Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv

Prosjektperiode
1. sep 2019 -
31. des 2022
Prosjekteier
Forsvarets høgskole
Prosjektleder
Oma, Ida Maria
Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Emneord
Militærmakt
Militær strategi og teori
Nye militærteknologier
Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk
Sammensatte trusler
Finansiering
Forsvarsdepartementet
Forsvarets høgskole

Forskningsprogrammet Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv (S-pol) ved IFS har til formål å videreutvikle den teoretiske, konseptuelle og empiriske kompetansen om norsk sikkerhetspolitikk gjennom forskning og forskningsbasert formidling.

Forskningen tar utgangspunkt i sentrale strategiske utviklingstrekk, og analyserer grunnlaget for og tilnærminger i norsk sikkerhetspolitikk. Sentralt står forholdet til Russland og de mest krevende utfordringene for norsk sikkerhet, samt fornyet vurdering av tradisjonell sikkerhetspolitisk tenkning og begrepsbruk.