Feltoperatører fra Fjernoppklaringseskadronen i Etterretningsbataljonen samtrener med kolleger fra US Marines og 339-skvadronen i Luftforsvaret, under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020 i Troms.   *** Local Caption *** Long-range reconnaissance patrol soldiers assigned to Intelligence Battalion, Brigade North, conduct a joint combined operation with colleagues from the United States Marine Corps Force Reconnaissance and the Royal Norwegian Air Force 339 Squadron, during the multi national winter exercise Cold Response in Troms, Norway.

Etterretnings­bataljonen

Velkommen til repetisjonsøvelse hos Etterretnings­bataljonen!

Du er innkalt til repetisjonstjeneste hos Etterretnings­bataljonen i forbindelse med vinterøvelsen Nordic Response 2024 i perioden 4. til 15. mars. Du skal bekle stilling i Etterretnings­bataljonens struktur under øvelsen innenfor ditt kompetanseområde. Vi ser veldig frem til at du kommer og skal forsterke vår struktur under øvelsen.

Nordic Response er en øvelse som har til hensikt å fokusere på kampanje planene som er utarbeidet for nordområdene. Hovedfokus er å trene på mottak og integrasjon av allierte styrke i Norge og drive integrerte operasjoner sammen med allierte forsterkningsstyrker.

Vi har startet øvelsesplanlegging og må komme tilbake med mer informasjon når denne er ferdig. Program for hele perioden vil bli kommunisert når vi har fått utarbeidet dette.

I grove trekk vil dette foregå på følgende måte:

 • Oppmøte og mottak
 • Oppkledning og våpenteknisk utlevering
 • Orienteringer og autorisasjon
 • Innplassering i stilling og opplæring
 • Feltdeployering
 • Evaluering og innlevering av materiell
 • Dimisjon

Velkommen til Nordic Response!

SNMG1-Ships in formation on completion of exercise Cold Response off coast of Norway: (HNoMS STORM (P-961), HNoMS STEIL (P-963),  ESPS CANTABRIA (A15), ESPS ALVARO DE BAZAN (F101), HNoMS THOR HEYERDAHL (F-314), HDMS NIELS JUEL (F-363), FS LV LAVALLE (F-790), FS PRIMAUGUET (D-644), HMS IRON DUKE, HNoMS ROALD AMUNDSEN (f-311), ORP KOSCIUSCO (F-273), HNoMS - 07 MAR 2016 - Photo by WO C.ARTIGUES (HQ MARCOM).

Under Nordic Response blir du en del av en stor øvelse på titusenvis av soldater. Store styrker og kapasiteter skal øve til havs, i luften og på bakken for å vise at NATO har en tydelig evne, vilje og styrke til å forsvare sitt territorium og sin nordlige flanke.

Nordic Response er en del av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender som finner sted i Tyskland–Polen–Baltikum. Nordic Response er også integrert med den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior, som utspiller seg i havet mellom Skottland, Norge og Island uken før.