210212SG_8348

Et møte på grensen

Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, møtte svensk heimevernssjef, generalmajor Stefan Sandborg på Flermoen grensestasjon ved Trysil. Her ble det utvekslet erfaringer rundt grenseoppdrag og «Uniform på jobben-dagen».

Sjefene møtte hverandre sist i Bjerkvik, høsten 2019. På grunn av covid-19 har de siden den gang bare snakket sammen digitalt.

Utvekslet erfaringer

– Vi har ikke hatt grenseoppdraget like lenge som de norske og vi har løst oppgaven forskjellig. Det er dette som gjør erfaringsutvekslingen veldig interessant, sier Sandborg.

Det svenske Heimevernet baserer seg på frivillige soldater, mens det norske består av vernepliktige.

– Frivilligheten er avgjørende for at det svenske Heimevernet skal kunne utføre grenseoppdraget, sier sjefen for det svenske Heimevernet.

Oppdragsløsningen er å observere og rapportere i samarbeid med politiet, dette er for å forhindre importsmitte.  

Grenseoppdrag

Selv om sjefene er tydelig adskilt på grensen, står de fortsatt sammen om å bekjempe covid-19.

– Her gjør alle det som kreves for sitt land og løser utfordringene. Jeg er utrolig takknemlig for alle involverte og soldatenes innsats, sier Michelsen.

– Svenske HV-soldater har pratet med de norske HV-soldatene og jeg hører de er gode kollegaer med et godt samarbeid, forteller Sandborg.

«Uniform på jobben-dagen»

Det svenske Heimevernet hadde sin første «Uniform på jobben-dagen» i mai 2019. Sandborg fortalte om sine positive erfaringer til Michelsen slik at det norske Heimevernet kunne lykkes best mulig med sin første gjennomføring av «Uniform på jobben-dagen». Derfor ønsket Michelsen å gi Sandborg Heimevernets fortjenestemedalje for innsatsen.

– Vi har arrangert det to ganger og det har synliggjort Heimevernet og heimevernssoldatene på arbeidsplassen som en del av samfunnet. Det har en stor effekt på forståelse av forsvarsmakten og hva selve Heimevernet er. Det har løftet Heimevernet og jeg vet både at det norske og svenske Heimevernet skal fortsette med «Uniform på jobben-dagen», fastslår Sandborg.  

Covid-19 gjorde stor forskjell på første og andre arrangementet av «Uniform på jobben-dagen».

– Jeg hadde møter med arbeidsgivere og var mye mer ute blant HV-soldatene. I 2020 ble «Uniform på jobben-dagen» preget av folk på hjemmekontor og det fikk et godt gjennomslag spesielt på sosiale medier, sier den svenske heimevernssjefen.  

– I år blir arrangementet gjennomført 6. desember, som sammenfaller med 75-årsdagen for opprettelsen av HV. Kombinasjonen av «Uniform på jobben dagen» og 75-årsmarkeringen ser jeg frem til, forteller den norske generalmajoren.

Nærmeste fremtid

Norske HV-soldater bistår politiet på grensen fram til slutten av mai, men med mulighet for forlengelse.

–  Vi har gjort oss gode erfaringer i forbindelse med grenseoppdrag og har et meget godt samarbeid med politiet. Erfaringer bruker vi til kontinuerlig forbedring på alle nivå. Det tar vi med oss framover og gjør alltid justeringer ut ifra HV-soldatenes erfaringer på grensen, forteller Michelsen.

– Det er en fortløpende utvikling og et veldig godt samarbeid med aktørene i totalforsvaret som vi vil ha gevinster av i både nær fremtid og som gjør at vi har fått en mer robust nasjonal beredskap, tilføyer generalmajoren.