Uten navn 14

Lurt vekk fra post

Tenk deg at du som HV-soldat står på vakt og plutselig får en tekstmelding fra troppssjefen din som sier at du må møte i ko. Hva gjør du da?

Sammensatte trusler eller virkemidler omfatter et bredt sett av muligheter en fiende kan ta i bruk for å sette motstanderen ut av spill, og det kan også treffe deg som HV-soldat. Da kan det være greit å kjenne til hva dette egentlig er.

Kanskje er det mørkt og kaldt og du står alene på vakt midt på natta, i det som kanskje kan virke som et meningsløst oppdrag. Sjefen vil ha deg tilbake til ko. Kanskje endelig en mulighet til å få varme i kroppen igjen? 

Kanskje er det kokt kaffe? Troppssjefen har sikkert ordnet en erstatter for deg på vaktposten?

Eller kanskje tekstmeldingen ikke kommer fra troppssjefen din i det hele tatt, selv om det virker troverdig. Og nå har du forlatt vaktposten din... 

Strategiske mål

Det finnes ikke en klar og omforent definisjon på hva sammensatte virkemidler og trusler egentlig er, men det blir problematisert stadig vekk i forsvarsdebatten. En som jobber med temaet er Eskil Grendahl Sivertsen, som er spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Eskil.jpg
Eskil Grendahl Sivertsen.

– Det handler om bruk av mange ulike ikke-militære virkemidler for å oppnå strategiske mål. For eksempel cyberangrep, sabotasje, spionasje i cyberdomenet, økonomiske virkemidler, påvirkning av valg og den demokratiske samtalen i demokratiske land, strategiske oppkjøp – oppkjøp av selskaper, spionasje; både industrispionasje og i utdanningsinstitusjoner. Med andre ord mange forskjellige virkemidler som kan brukes for å oppnå strategiske mål som alternativ til militær krigføring, sier Sivertsen. 

Et slikt strategisk mål kan være å skade en motstander såpass mye uten bruk av militær makt at man skremmer ham til å overgi seg eller gå med på kravene motstanderen har satt.

I tillegg til jobben i FFI så er han presse- og informasjonsoffiser i Oslo og Akershus HV-distrikt 02 (HV-02), samt at han har bakgrunn som offiser i psykologiske operasjoner. Ved FFI forsker han mest på påvirkningsoperasjoner, som er en del av de sammensatte virkemidlene som kan brukes.

Ikke noe nytt

Effekten av de sammensatte virkemidlene er det bare fantasien som setter grenser for. 

Uten navn 13

– Ved å bruke sammensatte virkemidler kan man blant annet stoppe forsyningskjeder og skru av strømnettet. Stoppe betalingstjenester så folk ikke får bruke kortene sine. Ta ned mobilnettet slik at man ikke får brukt telefonen. Ta ned internett så man ikke får kommunisert, slik at hele næringslivet og samfunnet stopper opp. Det foregår jo gjerne under terskelen for det vi kaller krig, men kan også brukes under terskelen for krise. Det er litt avhengig av hva det er, sier Sivertsen. 

Bruken av sammensatte virkemidler er ikke noe nytt, men har muligens økt jo mer digitalisert samfunnet er blitt.

– Vi har sett en gradvis forverring de siste årene hvor det for eksempel er blitt mer datainnbrudd, hackerangrep, påvirkningsoperasjoner, sabotasje og ulike former for strategiske oppkjøp. Bedre digitale tjenester og digital infrastruktur i samfunnet gir oss selvfølgelig bedre muligheter for effektiv drift. Men det gir også nye sårbarheter som kan bli utnyttet av aktører som vil oss vondt.

Må forstå

Men hva betyr egentlig dette for Heimevernet og hver enkelt HV-soldat? Alle HV-soldater bør kjenne til trusselbildet mot Norge. En forutsetning for situasjonsforståelse er å kunne i størst mulig grad forstå hva som skjer rundt seg. Men hver enkelte HV-soldat kan ikke løse eller håndtere bredden av sammensatte trusler og virkemidler. 

– Samtidig er det viktig at man forstår hva sammensatte virkemidler er, samt hvordan det kan ramme og se ut. Hvis ikke kan det få konsekvenser for HV og for oppdragsløsningen. Trykket vil sannsynligvis være større jo lengere opp i krisespekteret vi kommer, sier Sivertsen. 

