20220324SA-109901

Er du klar sommer som vinter?

Kan Heimevernets soldater grunnleggende stridsteknikk, ta vare på seg selv og sørge for at utstyret er klart har vi kommet langt, skriver Eivind Sæther fra Heimevernets våpenskole.

For mange er klar til strid en stridsdrill man gjør før man skal ut å løse oppdrag, da det er lagfører som gjennomfører dette i laget sitt. Stridsdrill Alfa, i GRUS-heftet eller i stridsteknikk for HV. Det er ikke selve drillen jeg skal skrive noe om, men hva jeg legger i dette når jeg tenker på HV-soldaten.

HV-soldaten har kort beredskapstid i forhold til hvor mye treningstid de har i løpet av året. Hva gjør HV-soldaten for å være klar?

Jeg tenker at utstyret soldaten har utlevert må være klart til å løse de oppdragene som soldaten kan få, men det er ikke bare utstyret som må være klart. Soldaten selv skal være klar til å løse de oppdragene troppen eller laget mottar.

Hvis vi først starter med utstyret så skal dette være helt, alle ting til stede og i riktig størrelse slik at det kan brukes. Utstyret bør være pakket så man slipper å lete frem utstyr når man trenger det, man skal vite eksakt hvor man finner det. Soldaten skal kunne bruke personlig bekledning slik at hun eller han kan ivareta stridsutholdenheten over tid. De må kunne vedlikeholde utstyret når de har tid og mulighet. 
 

Grunnutrustningen skal være tilpasset slik at den hjelper soldaten til å overleve.

Eivind Sæther

Soldaten skal kunne bruke sitt utleverte våpen, om hun eller han er geværsoldat, maskingeværskytter eller kanonskytter, selv stabssoldatene skal kunne bruke sitt våpen. Og ved å kunne bruke sitt våpen mener jeg at det skal betjenes, feil på våpenet skal utbedres, mål skal treffes og våpenet skal kunne vedlikeholdes slik at det fungerer når det trengs.
 

Heimevernet er viktig for forsvaret av Norge, soldater som er lokalkjent og kjenner ressursene i nærområdet er viktig. Men soldatene må kunne bruke dette til sin fordel når de skal løse sitt oppdrag og dette er noe som er vanskelig å få trent når treningstiden er slik den er og ambisjonen for hva man skal kunne er høy.

Kan soldatene ta vare på seg selv, grunnleggende stridsteknikk og sørge for at utstyret er klart har vi kommet langt. Det vanskelige er at vi ikke vet når vi får bruk for det og dermed må vi gjøre det vi kan for at vi er klare dersom det trengs, når det trengs.

Soldaten må kunne grunnleggende soldatferdigheter for eksempel kamuflasje, valg av ildstilling, forstå en postinstruks og sanitet. Sammen må laget gjennomføre stridsteknikk under ledelse av lagfører. Stridsteknikken må fungere uansett hva slags årstid det er i Norge.  Derfor må soldaten sørge for at utstyret er funksjonelt selv om det er minus 20 grader, snø og vind. Og årlig trening må foregå til forskjellige tider på året.

Skal vi løse oppdrag på steder hvor fremkommelighet er forskjellig fra vinter til sommer så må dette trenes på.

Eivind Sæther

Jeg tenker at HV-soldaten har store fordeler med lokalkjennskap, men hvis vi skal dra nytte av dette må også de grunnleggende soldatferdighetene være til stede, sommer og vinter. Hvis HV-soldaten får til dette, er vi klare til strid.

Har du kontroll på utstyret og grunnleggende stridsteknikk?