Generalinspektør Bernt I. F. Brovold på øvelse i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 høsten 2008.

Innsatsstyrkene 15 år

Innsatsstyrkene ble etablert som et resultat av en helt nødvendig omstilling av Heimevernet.

Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, gratulerer innsatsstyrkene med dagen 17. desember 2020. 

– Vi har i dag 17. desember et lite jubileum i Heimevernet. Vi kan markere at det er 15 år siden vi fikk initialeoperative kapasiteter i form av våre innsatsstyrker. Innsatsstyrkene er en viktig kapasitet i Heimevernet i dag og vil være det også i fremtiden. De bærer også navn som, når de ble etablert, har en historisk knytning til operasjoner som ble gjennomført i forbindelse med andre verdenskrig. Når vi nå går inn i et jubileumsår så er det en riktig og viktig markering og gratulere innsatsstyrkene med dagen i dag, forteller Elisabeth Michelsen.

Moden for omstilling
For 15 år siden så daværende generalinspektør for Heimevernet, Bernt Iver Ferdinand Brovold, at Heimevernet var moden for en omstilling. Materiell og utstyr var avlegg og gammeldags, og det var ikke midler til å trene hele områdestrukturen. 

– Vi trengte rett og slett en Kvalitetsreform for Heimevernet. Litt uærbødig navn på en reform, som lett kan misforstås. Det har nemlig alltid vært kvalitet i Heimevernet. For at reformen ikke bare skulle bli ord under festtaler, måtte vi frigjøre penger innenfor våre årlige budsjetter. Dette i erkjennelsen av at vi ikke ville få mere penger. Vi valgte derfor å legge ned HV-04, HV-06, HV-10, HV-13 og HV-15 og å redusere krigsstrukturen til 50 000 soldater, noe som var operativt forsvarlig, forteller Bernt I. F. Brovold.

I tillegg til nytt utstyr, våpen og materiell ønsket Heimevernet en spissing av enkelte HV-avdelinger. Avdelinger som trente mer og var mer mobile en den tradisjonelle områdestrukturen. Pengene som ble spart på grunn av reduksjon, ble i hovedsak beholdt av HV for å gjennomføre kvalitetsreformen. 

–Slik ble innsatsstyrkene etablert. 1.april 2005 ble sjefene for innsatsstyrkene tilsatt, og mesteparten av personellet, materiell og utstyr på plass. 17. desember 2005 nådde innsatsstyrkene initial operativ kapasitet, sier Brovold.

Hvordan navnene ble til?
Bernt I. F. Brovold hadde lenge hatt et godt og vennskapelig forhold til Linge-klubben. Brovold og militærassistent Jan Morten Karlsen, deltok titt og ofte på de ukentlige møtene til Linge -klubben.

–Det var etter ett av disse møtene vi kom på ideen om å oppkalle Heimevernets innsatsstyrker etter navn på personer fra kompani. Da jeg spurte om tillatelse til å kalle våre innsatsstyrker etter personer som deltok i kompani Linge fikk jeg blankt avslag. De fryktet nemlig at hvis vi brukte navn på personer ville det kunne bli oppfattet feil av de som deltok, og som kanskje ikke var så kjent som enkelte andre. De foreslo i stedet at vi kunne bruke navn på SOE-operasjoner som Kompani Linge deltok på. Dermed ga Linge-klubben oss en lang liste med navn på operasjoner som vi kunne velge fra. Det er svært gledelig at alle innsatstyrkene er flinke til å ”dyrke” historikken i sine operasjonsnavn. På denne måten blir denne stolte krigshistorien aldri glemt. 

Det har vist seg å bli en stor suksess med motiverte jenter og gutter som løser oppdrag over hele landet.  Gratulerer med 15-års dagen – lykke til inn i fremtiden, avslutter Bernt Iver Ferdinand Brovold.