Innsatsstyrke Grebe på svenskegrensa_Thumbnail

Derfor er innsatsstyrke Grebe langs svenskegrensa

Bli ikke overrasket om du nå møter HV-soldater langs grensa til Sverige i Innlandet fylke.

Innsatsstyrken jobber sammen med både politiet og tollvesenet. Sjef innsatsstyrke Grebe, Hans-Christian Knevelsrud, uttrykker at han er fornøyd med samarbeidet. 

– Det har fungert svært bra og vi kommuniserer godt. Vi har fått undervisning innenfor hvilke rammer vi skal operere og hvordan vi i praksis skal forholde oss når vi løser dette oppdraget. I tillegg har vi hatt en praktisk gjennomgang ute med politiet som instruktører, sier han. 

Får politimyndighet

Innsatsstyrkesoldatene har nå fått begrenset politimyndighet for å kunne gjennomføre oppdraget de skal løse på grensa. Det vil si at de blant annet har myndighet til å kunne sende folk som ikke har gyldig innreisegrunnlag tilbake til Sverige. 

Lagfører i innsatsstyrke Grebe, Tom Jenssen, er spent på oppdraget som nå er iverksatt. 

– Vi har fått anmodning fra politiet om å støtte med grensekontroll i forbindelse med stor smittespredning av covid-19 i Norge. Under opplæringen fra politiet mottok vi mye ny og nyttig informasjon, men vi må nok bruke litt tid på å fordøye den. Dette blir spennende, forteller Jenssen. 

4Z6A9851.jpg
Politiet holdt en instruksjon på Sæter gård i Kongsvinger for HV-soldatene.

Potensielle utfordringer

Eirik Grønnerud, grensekoordinator for Innlandet politidistrikt forteller at det både er fordeler og utfordringer med å bruke Heimevernet, men at utfordringene derimot er små i forhold til nytten.

– Den største fordelen er at HV kommer inn til oss klare, og soldatene kan flyttes på dersom det blir nødvendig. Dette er veldig greit å forholde seg til. I tillegg er det er godt å ha en ledelse som fungerer i samarbeid med oss i politiet og som snakker samme språk, uttaler han. 

4Z6A9763.jpg
Eirik Grønnerud, grensekoordinator for Innlandet politidistrikt.

Som tidligere nevnt ble det holdt en instruksjon på Sæter gård i Kongsvinger for HV-soldatene i regi av politiet. Mye informasjon og mange teknikker ble lært bort, noe som kan være en utfordring når tiden er knapp. I tillegg forteller Grønnerud at regelverket er vanskelig å sette seg inn i. 

Regelverket er sammensatt, og går ut på hvilket innreisegrunnlag du må ha for å kunne komme over grensa fra Sverige, i tillegg til hvilke dokumenter du trenger. 

– En utfordring blir å håndtere de nye punktene som omhandler smittevernregler rundt Covid-19, deriblant karanteneregler, slik at det blir tatt riktige beslutninger. Noe av det juridiske i regelverket blir uklart i forhold til problemstillingene folk kommer med på grensa. Det kan da bli uvant for soldatene å håndtere nye problemstillinger som ingen i forkant har tenkt ut en løsning på, sier Grønnerud. 

– Forrige gang Heimevernet bistod politiet gikk det veldig bra, og jeg har stor tro på dem nå også, avslutter han.