Den russiske ungdomsarméen (Junarmija): Aktiviteter, agendaer og sikkerhetsimplikasjoner

Prosjektperiode
1. aug 2020 -
9. sep 2021
Prosjekteier
Forsvarets høgskole
Prosjektleder
Bækken, Håvard
Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Emneord
Nasjonalisme
Russland
Sivil militære relasjoner
Finansiering
Forsvarsdepartementet
Forsvarets høgskole

Hensikten med dette prosjektet er å utforske den såkalte «Ungdomsarméen» (Junarmija), Russlands største militær-patriotiske ungdomsbevegelse. Prosjektet tar utgangspunkt i fire relaterte forskningsspørsmål:

1.    Hva er Junarmijas modus operandi i Russland og i utlandet?

2.    Hvilke målsetninger og politiske agendaer ligger bak organisasjonen?

3.    I hvilken grad er organisasjonen i stand til å gjennomføre disse målsetningene?

4.    Hva er implikasjonene av spørsmål 1, 2 og 3 for Norges sikkerhet.

Foruten offentlig og akademisk diskusjon og analyse, vil prosjektet undersøke både bevegelsens lovmessige fundament og den foreliggende dokumenteringen av bevegelsens aktiviteter og politiske koblinger i inn- og utland.