Tren i Luftvern øver på å forsvare seg og beskytte lasten dei frakter. *** Local Caption *** The Norwegian Air Defence Battalion during exercise. They practice to defend and protect the cargo.

Trenregimentet

Velkommen til repetisjonsøvelse hos Hæren og Trenregimentet!

Det å delta på repetisjonsøvelse er nok nytt for noen av dere og en grad av rutine for andre. Mange av dere har nok ervervet ytterligere kompetanse med årene og bringer med dere en unik miks av kompetanse og erfaring. Den kompetansebredden du bringer inn i avdelingen vil gjøre at vi sammen vil kunne løse en større bredde av oppgaver enn hva avdelingens størrelse skulle tilsi.

Grovt sett kan repetisjonsøvelsen deles opp i tre deler:

 1. Mottak, trening og klargjøring: Her vil vi gjennomføre innregistrering, oppkledning, skyting og eventuell kompetanseheving. Fokuset her vil være repetisjon/opplæring i feltmessige ferdigheter som våpenbruk, sanitet, vernemaske med mer.
 2. Gjennomføring av primærfunksjon: I denne perioden vil personellet fungere i sin primærfunksjon. Fokuset her vil være fagtjeneste.
 3. Utklarering og avslutning: I denne perioden vil den enkelte levere inn utstyr, sjekke ut av forlegningsrom og til slutt reise hjem.
Materiell fra United States Marine Corps ankommer med skip til Sørreisa i forkant av deltagelse på vinterøvelser med Hæren.

Øvelsen Nordic Response er en tosidig nasjonal øvelse som foregår i og rundt området indre Troms til lands, på sjøen og i lufta. Det vil i tillegg være enkelte allierte styrker som deltar på øvelsen.

Om Trenregimentet

Du er innkalt til repetisjonsøvelse som en del av styrkestrukturen til Trenregimentet. Trenregimentet er det nye navnet på avdelingen som tidligere het Operasjonsstøtte (Opstø).

Trenregimentet har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren.

 1. Oppmøte

  Mandag 12. februar. innen kl. 12.00.

  Kommer med fly

  Du står selv ansvarlig for bestilling av flybilletter. Når du ankommer Bardufoss Lufthavn skal du ta flybussen til Setermoen leir. Denne bussen står rett utenfor flyplassen ved ankomst. Når du ankommer Setermoen leir skal du melde deg i vakta, og blir deretter møtt av personell fra Trenregimentet.

  Meld inn ankomsttid til kontaktpersonen under når flybillett er bestilt.

  Kommer med bil

  Kjører du egen bil til Setermoen parkerer du utenfor hovedvakta til Setermoen leir og henvender deg til vakta. Deretter vil du bli møtt av personell fra Trenregimentet.

  Kontaktperson

  Isak Knutsen vil være din kontaktperson gjennom øvelsen. Ved spørsmål kan de rettes til telefon 47 97 16 54 eller e-post isknutsen@mil.no.

 2. Kommer med fly

  Du står selv ansvarlig for bestilling av flybilletter. Når du ankommer Bardufoss Lufthavn skal du ta flybussen til Setermoen leir. Denne bussen står rett utenfor flyplassen ved ankomst. Meld fra til bussjåfør at dere skal gå av bussen ved Rusta leir/Bardufoss. Når du ankommer Rusta leir skal du melde deg i vakta, og blir deretter møtt av personell fra Trenregimentet.

  Meld inn ankomsttid til kontaktpersonen under når flybillett er bestilt.

  Kommer med bil

  Kjører du egen bil til Bardufoss parkerer du utenfor hovedvakta til Rusta leir og henvender deg til vakta. Deretter vil du bli møtt av personell fra Trenregimentet.

  Kontaktperson

  Anette Sørfosbog vil være din kontaktperson gjennom øvelsen. Ved spørsmål kan de rettes til telefon 47 69 54 62 eller e-post asorfosbog@mil.no.

   

Velkommen til Nordic Response!

SNMG1-Ships in formation on completion of exercise Cold Response off coast of Norway: (HNoMS STORM (P-961), HNoMS STEIL (P-963),  ESPS CANTABRIA (A15), ESPS ALVARO DE BAZAN (F101), HNoMS THOR HEYERDAHL (F-314), HDMS NIELS JUEL (F-363), FS LV LAVALLE (F-790), FS PRIMAUGUET (D-644), HMS IRON DUKE, HNoMS ROALD AMUNDSEN (f-311), ORP KOSCIUSCO (F-273), HNoMS - 07 MAR 2016 - Photo by WO C.ARTIGUES (HQ MARCOM).

Under Nordic Response blir du en del av en stor øvelse på titusenvis av soldater. Store styrker og kapasiteter skal øve til havs, i luften og på bakken for å vise at NATO har en tydelig evne, vilje og styrke til å forsvare sitt territorium og sin nordlige flanke.

Nordic Response er en del av den rekordstore NATO-øvelsen Steadfast Defender som finner sted i Tyskland–Polen–Baltikum. Nordic Response er også integrert med den britisk-ledede marineøvelsen Joint Warrior, som utspiller seg i havet mellom Skottland, Norge og Island uken før.