20201104MS_H2B2766

Fra HV-soldat til missil

Snart kan heimevernssoldater sende viktig informasjon til F-35 kampfly via en vanlig mobiltelefon. I løpet av kort tid kan mål på bakken bekjempes.

Tidligere denne uken fikk sjef HV, generalmajor Elisabeth Michelsen, sende måldata til F-35 under en demonstrasjon i Rena leir sitt øvingsområde sammen med Opplandske heimevernsdistrikt 05 (HV-05). 
 
–  HV-soldaten har viktig lokalkunnskap som kan formidles til F-35. Dette kombinert med en app på mobiltelefonen er noe hele Forsvaret har nytte av, forteller oberstløytnant Semming Rusten sjef i HV-05.  
 

Teknologisk utvikling i Heimevernet

HV-soldaten sender ut måldata gjennom en vanlig smarttelefon, som gir mulighet til å kommunisere et unikt situasjonsbilde til F-35 på en effektiv og god måte. 
 
– Det som i praksis skjer er at heimevernssoldaten snakker med et F-35 kampfly. Det synes jeg er kjempeviktig. Da får enda større effekt av den investeringen Norge har gjort i F-35, sier Elisabeth Michelsen.
 
20200224_HAH_0195.jpg
Illustrasjonsbilde. F-35 tar av fra Keflavik International Airport under IAP 2020.

– Denne demonstrasjonen viser at systemet virker. Nå skal vi videreutvikle dette slik at dette blir en del av Heimevernets oppgave i fremtiden, tilføyer Michelsen.

Observasjonene på bakken fra 40 000 soldater bidrar til at flyet treffer riktig mål. 
– Det minsker risikoen for sivile tap. HV-soldaten er på bakken og vet hva som skjer, og da kan man evakuere befolkningen, sier Rusten. 
 
Sjef HV mener F-35 er et kjempe viktig verktøy for det norske Forsvaret, men også for Norge. Det er både en sensor som kan se og oppdage ting fra lang avstand i tillegg til at det er det vi kaller en effektor, som kan gi ild i målet hvis det trengs. Et kjempe viktig verktøy som tar kontroll på luftrommet og beskytter hele befolkningen.
 
– HV-soldaten sitter på et unikt verktøy og ressurser. Både i den sivile jobben, hvor man har nettverk utenom Heimevernet og den lokale kunnskapen. Det er en utrolig sterk ressurs for oss alle sammen, sier Rusten. Han mener utviklingen har mye å si for hvordan Heimevernet skal bidra inn i militærsamarbeidet i fremtiden. 
 

Øvelse Bold Quest

Demonstrasjonen på Rena er en videreutvikling av øvelse Bold Quest der soldater fra Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16) deltok i fjor. Det var et såkalt konsept- og eksperimentøvelse hvor hensikten var å teste ut ny teknologi. 
 
Under øvelsen sendte soldatene måldata via en applikasjon til F-35. Nå har HV-05 jobbet videre på teknologien i samarbeid med Cyberforsvaret. 
 
– Samvirke med F-35 er én av forsvarssjefens prioriteringer.Vi prøver å finne gode løsninger med hvordan vi kan få det til. Dette må gjøres på en måte som passer Heimevernet. HV-soldatene har mobiltelefoner som kan kommunisere inn i graderte systemer på en sikker måte, forteller Michelsen.