20221011HST_6506

En for alle – og alle for Osprey

Troppssjef i innsatsstyrke Osprey, Tom Hetlevik mener god trening og meningsfulle oppdrag skaper godt samhold.

Saken er fra heimevernsblad nr. 3 2022


Datoen er 10. oktober og stedet er Kårstø prosessanlegg for naturgass, som er Europas største i sitt slag og ikke minst et sikringsobjekt på listen til Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 (HV-08). I èn av driftsbygningene på dette industrianlegget nord i Rogaland har soldater og befal fra innsatsstyrke Osprey i HV-08 innrettet seg under ledelse av troppssjef Tom Hetlevik.

– En fantastisk objekteier som har lagt til rette for at vi skal kunne løse oppdraget vårt best mulig, fremhever løytnanten og nevner i samme åndedrag det gode samarbeidet med politiet mens han viser frem lokalene. Atmosfæren innendørs er god, der enkelte soldater benytter frivakta til et slag biljard eller småprating i sofaen, mens andre hviler.

Utendørs – i det ikke helt utypiske vindfulle vestlandsværet der regnbygene «står i kø» i vest – patruljerer både tobeinte og firbeinte HV-soldater på et skarpt oppdrag.

Bistandsanmodningen

Det er krig i Europa. Flere dramatiske hendelser har avløst hverandre og stadig rykket nærmere Norge. Som den i Østersjøen 26. september, da gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 fra Russland til Tyskland ble trolig rammet av sabotasje. Vår nasjonale energisikkerhet som en del av forsvars- og sikkerhetspolitikken kom dermed adskillig høyere opp både på den hjemlige politiske og ikke minst militære dagsorden; som for Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08, Bergenhus heimevernsdistrikt 09 og Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11.

Siden 3. oktober har de tre distriktene bistått politiet med forsterket vakthold ved petroleumsanlegg i fylkene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. En pressemelding fra Forsvaret forteller at hensikten er «å bistå politiet med å avverge og forebygge straffbare eller uønskede hendelser i Norge». Og – ifølge den samme pressemeldingen – er Heimevernet forberedt på at oppdraget kan bli utvidet til å gjelde flere steder i landet om politiet skulle be om det. (Oppdraget ble avsluttet i slutten av november.)

Samholdet

Tom Hetlevik kan se tilbake på en lang karriere i Osprey, der han søkte seg inn allerede i 2006; knapt året etter at daværende generalinspektør for Heimevernet Bernt Iver Ferdinand Brovold «grunnla» ideen om at «folkeforsvaret» skulle opprette egne innsatsstyrker.

Førstegangstjenesten hadde gitt unge Hetlevik sans for en tilværelse i grønt, noe som etter dimisjonen fra Hans Majestet Kongens Garde resulterte i at et militært savn oppstod etter en viss tid. Imidlertid kunne «noen» bidra til å fylle dette vakuumet, og løsningen ble innsatsstyrke Osprey i daværende Rogaland HV-distrikt 08!

– Jeg hadde også noen kjente i innsatsstyrken.

– Da jeg først kom innforbi døra så var det gjort, for dette ønsket jeg helt klart å være en del av.

Tom Hetlevik

Tom, som startet Osprey-karrieren som MG 1er før han etter ca. fire år ble nestlagfører i et geværlag. Samtidig fylte han også rollen som troppens tillitsvalgte.

– Det er et samhold som du knapt finner andre steder, når man lever så tett sammen som avdeling over tid og løser oppdrag under alle slags typer forhold. Videre har tropp 1 også noen sammenkomster på fritiden, forteller 39-åringen og fremhever også det gode samholdet mellom troppene i Osprey.

Karrierespranget

Høsten 2020 fikk han et tilbud om å bytte ut de tre vinklene med to stjerner; med andre ord intet mindre enn å bli sjef for sin egen tropp. «Hva gjør jeg nå», spurte den daværende sersjanten seg selv – som derfor tok en ringerunde til troppens lagførere og andre i innsatstropp 1 med lang fartstid. De overbeviste ham imidlertid om at det var riktig å gjøre dette karrierebykset både med hensyn til grad og ikke minst funksjon.

– Ingen hadde noen innvendinger og det gjorde meg derfor mer komfortabel, ettersom jeg var litt nervøs i forkant. Jeg kunne ikke ha overtatt troppen om det var motvilje mot meg som sjef, for det hadde slettes ikke vært særlig produktivt for samholdet og dermed troppens evne til å løse oppdrag.

