Global-Mobility-width1700height937

Cyberprogrammet

Prosjektperiode
14. okt 2020 -
14. okt 2024
Prosjekteier
Forsvarets høgskole
Prosjektleder
Berrefjord, Vivi Ringnes
Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Emneord
Sikkerhetspolitikk
Geopolitikk
Digital policy
Cybersecurity
Stordata
Finansiering
Forsvarets høgskole

Cyberprogrammet

  • Digital geopolitikk, cybermakt og staters militære cyberkapasiteter
  • Digitale trusler mot internasjonal fred og sikkerhet
  • Digitale påvirkningsoperasjoner
  • Ny teknologi og teknologiske trender i et sikkerhetspolitisk perspektiv
  • Norge i cyberdomenet: strategier, særtrekk og casestudium 

Det digitale domenet skaper nye muligheter og nye sårbarheter. Cyberoperasjoner og påvirkningskampanjer kan undergrave tillitt til styringsmakter, øke konfliktlinjene i samfunnet, svekke Norges forsvarsevne og nedgradere norsk suverenitet. Teknologiens innvirkning på global strategisk stabilitet er vedvarende og konstant. Men formene det tar er i stadig endring og må studeres nøye.

Internett har utviklet seg til en test-lab for vågale etterretningsoperasjoner, med informasjonskampanjer, industri-spionasje, overvåkning og nettverksinnbrudd. Utbytte av stordata og kunstig intelligens er i støpeskjeen. Proporsjonalitet, effektmåling og godkjente virkemidler forblir uavklart. Persondata kan bli en viktig nasjonal ressurs og sikkerhetsutfordring.  Statens overvåkningsmonopol utfordres og nye partnerskapsmodeller etableres. Ny kommersiell teknologi, tingenes Internett, nye lagrings- og prosesseringskapasiteter og sofistikert kunstig intelligens kan innebære et paradigmeskifte, men hvordan det eventuelt vil utmane seg er usikkert.

Forsvarets Høgskole, og IFS sitt Senter for Internasjonal Sikkerhet, ønsker med sitt cyberprogram å bidra til et forskningsforankret kunnskapsgrunnlag for faglige debatter både i akademia og utenfor. Programmet skal arbeide i skjæringspunktet mellom global og nasjonal sikkerhet.