En lege sjekker pupiller og ser etter reflekser hos pasienter under øvelse skademestring på Sessvollmoen. / During  medical exercise at Sessvollmoen

Lege

Som vernepliktig akademiker gjennomfører du plikttjeneste som vernepliktig offiser innenfor din profesjon.

Varighet
12 - 19 måneder
Tjenestesteder
Alle
Avdeling
Andre
Bakgrunn
Mastergrad/profesjons­utdanning
Innrykk
Mars og september
Antall stillinger
1-10

Veien til å bli vernepliktig akademiker (VA)​ som lege i Forsvaret, skjer i tre trinn:

Trinn 1 – forkurs i første utdanningsår

I noen tilfeller kan du bli innkalt til et forkurs mens du er under din sivile utdanning. Dette skjer vanligvis i ditt første utdanningsår.​ Forkurset er ikke et krav for å bli innkalt som vernepliktig akademiker. Forkurset varer 1 dag. Her får du informasjon om dine tjenestemuligheter som vernepliktig akademiker i Forsvaret, og hva slags karrieremuligheter du har – inkludert muligheter for tjeneste i internasjonale operasjoner.

Trinn 2 – offiserskurs

Selve militærtjenesten starter med grunnleggende soldatutdanning og et offiserskurs på til sammen 10 uker. Da har du grad som fenrik. Når du har fullført og bestått offiserskurset, får du opprykk til utskrevet løytnant i den forsvarsgrenen du skal tjenestegjøre i.

Trinn 3 – fagopplæring

Etter offiserskurset starter fagopplæringen. Den skal gi deg nødvendige kvalifikasjoner, slik at du kan fungere i stillingen. Lengden på opplæringen kan variere fra 1 til 6 uker.

3 måneder etter fagopplæringen kan du søke om tjeneste i internasjonale operasjoner. Med frivillig tjeneste i internasjonale operasjoner kan du få godskrevet inntil 6 måneder av den totale tjenesteplikten på 19 måneder.

Slik er tjenesten

  1. Etter at du har fullført både offiserskurset og fagopplæringen, skal du i tjenesten dekke funksjoner som samsvarer med din sivile opplæring – både i faglig innhold og utdanningsnivå.​

  2. Etter 12 måneders tjeneste som vernepliktig akademiker, kan du søke om tilsetting som yrkesbefal i Forsvaret hvis det lyses ut stillinger. Følg blant annet med på forsvaret.no/jobb​.​