20232605_IH7124

Sjefsbytte ved Heimevernets våpenskole

Fredag 26 mai ble oberstløytnant Stein Høye ny sjef ved Heimevernets våpenskole. Han overtar etter oberstløytnant Tarjei Løkken som har vært fungerende sjef.

Den nye sjefen for HVVS forteller at han ser frem til å bli en del av et svært kunnskapsrikt, dedikert og engasjert miljø med dyktige medarbeidere.

Heimevernets våpenskole skal være klar for fremtidens krav

Stein Høye tidligere seksjonssjef i Heimevernsstaben (HVST) blir ny sjef for HVVS. Høye har gjennom sin karriere gjennomført befalsutdanning, krigsskole og stabskole. Han har gjennomført tjeneste på de fleste nivå, fra lagfører i avdeling til senior stabsoffiser i Forsvarsstaben, samt utenlandstjeneste i Kosovo, Afghanistan og Sverige. Høye har erfaring fra HV-skolen på Dombås fra før av, da han i 1991-1993 var inne som instruktør. I tillegg har Høye vært senior stabsoffiser i HVST fra 2013-  2015 og distriktssjef i HV 17 fra 2015 - 2020.

Fredag ettermiddag gikk Tarjei Gule Løkken av som sjef for Heimevernets våpenskole (HVVS) på Dombås. Han har vært fungerende sjef side Ove Ranum gikk av med pensjon i Februar 2023. Ranum var sjef for HVVS siden 2018.

Dette er tredje gang Løkken har vært fungerende sjef for Heimevernets våpenskole. Han går etter sjefsbyttet tilbake til sin stilling som nestkommanderende ved HVVS.

–I tiden som fungerende sjef har jeg jobbet med prosesser innen modernisering og effektivisering som treffer Heimevernet og Heimevernets våpenskole, sier Løkken.

–Jeg gleder med til å videreføre og videreutvikle HVVS som HVs viktigste kompetanseorganisasjon og tradisjonsbærer. Jeg ser også fram til å bidra til utviklingen av HVVS slik at våpenskolen styrker sin posisjon som et relevant kompetansesenter for hele Heimevernet, avslutter den nye sjefen.