Heimeverns­bladet

Tre ganger i året får alle Heimevernsbladet hjem i postkassa. I løpet av 60 sider skal du bli oppdatert, underholdt og få mer kunnskap. Du blir kjent med personene i HV, og du skal få et større innblikk i den unike organisasjonen som består av både sivil og militær kompetanse flettet sammen.

Heimevernsbladets arkiv

Her kan du lese utgaver av Heimevernetsbladet fra 2006 til i dag. Her finner du mye god HV-historie og du kan følge utviklingen og aktuelle temaer gjennom årene. God lesning!​​

Pil til høyre
20230905_TE-4Z6A4883
TIPS OSS
Har du en tilbakemelding eller et tips om en sak vi bør skrive? Ta kontakt med redaktøren for Heimevernsbladet, Siv Iren Brænd på mail: sbrand@mil.no eller telefon: 40028135