220921TE-4Z6A5365

300 millioner ekstra

Denne høsten har Heimevernet trent mer enn på mange år.

Saken er fra heimevernsblad nr. 3 2022

Den 19. mars 2022 ga regjeringen forsvarssektoren en tilleggsbevilgning på 3,5 milliarder kroner. Av denne bevilgningen fikk Heimevernet 300 millioner kroner.

Fra minimum til maksimum

– Dette har hatt en stor påvirkning for oss i Heimevernet. Bevilgningen har vært med på å heve treningsdagene våre fra et minimum til et maksimum. Vi har også hevet kvaliteten på staben som har vært et viktig fokusområde for oss, forteller sjef for Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 Tony Platek.

De siste årene har soldater i Heimevernet hatt få treningsdager hvert år, men denne høsten har tallet for mange vært oppe på seks dager, på grunn av bevilgningen som er gitt til hele HV.

Pengene som ble tildelt HV-03 har hoved- sakelig blitt brukt på trening og kurs. Hittil har de gjennomført to lagførerkurs med cirka 100 deltakere per kurs.

– Vi får som regel tilbakemelding om at folk er litt negative i starten, men at de er svært fornøyd etter kurset, så «kred» til både områdesjefene som har «pushet» folk på kurs og ikke minst til de flinke instruktørene, roser oberstløytnant Platek.

Etter kursene har kompetansen blitt hevet i HV-03, noe som er veldig viktig for at avdelingen skal fungere optimalt. Heimevernet har vært mer og mer i vinden de siste årene med tanke på vakthold og grensevakt under koronapandemien og nå på gass og oljeanlegg på Vestlandet. I tillegg samarbeider Heimevernet ofte med andre aktører som gjør at det stilles høye krav til kompetanse hos troppssjefer.

20220914EAK_6854
210922KG-DSC_2158
DSC_0082
20220914EAK_6317

Områdene er takknemlige

– Vi har fått noen ekstra døgn å trene på, noe som gjør at området kan trene lengre og dermed øke både kompetanse og kampkraft, forteller områdesjef Nils Runar Sporan i HV-03.

– Soldatene møtes bare én gang i året, så noen ekstra dager for å komme ordentlig i gang og bli kjent gir veldig god effekt og vi får mer ut av treningen.

Bevilgningen gjør at Heimevernet nå kan trene i henhold til planen, altså hvert år og flere dager per år.

– Det blir mer forutsigbart og bedre for alle parter. I tillegg får vi mer tid til evaluering som legger til rette for en bedre prosess med tanke på planverket. Pluss at vi vet med 100 prosent sikkerhet at det blir trening neste år.

Også Heimevernets innsatsstyrker har trent mer enn på lenge. Blant annet hos innsatsstyrke Heron i Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14, hvor flere av soldatene er glade for ekstrabevilgningen.

Henrik Lauritsen er geværsoldat i innsatstyrke Heron. Hittil i år har han vært inne på åtte øvelser, noe han på èn side synes blir litt travelt med tanke på skole og jobb. På den annen side synes han det er viktig med flere øvingsdager.

– Det har vært mye trening i år, så jeg føler at jeg står nærmere medsoldatene mine. Vi blir bedre kjent når vi sees såpass ofte.

Positivt overrasket

Ronny Alexander Pedersen er også i innsatstyrke Heron. Han var på troppssersjantkurs i HV-14 i høst.

– Jeg var litt negativ i starten, men jeg ble veldig positivt overrasket. Jeg synes kurset har vært kjempebra, sier han smilende.

– Jeg anbefaler kurs for alle, og ikke bare for de som i utgangspunktet vil. Alle burde prøve, selv om det kanskje ikke alltid passer med tanke på jobb og familie. Man må bare legge til rette, oppfordrer han.

220921TE-4Z6A5431
Heron 3 PM005
20220914EAK_6263
20220914EAK_6935