PK-Header-1440x720

Mastergradsstipend ved Stabsskolen

Vil du skrive masteroppgave ved seksjon for internasjonal virksomhet? Neste utlysning er høsten 2023.

Har du en spennende prosjektidé? 

Seksjon for internasjonal virksomhet tar ca hvert 2 år imot søknader om mastergradsstipend. Følg med på denne siden for å få med deg utlysning og søknadsfrist.

Neste utlysning er høsten 2023.

​​​​​Mastergradsstipend gjelder for inntil 6 måneder, med mulighet for forlengelse i særlige tilfeller. Stipendiet er på kr. 6000 per måned.

Mastergradsoppgaven m​​å ligge innenfor Seksjon for internasjonal virksomhets fagområder og vi vektlegger særlig faglig kompetanse.

Masteroppgaven må være innen et av følgende fagområder:

 • Russiske operasjoner i Ukraina (cyber, påvirkning, hybrid), hvordan Ukraina responderer, samt sikkerhetspolitiske implikasjoner for Europa og Norge
 • Utdanningsteknologi i høyere utdanning (EdTech)
 • Menneskelig sikkerhet og rollen til militærmakt
 • FN-operasjoner: teknologi, etterretning og logistikk

Vi søker deg som

 • er motivert, har en interessant prosjektidé og gode karakterer fra tidligere studier
 • har interesse for militære operasjoner og væpnet konflikt
 • har gode samarbeidsevner
 • er villig til å ta på seg administrative oppgaver knyttet til prosjektgjennomføringen ved seksjonen (opp til 25% av arbeidstiden)

 

I tillegg til den månedlige utbetalingen tilbyr vi

 • et internasjonalt ledende forskningsmiljø innenfor fagområdet ditt
 • en fast faglig kontaktperson​ ved seksjonen
 • nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • kontorplass på Stabsskolen  
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø

Hva skal søknaden inneholde?

​​Send kortfattet søknad med: ​​​​

 1. navn, adresse, telefon, e-post;
 2. stu​​diested, navn på veileder, oppstart/planlagt innlevering; ​
 3. attesterte vitnemål/karakterutskrifter fra høgskole/unive​​rsitet;
 4. ​prosj​ektbeskrivelse (1–3 sider) som blant annet inneholder:  
  • prob​​lemstilling
  • ​​​​​​kontekst og relevans
  • te​​ori
  • me​​​tode
  • gjenno​mføringsplan

Prosjektbeskrivelsen må ha en kobli​ng til et eller flere av seksjonens fagområder.

Søknad sendes Seksjon for internasjonal virksomhet.

Du kan forvente svar på søknaden din innen en måned etter søknadsfristen.
Merk at Seksjon for internasjonal virksomhet ikke begrunner innvilgelse/avslag.

 

Har du spørsmål?

Ring oss på telefon +47 47 47 63 21 eller send en e-post til [email protected]

Vil du bli invitert til våre seminarer og arrangementer?