norske spesialsoldater i afghanistan

Til topps som spesialist

Heimevernets nye sjefssersjant har klare tanker om det nye spesialistkorpset med seg fra Forsvarets spesialkommando.

Den 42 år gamle Gjert Grave tok denne høsten over som ny sjefssersjant i Heimevernet. Grave har det meste av sin militære karriere vært i Forsvarets spesialkommando (FSK).

– Grunnen til at jeg søkte jobben er at Heimevernet er en interessant plass å jobbe. Oppgavene som sjefssersjant er spennende og utfordrende, sier Grave og fortsetter:

– Jeg ønsker å ha påvirkning på utviklingen av HV, noe jeg kan gjøre gjennom fag- og sersjant-
linja som jeg har ansvar for. Det klarer jeg ikke alene, så her er det viktig at vi jobber som et samlet team og drar i riktig retning.

200803HST_Sjefssersjant.jpg
Sersjantmajor Gjert Grave er ny sjefssersjant i Heimevernet.

Grave er født og oppvokst i Drangedal kommune, i en liten bygd som heter Tørdal. Oppveksten der var preget av jakt, fiske og friluftsliv, samt at han var aktiv innenfor ski og fotball. Da var det kanskje ikke unaturlig at Grave endte opp blant de beste soldatene Norge har.

Enkel overgang

I FSK er spesialisering av soldatene noe som har foregått i flere år og da den nye ordningen for militært ansatte (OMT) ble innført i hele Forsvaret 1. januar 2016, var det stort sett bare å skifte distinksjoner fra offiser til other ranks (OR) for mange i FSK. De var allerede spesialister.

– Spesialstyrkene er delt inn i fagfelt. Du blir veldig spisset inn mot det fagfeltet du blir tildelt i stilling. Og den kan du ha over lengre tid. Endringen til OMT hadde ingenting å si kommandomessig eller jobbmessig. Alle visste at de var spesialister, mens for eksempel troppssjefen, som var utdannet på krigsskolen, var offiser, sier Grave.

Innen utgangen av 2020 skal OMT etter planen være ferdig implementert i hele Forsvaret. Grave mener likheten mellom FSK og HV kan gjøre det enklere å få OMT ferdig innført også i HV.

– Her har vi fagfeltene både i områdestrukturen og i distriktsstabene. Derfor tror jeg det er uproblematisk å gå over fra å være offiser og rett inn i en OR-stilling, sier Grave, og utdyper:

I rute

– Jeg oppfatter at det allerede er et skille på hvem som er spesialister og hvem som er offiserer i utgangspunktet. Da er det lett å konvertere over. Det blir mer naturlig for den enkelte også, sier Grave.

Han har god forståelse for de som fortsatt ønsker å være offiserer.

– Men om de ikke har den kompetansen de trenger for å konkurrere seg til offiserstillinger, så er man i utgangspunktet en spesialist, fastslår Grave.

Command team

Sjefssersjanten og sjef Heimevernet utgjør det som kalles Command team. Slik skal det være på alle nivåene i Heimevernet.

– Command team er et lojalitetsbasert partnerskap mellom sjefen og sjefssersjanten. For meg så er det sjefen som utøver den formelle kommandoen, så er det sjefssersjanten som tydeliggjør og prioriterer sjefens intensjon, sier Grave,

Akkurat nå er det en stående ordre på høring om ansvar og oppgaver i Command team i HV.

– Der har vi gått gjennom ansvarsforhold fra troppssjersjant opp til distrikstssersjant, sier Grave.

De fire fokusområdene til sjef HV er standardisering og forenkling, fornying og utvikling, desentralisering og synlighet og anerkjennelse.

– Sjef HV er i ferd med å gi ut en strategi for utvikling av HV mot 2030, med de fire fokusområdene. Jeg kommer til å understøtte disse, samt løfte HV til å være bedre rustet til å være beredskapsklar i 2021.

– Det er også viktig for meg å ha en god dialog med sersjantene i distriktene og reise rundt å se hva status er. Jeg ønsker å være synlig, tydelig og tilgjengelig, fastslår Grave.

Fakta

Navn: Gjert Grave

Stilling: Sjefssersjant i Heimevernet

Utdanning: Førstegangstjeneste, befalsskole, utdanning i Forsvarets spesialkommando, kvalifiseringskurs på krigsskolen, Expeditionary Warfare School i USA.

Tjenestebakgrunn: 2. bataljon, Telemark bataljon, 17 år i ulike stillinger i FSK, FOH, utenlandstjeneste fra Kosovo (KFOR 3) og seks kontingenter i Afghanistan for FSK.

Utmerkelser: St. Olavs-medaljen med ekegren, Krigsmedaljen og Forsvarets innsatsmedalje med to rosetter.

Sivil status: Gift, to barn på ni og 13 år, bosatt i Elverum.