Stavanger-mannen er imidlertid ikke i tvil om at tiden som troppens tillitsvalgte i hele fjorten år hadde gitt ham en «relativt god kontroll på stemningen i troppen»; som han selv beskriver det. Men han legger til at det både mentalt og oppgavemessig er en litt annen rolle å skulle lede en tropp; en litt annen helhetstenkning og prioritering enn «bare» å konsentrere seg om laget sitt.

– Din lederskapsfilosofi?

– Å være målretta, noe som innebærer å trene på de riktige tingene, slik at vi vedlikeholder oss som en militær avdeling. Videre må kvaliteten på utførelsen være faglig god og ikke minst sikker for den enkelte.

– Ting vi kan gjøre noe med skal være bedre ved dagens slutt enn da den startet.

Tom Hetlevik

– Altså kontinuerlig utvikling og forbedring i alt fra stridsteknikk og taktikk med rutiner og prosedyrer til indretjeneste og trivsel.

– Alt dette vil etter min mening bidra til å skape god stemning i troppen; noe som ikke akkurat virker negativt inn på samholdet vårt. Og samhold er viktig også når vi løser et skarpt oppdrag med tanke på effekt!

Indremotivasjonen

– Hvert trinn vi tar skal gjøre tropp 1 bedre! På samme måte som den til enhver tid sittende ledelse i Osprey har hatt en kontinuerlig oppmerksomhet på å løfte hele innsatsstyrken faglig. Når oppdragene som her på Kårstø er skarpe, er vel dette med viktigheten av god kvalitet innlysende.

Prosessanlegget spiller en nøkkelrolle internasjonalt og nasjonalt, der gassen strømmer daglig den ene veien og hjem til europeiske husholdninger samtidig som pengene fra kundene strømmer motsatt vei og bidrar til å fylle lommeboka til «A/S Norge».

Millioner av mennesker er kort og godt helt avhengig av at Kårstø – og Norge – er en pålitelig leverandør av livsviktig energi for å varme opp leiligheter og sørge for varm mat på bordet. Derfor gir motivasjonen for å være til stede her med HV-soldater egentlig seg selv, ifølge sjefen for tropp 1.

Kampviljen

Hva tenker han så rundt skarpe oppdrag; også den dagen det handler om noe mer enn å bistå politiet?

– I ytterste konsekvens skal vi risikere eget liv og helse for hverandre, for det er realiteten i det vi driver med.

Tom Hetlevik

– Men jeg er ikke i tvil om at soldatene er villig til å gjøre nettopp det, hvis vi blir satt i en situasjon der det er nødvendig – og den praten har vi tatt internt. Da er det viktig å kunne stole på hverandre.

– Det ser vi under den pågående krigen, der ukrainerne har en særdeles høy motivasjon som sammen med god trening og godt utstyr samt en god porsjon moralsk støtte og våpen fra en rekke land skaper en enorm effekt som gir resultater på slagmarken. Jeg tror faktisk mange i vårt heimevern blir inspirert av hva Ukraina som nasjon og folk får til med sin innsatsvilje – ja, sitt samhold! 

Tom Hetlevik (39)

• Gift

• Barn: gutt 7 og jente 9 +
  «bonusdatter» 23

• Fagbrev som motormann i 2003

• Jobbet som ROV-pilot for
  Oceaneering* i Nordsjøen fra 2005
  til 2020

• Har siden 2020 jobbet som HR business
  partner i Oceaneering

• Har de siste årene tatt en bachelorgrad i sosiologi og leverte våren 2022 en mastergrad i Samfunnssikkerhet med problemstillingen «På hvilken måte er den økende trusselen fra utenlandsk statlig etterretning ivaretatt gjennom lovverk og reguleringsregimet for petroleumssektoren?»

*Oceaneering AS er en av verdens største ROV-operatører og teller i Norge over 1000 ansatte som utfører en rekke oppdrag for olje- og gassindustrien med hovedvekt på undervannsteknologi

Kårstø prosessanlegg:

Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag.

Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat/lettolje fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel.

Rundt 30 felt er knyttet opp til Kårstø via rørledninger.

Daglig strømmer millioner av kubikkmeter gass og kondensat/lettolje inn til anlegget. Der blir de tyngre komponentene skilt ut. Resten, som kalles tørrgass eller salgsgass, blir sendt videre i rør til kontinentet.

Kilde: www.equinor.com/no/energi/landanlegg