200819HST_1002

Kompakt soldatutdanning

På seks måneder skal soldatene i Heimevernets førstegangstjeneste få en militær utdanning tilpasset behovet i HV-17s områdestruktur.

Forventningene mine til førstegangstjenesten er å se hvor mye jeg kan tåle før det virkelig ikke går lenger, sier Ingrid Renna (19).
 

Annerledes tjeneste

Førstegangstjenesten på Porsangmoen er i full gang med i underkant av 80 soldater i regi av Finnmark heimevernsdistrikt 17 (HV-17). Major Eivind Kvernmo, sjef for innsatsstyrke Ida og Lyra i HV-17 og ansvarlig for HVs førstegangstjeneste, ser frem til å bruke seks måneder på å utdanne soldater som skal rett inn i områdestrukturen når de dimitterer. 

Soldatene lærer grunnleggende soldatferdigheter og vil få fagutdanning rettet mot tjenesten i Heimevernet. Det blir intensive måneder som krever stor egeninnsats.

– Det er noe utdanning vi ikke får tid til å gjøre, som for eksempel nærkamp, fordi det har vært mangel på instruktørkompetanse. Det er synd fordi det burde vært prioritert, sier Kvernmo. 

Heimevernet utdannet flere soldater på ett år med seks måneders tjeneste istedenfor tolv. De får også mer igjen av verneplikten etter  tjenesten og fordelen for Heimevernet er at soldatene er lengre ute i områdene. 

Et behov

På Porsangmoen tilrettelegger de utdanningen for hver kontingent. Soldatene blir utdannet ut ifra hvor de kommer fra. Dermed blir det sett på hva slags behov og mangler HV-17 har i områdestrukturen. 

I kullet som er inne nå, er det satt fokus på utdanning av blant annet kanonskyttere, geværskyttere, men spesielt sambandssoldater. 

– Når det gjelder tilpasning til områdestrukturen, så kommer vi med innspill på hva vi trenger i strukturen. Spesifikt innenfor skarpskytter, lagfører og nestlagfører, sier områdesjef Thor Halvard Olsen i Sør-Varanger HV-område. 

Olsen gleder seg spesielt til å få frisk og ung kompetanse inn i områdestrukturen. 

– Jeg tror de nytilførte soldatene vil bli en stor ressurs for oss, legger han til. 

Lite dødtid

De seks månedene soldatene går gjennom er ganske kompakt. 

Det er lange dager, intensivt og samtidig fokus på soldaten hele tiden. 

De har i større grad lengre dager enn det man ellers ville hatt i en avdeling i over ett år. Soldatene har ofte tjeneste etter middag, gjerne tre til fire ganger i uka. 

– Vi bruker ikke tiden på mye unødvendig, dermed blir det lite døtid. Alt som trengs er pakket inn på den korte tiden de er der, sier Kvernmo.