Han forteller at NATO har, som en del av øving og bevisstgjøring, lurt Nato-soldater i Baltikum bort fra sin post ved hjelp av falske Tinder-profiler og fått dem til å oppgi sine hjemmeadresser gjennom en falsk chattetjeneste og nettbutikk for soldater. I andre situasjoner har soldater blitt lurt til å flytte seg til et annet sted eller oppgi informasjon om status på objektet eller antall personell. 

Når hele troppen blir satt ut av spill på grunn av diaré, går det åpenbart utover oppdragsløsningen

– E-poster, SMS og meldinger på apper og sosiale medier kan manipuleres så det fremstår som om de kommer fra for eksempel fra sjefen, en medsoldat eller kjæresten hjemme. Deepfake-teknologien muliggjør nå også falske filmer og lyd, så det du ser eller hører trenger ikke være ekte selv om det virker slik. Jeg tror de fleste HV-soldater er godt kjent med hvilken informasjon man ikke skal dele og hva man kan si på åpne samband, men får du en tekstmelding fra sjefen med spørsmål om når det er vaktbytte er det jo fort gjort å svare.

– På samme måte er det lett å se for seg at sultne HV-soldater på post mer enn gjerne kaster seg over varmmaten som uten forvarsel ble levert av en hvit kassebil. Når hele troppen blir satt ut av spill på grunn av diaré, går det åpenbart utover oppdragsløsningen. Derfor er det kjempeviktig med bevissthet om at man kan bli manipulert og at ting ikke trenger å være slik de fremstår, sier Sivertsen.

Vær oppmerksom

Sivertsen ber også HV-soldatene være oppmerksom på falske nyheter, som ofte blir spredd på sosiale medier. Det kalles gjerne å manipulere virkelighetsoppfatningen, som igjen kan påvirke oppdragsløsningen. Dette brukes aktivt av aktører som Russland, for å påvirke holdninger og beslutninger på alle nivåer, fra politisk ledelse og helt ned til soldatene på bakken. Dette ser vi i stort omfang nå under Ukraina-krigen. 

Påvirkning kan skje både indirekte, som ved spredning av falske nyheter, og direkte rettet mot konkret personell.

Uten navn 12

– La oss si at du får en melding fra din mor om at det har skjedd en alvorlig ulykke eller at faren din er arrestert. Eller at datteren din har forsvunnet, eller hva som helst. Slike meldinger er egnet til å påvirke den mentale tilstanden og beslutningene til den enkelte HV-soldaten. Det kan også være trusler dersom man har en kritisk stilling eller tilgang til viktig informasjon, forteller Sivertsen.

– Det kan skremme folk til å oppgi sensitiv informasjon.

Vær oppmerksom

Slik situasjon er per i dag tror ikke Sivertsen at sannsynligheten for at en HV-soldat vil oppleve sammensatte virkemidler er særlig stor. Men dersom sikkerhetssituasjonen endrer seg til det verre og HV blir kalt ut på oppdrag til for eksempel et objekt som er av interesse og strategisk betydning, så er det et absolutt relevant og sannsynlig scenario. 

– Det er slike ting vi nå må begynne å bevisstgjøre HV-soldatene på, mener Sivertsen og peker på Heimevernsstaben.

Uten navn 1

– Jeg tror først og fremst dette er noe som HV sentralt må begynne å ta tak i om de ikke allerede har gjort det, for å utarbeide prosedyrer og retningslinjer til hvordan soldatene skal forholde seg til sammensatte virkemidler. Vi vil aldri komme utenom at man i stor grad er avhengig av vurderingsevnen til den enkelte soldat, men de bør ha noen retningslinjer å forholde seg til, mener Sivertsen. 

Som eksempel viser han at dersom man bruker SMS for å kommunisere med hverandre, må man samtidig bruke koder og mekanismer for å være sikker på at den du får melding fra er den den utgir seg for å være. 

– Det gjelder å være klar over at denne typen manipulasjonstriks er blitt mye brukt og må antas kunne bli brukt i en norsk kontekst. Alle må være kritisk og skeptisk til omgivelsene sine, ting du ser på nettet og meldinger du eventuelt får. Jeg synes at man på HV-øvelser bør legge inn at dette er noe man får vite mer om og trener på.

– Det kan i verste fall ødelegge muligheten for å gjennomføre oppdraget. Det skal lite til. Blir du lurt bort fra post, forledet til å oppgi sensitiv informasjon eller utføre enkelte handlinger, er potensialet kjempestort for at det kan forpurre oppdragsløsningen, fastslår Sivertsen.