Heimeverns­bladet

Tre ganger i året får alle Heimevernsbladet hjem i postkassa. I løpet av 60 sider skal du bli oppdatert, underholdt og få mer kunnskap. Du blir kjent med personene i HV, og du skal få et større innblikk i den unike organisasjonen som består av både sivil og militær kompetanse flettet sammen.

Heimevernsbladets arkiv

Her kan du lese utgaver av Heimevernetsbladet fra 2006 til i dag. Her finner du mye god HV-historie og du kan følge utviklingen og aktuelle temaer gjennom årene. God lesning!​​

Pil til høyre
Digitalisert Arkiv
TIPS OSS
Har du en tilbakemelding eller et tips om en sak vi bør skrive? Ta kontakt med redaktøren for Heimevernsbladet, Siv Iren Brænd på mail: siv.brand@hvbladet.no eller telefon: 40028135