2023 Forsidebilde musikktroppen kp3

Musikktroppen

Musikktroppen i 3. gardekompani, Hans Majestet Kongens Garde er Forsvarets representasjonsavdeling og anses å være blant verdens beste innenfor sitt fagfelt.

Varighet
12 måneder
Tjenestesteder
Avdeling
Hans Majestet Kongens Garde
Bakgrunn
Ingen
Innrykk
September
Antall stillinger
100+
2023 Musikktroppen illustrasjon 2 kp3

Musikktroppen består av rundt 80 soldater fordelt på to korps: signalkorpset og janitsjarkorpset. Tiden hos oss byr på musikalsk utvikling gjennom daglige musikkøvelser, konserter og drilloppvisninger.

 1. Musikktroppen er Norges eneste vernepliktbaserte musikkorps, og består utelukkende av soldater som avtjener førstegangstjeneste. Gjennom tjenesten får du instruksjon og tett oppfølging av profesjonelle musikere fra de andre forsvarskorpsene.

  Signalkorpset

  Signalkorpset består av omtrent 25 soldater som enten spiller slagverk eller signalhorn. Bb-trompet benyttes også i konsertsammenheng og til daglig øving. I tillegg til å løse oppdrag sammen med resten av kompaniet, løser de også oppdrag alene. Dette omfatter alt fra kransenedleggelser til båremottakelser, idrettsarrangementer og andre seremonielle oppdrag. Signalhornblåserne går også hver dag vakt ved Det Kongelige Slott, og i Huseby leir som ukehavende hornblåser. Som signalgardist får du derfor oppleve mange ulike oppdrag, i tillegg til å få tett musikalsk oppfølging.

  Janitsjarkorpset

  Janitsjarkorpset består av omtrent 55 soldater som i løpet av året gjennomfører mange konserter, i tillegg til å være med resten av kompaniet under drilloppvisninger og oppmarsjer. Janitsjarkorpset spiller et variert repertoar igjennom sesongen.

  Om tjenesten

  Tjenesten starter med rekruttperiode bestående av mye sluttet orden og musikkøvelser, i tillegg til noe grunnleggende soldatutdanning. Deretter følger konsertsesongen i starten av desember, etter fullført debutkonsert. På nyåret gjennomfører vi flere store konserter, med festkonsert i Oslo konserthus som det store høydepunktet. Deretter starter drillsesongen, der kompaniet reiser rundt både i inn- og utland, og viser frem musikk- og drillprogrammet.

  Dimisjon

  Tjenesten varer til september, og som hovedregel legger vi til rette for at alle kan starte på videre utdanning samme år som man dimitterer. Du har da mulighet til å søke permisjon for obligatoriske studiedager, men vi understreker likevel at Forsvarets behov er styrende.

 2. Tjeneste i Musikktroppen innebærer rekruttutdanning og annen militær utdanning i likhet med andre typer førstegangstjeneste. De samme generelle minstekravene til helse gjelder her som ellers.

  Men for å søke opptak til Musikktroppen må du spille et instrument i janitsjarbesetning.

  Du kan søke deg inn i Musikktroppen selv om du ikke gikk videre fra egenerklæringen eller sesjon. Det er en forutsetning for tjeneste at du ikke har noe diskvalifiserende helseproblemer eller noe på vandel/rulleblad.

 3. For å bli en del av Musikktroppen må du:

  1. Fyll ut søknadsskjemaet under. Frist: 15. april.
  2. Du får beskjed når du skal sende inn digitalt prøvespill. Du finner PDF med noter under «Prøvespill og noter».
  3. Gjennomgå et digitalt intervju med et befal fra kompaniet. Samtaleemne er blant annet annet fysisk form og helse, treningsplan, hobbyer/interesser og bakgrunnen for søknaden. Her vil det også være rom for å stille spørsmål du lurer på.

   

  Resultatet av prøvespillet ferdigstilles i takt med opptakene til høyere utdanning, og vi sender ut svar så fort seleksjonen er over.

 4. Før tjeneste i Gardemusikken må vi finne ut hva du kan på ditt instrument. Dette gjøres ved at du sender inn en video slik at vi hører og ser deg spille. Utgangspunktet er at du skal få vist det aller beste av deg selv.

  Det digitale prøvespillet skal inneholde utdrag fra notene du finner her, i tillegg til et selvvalgt stykke.

  Selvvalgt stykke

  I det selvvalgte stykket står du fritt til å spille hva du vil. Dette kan for eksempel være solostykke, etyde, kammermusikk eller et tidligere videoopptak du er fornøyd med. Dersom du ikke har musikk til selvvalgt stykke, send en e-post til [email protected] eller ring 23 09 84 39 (mandag til fredag 08.00–15.30), og vi hjelper deg.

  Hvis du i tillegg synger eller spiller flere instrument, vil vi gjerne høre det også. Dette trenger ikke å være instrument i janitsjar-besetning, men det kan for eksempel være piano, gitar, trekkspill, orgel eller kontrabass.

  Innstuderingsnoter fra Gardemusikken

  Nedenfor finner du korpsutdragene for ditt instrument. Fra disse notene velger du 2-3 partier (utdrag) som du spiller og sender inn som en del av prøvespillet. Disse notene gjenspeiler vanskelighetsgraden som er vanlig i Gardemusikken.

  Vi ønsker at du spiller korpsutdragene i ett sammenhengende opptak. Selvvalgt musikk kan tas opp separat, eller du kan sende opptak fra en konsert du er fornøyd med.

  Noter

Søk her
Opptak i Musikktroppen krever egen søknad. Etter innsendt søknad, må du sende inn prøvespill i tillegg til at du blir innkalt til et intervju.
Pil til høyre
Se også Drilltroppen

Kompanistaben

2023 KP3 kompanistab på stand

Kompanistaben består av soldater som jobber i kulissene for at Musikk- og Drilltroppen skal ha de beste forutsetningene for å bli blant verdens beste i kombinasjonsformen musikk og drill. Disse soldatene er nøkkelpersoner som i sin tjeneste får mye ansvar og frihet til å jobbe selvstendig. I staben er det en fordel å være utadvendt, serviceinnstilt og ha kjennskap til foto og film. I tillegg bør du ha førerkort klasse B.

 1. Administrasjonsassistent

  Som administrasjonsassistent har du blant annet ansvar for alt av forbruksmateriell, kompanimateriell og du er ansvarlig for å melde inn feil og mangler på kasernene. I denne stillingen vil du arbeide tett med administrasjonsbefalet.

  Personellassistent

  Personellassistenten samarbeider tett med kompaniets adjutant. I denne stillingen skal du ha oversikt over personellet i kompaniet, noe som blant annet innebærer å melde inn styrketall og ha kontroll på hvem som er med på ulike oppdrag. Det er en fordel å være kjent med Excel samt å være strukturert.

  Materiellassistent

  Som materiellassistent har du ansvar for lagring, kontroll og reparasjon av kompaniets instrumenter. Dette innebærer å ha ansvar for materiell til en verdi av flere millioner kroner, noe som gjør at du som materiellassistent bør være nøyaktig, serviceinnstilt og evne å holde oversikt i uoversiktlige situasjoner.

 2. Til forskjell fra Musikk- og Drilltroppen, kan du ikke forhåndssøke deg til kompanistaben via søknadsskjema.

  For å bli en del av kompanistaben må du si til sesjonsoffiseren på sesjon at du ønsker deg til kompanistaben i 3. gardekompani, i Hans Majestet Kongens Garde. Etter du har hatt innrykk vil du etter hvert få muligheten til å søke deg til en av stillingene som står beskrevet her.