The strategic role of land power on NATO's northern flank

Prosjektperiode
1. jan 2021 -
31. des 2023
Prosjekteier
Forsvarets høgskole
Prosjektleder
Wegge, Njord
Avdeling
Krigsskolen (KS)
Emneord
Finansiering

Prosjektet har sitt utspring fra FoU-gruppen «Security and Military Power in the Arctic». Gruppen er sammensatt av forskere fra mange avdelinger ved og utenfor Forsvarets høgskole og ledes fra FHS/Krigsskolen på Linderud.

Nasjonal deltakelse:

 • Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Stabsskolen og Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole 
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Stavanger
 • Nord Universitet
 • Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

Internasjonal deltakelse:

 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Sverige
 • US Army War college
 • US Marine Corps University
 • Loughborough University, UK   

Prosjektet tar sikte på aktiv deltakelse av kadetter og studenter, og vil forsøke å integrere dem i aktiviteter, herunder stimulere til forskning og fagfellevurdert publisering.  

Hovedproblemstillingene i prosjektet er:  

 1. What are the strategic implications  of strengthening or weakening the various components of land capabilities (army units, weapon platforms, reservist units and Special Operation Forces, SOFs) in Northern Norway?  

 1. What are the strategic implications of differences in volume and quality in the balance between national land forces and allied reinforcements forces, e.g. amphibious forces or forward-based allied land forces? 

Mens prosjektet tar ut mot landmakt komponenten, vil vi også integrere analysen i et «multi domain» strategisk planleggings-perspektiv.  

Det legges opp til både fagfellevurdert og populærvitenskapelig publisering, herunder arrangement av diverse workshop og seminarer.