Forskning og data

Ønsker du tilgang til data fra Forsvarets helseregister? Her finner du veiledninger, søknadsskjema og informasjon om bruk av data.

Søk om tilgang til data

For at du skal få tilgang til data fra Forsvarets helseregister (FHR), må FHR ha en fullstendig søknad. Prosjektet skal godkjennes, pris avtales og vilkår formidles før utlevering av data kan skje. I noen tilfeller må det inngås en kontrakt før utleveringen.

Riktig søknadsskjema må fylles ut. I tillegg må FHR ha prosjektbeskrivelse (protokoll) og kopi av relevante tillatelser med tilhørende søknader. Kopi av tillatelser kan ettersendes.  

Spørsmål vedrørende data til forskning og søknad kan sendes elektroniskt til: datatilgang@forsvaretshelseregister.no

  1. Forskeren er ansvarlig for at alle nødvendige tillatelser er innhentet. Det kan være behov for tillatelse fra De regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) eller det kan være behov for konsejon fra Datatilsynet (data fra Reseptregisteret).

    Ønsker du tilgang til datafiler til forskning benyttes søknadsskjema:

    Søknad om data for forskning

  2. Ønsker du tilgang til statistikk for offentlig planlegging, rapportering, kvalitetssikring og overvåkning, benytt følgende søknadsskjema: 

    Søknad om statistikk

Bruk av data fra Forsvarets Helseregister

Generell informasjon om bruk av data:

Anonymiserte data fra Forsvarets helseregister blir brukt til fremstilling av statistikk i en årlig publikasjon fra registeret kalt Helse for stridsevne. Videre blir anonyme data fra registeret brukt av ansatte ved FSAN til forskning, og i samarbeidsprosjekter med eksterne aktører som norske universiteter og Folkehelseinstituttet, i tråd med forskrift for Forsvarets helseregister. Du finner publikasjoner fra FHR under fanen "Publikasjoner".

Innsyn

Dersom du er registrert i Forsvarets helseregister og ønsker innsyn i bruk av dine egne data må du sende forespørsel per post. 

Forespørsler om innsyn sendes til adressen:

FSAN
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer

Husk fødselsnummer.

Pil til høyre
Publikasjoner