En amerikansk presseoffiser fra US Marine Corps og norsk representant fra Alliert Treningssenter/American Press and iinformation officer Norwegian representative from the Allied Training Center

Alliert treningssenter

Velkommen til repetisjonstjeneste hos Alliert treningssenter!

Alliert treningssenter (ATS) skal, med støtte av andre deler av Forsvaret, Forsvarsbygg og sivile aktører, planlegge og tilrettelegge for alliert trening i fred, krise og krig. Som del av Trenregimentet forvalter avdelingen verskapet på vegne av Hæren.

Velkommen til Nordic Response!

SNMG1-Ships in formation on completion of exercise Cold Response  off coast of Norway: (HNoMS STORM (P-961), HNoMS STEIL (P-963),   ESPS CANTABRIA (A15), ESPS ALVARO DE BAZAN (F101), HNoMS THOR HEYERDAHL (F-314), HDMS NIELS JUEL (F-363), FS LV LAVALLE (F-790), FS PRIMAUGUET (D-644), HMS IRON DUKE, HNoMS ROALD AMUNDSEN (f-311), ORP KOSCIUSCO (F-273), HNoMS  - 07 MAR  2016 - Photo by WO C.ARTIGUES (HQ MARCOM).

Under Nordic Response blir du en del av en stor øvelse på titusenvis av soldater. Store styrker og kapasiteter skal øve til havs, i luften og på bakken for å vise at NATO har en tydelig evne, vilje og styrke til å forsvare sitt territorium og sin nordlige flanke.

Nordic Response er en del av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender som finner sted i Tyskland–Polen–Baltikum. Nordic Response er også integrert med den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior, som utspiller seg i havet mellom Skottland, Norge og Island uken før.