver, masteroppgaver, artikler, rapporter med mer.

Google Scholar
Når du søker på en artikkel via Google Scholar får du opp informasjon om tilgang via FHS på høyre side. Du har tilgang til artiklene som er bak betalingsmur så lenge du er på VPN eller i Forsvarets lokaler.

Gyldendal Rettsdata 
Bygget opp rundt Norsk lovkommentar, hvor lover og deres enkeltbestemmelser er kommentert av ulike forfattere. Gyldendal Rettsdata inneholder alle gjeldende lover, samt et godt utvalg lovforarbeider og dommer. Basen har også krysshenvisninger, men systemet er ikke godt utarbeidet som i Lovdata Pro. Studenter med Feide får gratis tilgang til Rettsdata. 

Havnivå.no
Kartverkets ressursnettsted med informasjon om vannstandsvarsel, havnivåprognoser m.m. 

HeinOnline
Basen består av 24 deler med forskjellig faglig fokus fra blant annet Law Journal Library, Foreign Relations of the United states og World Treaty Library.

​​​Idunn
Artikler i fag- og forskningstidsskrifter og åpent tilgjengelige forskningsbøker. Dekker mange fagområder. 

IEEE Explore
Tidsskrifter, konferansepublikasjoner og tekniske standarder i fulltekst fra noen av verdens mest anerkjente publikasjoner innen elektroteknikk, informatikk og elektronikk. 

Internasjonale rettskilder (udiregelverk.no)
Internasjonale rettskilder og konvensjoner. 

International Security & Counter Terrorism Reference Center (Ebsco) 
Artikler om sikkerhet og anti-terror.

JSTOR 
Artikler fra tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap.

Keenious
Keenious er et KI-basert anbefalingsverktøy. Det anbefaler forskningsartikler ut fra tekst du legger inn. Du kan enten bruke Keenious-funksjonalitet i word eller laste opp tekst på nettsiden. Et supplement til ordinære litteratursøk.

Lovdata
Gratisversjon. Inneholder lover, forskrifter, høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser, internasjonale regler m.m. 

Lovdata Pro
Utvidet ekspertversjon for ansatte ved FHS. Egen profil må opprettes. Profilen gir mulighet for varsling om endring i lovverket og nye rettsavgjørelser. Kontakt biblioteket for å få passord og brukernavn slik at du kan opprette en personlig profil. Eventuelt innlogging med Feide. 

Military and government collection (Ebsco) 
Artikler i fulltekst fra ca. 300 tidsskrifter med relevans for militære, operative og strategiske problemstillinger. 

Military Balance
Oversikt over militære aktiva og forsvarsbudsjetter i 70 land. Tidsskrift hos Taylor & Francis.

Military Balance Plus
Inneholder analyser og fakta om militære ressurser i 171 land.

Nasjonalbibliotekets digitaliserte aviser​ 
Digitaliserte norske aviser fra 1763 til i dag. Du kan få utvidet tilgang til aviser i fulltekst ved å henvende deg til biblioteket. Vitenskapelig ansatte kan logge inn med FEIDE for utvidet tilgang.

Den norske los
Den norske los er en farvannsbeskrivelse som dekker norskekysten, Svalbard og Jan Mayen – og er et supplement til sjøkartene. 

Norske offentlige dokumenter - regjeringen.no
NOUer, proposisjoner og meldinger til Stortinget, rundskriv, høringer m.m. 

Offentlige dokumenter vedr. Forsvaret og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk
Pdf fra FHS Luftkrigsskolen (1900-2013).

Oil, Gas and Energy Law Intelligence Service (OGEL)
Tidsskrift. 

Open Polar
Forskningsdokumenter om nordområdene innenfor alle fagområder og fra hele verden.

​Ordnett 
Ordbøker på flere språk, bl.a. engelsk, tysk og russisk. Kan lastes ned i app på telefon/nettbrett.

Oria
Søkemotor som lar deg søke i bibliotekets samling av fysiske og digitale bøker, artikler, tidsskrifter, masteroppgaver m.m. 

PressReader
Aviser og tidsskrifter fra mer enn 100 land, også norske aviser, mye hobby og fritid. ​​​Last ned appen for å lese på nettbrett/telefon. Tilgangen til å laste ned aviser varer i 6 dager etter at du har forlatt nettverket.

ProQuest
Artikler i militære og akademiske tidsskrifter i fulltekst. I tillegg avisartikler fra internasjonale aviser.

Psychology and Behavioral Sciences Collection (Ebsco)
Artikler innen psykologi, dekker ca. 400 tidsskrifter.

Psykologisk.no
Norsk nettsted for de som er interessert i psykologi. Utgir fagtidsskriftet Scandinavian Psychologist.

R. Politik
Ressurs fra ulike fagmiljøer/tenketanker.

Stalin Digital Archive
Kildemateriale fra Stalins personlige artikler og monografier.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yearbook​
Statistikk over blant annet væpnede konflikter, internasjonal sikkerhet, opprustning og ​​nedrustning. 

Stratagem
Blogg om forsvar, sikkerhet og beredskap.

Strategic Survey 
Vurdering av sikkerhetssituasjonen i verden. Utgis av International Institute for Strategic Studies (IISS). 

Stratfor
Sikkerhetspolitiske artikler og analyser i fulltekst. 

The MLA International Bibliography (EBSCO)
Artikler innen litteratur, språk, lingvistikk og folklore. Produsert av Modern Language Association (MLA).

Tidevannstabeller
Publikasjonen "Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard" i pdf-format - gratis og nedlastbar. 

United Nations Treaty Collection 
Inneholder multi- og bilaterale avtaler.

Uppsala Conflict Database Program
Oversikt over væpnede konflikter i verden. 

Web of Science
Web of Science (WoS) er en samling databaser som kobler publikasjoner og deres forfattere ved hjelp av siteringsdata. Paneler av fagfolk velger ut tidsskriftene som blir indeksert. WoS har en anglo-amerikansk slagside, men de siste årene har de jobbet mye med å bedre dekningen av asiatiske tidsskrifter.