20230316_TE-4Z6A9233

Heimevernet i spissen

Heimevernet tester det nye rapporteringssystemet WaSOS i storskala.

Saken er fra heimevernsblad nr. 1 2023

Heimevernet, Forsvarsmateriell og industrien har brukt de siste ett og et halvt årene på å utvikle et nytt rapporteringsprogram WaSOS. Verktøyet har nå for første gang blitt testet i storskala under øvelse Jøssing. Med over 4000 soldater i operasjon i løpet av tre uker var øvelse Jøssing en perfekt øvelse for testing av nytt utstyr.

Major Ørjan Venås fra Heimevernets våpenskole på Dombås forteller at det er flere grunner til at øvelse Jøssing i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 (HV-08) ble valgt som en testarena.

– Vi er på plass på Jøssing av to grunner. For det første er dette en arena der HV-08 gjør noe som ikke har blitt gjort før. Det er å trene samtlige HV-områder over en tre ukersperiode. Dette gjør at vi får et stort volum når vi tester ut datastrøm gjennom de forskjellige applikasjonene vi tester. Vi får testet sensorer i en større setting, forteller major Venås.

Kritiske observasjoner

WaSOS er et verktøy for rapportering av observasjoner. Produktet skal gjøre det enkelt å flytte kritiske observasjoner fra mobil til beslutningstakere på en oversiktlig måte. Det vil si at hvis HV-soldater på vaktpost observerer noe mistenkelig, tar det ikke mange sekunder før området og eventuelt HV-distriktet får beskjed. Verktøyet skal være enkelt og brukervennlig, og derfor er prosjektet også brukerstyrt. Brukerne har kommet med tilbakemeldinger og deretter har det blitt gjort endringer for å gjøre produktet bedre.

– Verktøyet har et veldig stort potensial, spesielt for Heimevernet. Det diskuteres fortsatt om produktet skal gjøres tilgjengelig for samarbeidspartnere i totalforsvaret som Heimevernet samarbeider med, forteller Johan Værnø fra teknologibedriften IBM.

Grunnen til at prosjektet ble startet var på grunn av tilbakemeldinger fra HV-distriktene.

– Mye av det de ønsket var et mer effektivt rapporteringssystem som var brukervennlig for både soldatene, områdene, distriktene og høyere aktører, understreker Værnø.

Tempo og kvalitet

Noe av hovedbudskapet som også var med på å utvikle dagens første versjon av WaSOS var å gi en bedre situasjonsforståelse ute i teig. Målet med verktøyet er å skape økt tempo, volum, kvalitet og situasjonsforståelse ved å utnytte HVs sensorkapasitet med sivile mobiltelefoner.

En av soldatene som testet verktøyet under øvelse Jøssing er Thomas Bø Skjørestad. 34-åringen har vært ti år i HV og synes det er kult at Heimevernet får være i spissen når det kommer til utvikling av ny teknologi.

 

20230316_TE-4Z6A9285

– Jeg synes det fungerer bra. Det er veldig enkelt å bruke, og man kan også legge inn tilleggsinformasjon. Dette var vanskelig tidligere da vi brukte samband til rapportering. Det er akkurat som å sende en SMS.

Lavterskel

Det er Heimevernet med Heimevernets våpenskole i spissen sammen med Forsvarsmateriell (FMA) og industrien som har stått for utviklingen av rapportløsningen.

Tidligere har soldatene brukt ulike plattformer til rapportering. Dette ble fort uoversiktlig for både soldatene og området de rapporterer til. I tillegg tok det tid ettersom rapportene måtte flyttes mellom forskjellige system.

Skjørestad er glad for at de får inn WaSOS som er et sømløst rapporteringssystem der meldinger går raskt til beslutningstaker.

– Når WaSOS blir en del av hvordan vi rapporterer så vil terskelen absolutt være lavere, i hvert fall nå som det er såpass enkelt for soldatene å sende inn en rapport, avslutter han.

Han mener at motivasjonen for å sende inn rapporter har steget hos soldatene da de brukte WaSOS.