221025KG-2911

Kompetansebygging i Georgia

Ikke bare det norske Heimevernet preges av situasjonen i Europa. I et samarbeid Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 har sammen med The National Guard of Georgia (GNG) ble det gjennomført en øvelse med et mørkt bakteppe.

– Krigen i Ukraina har vist at Russland ikke opptrer forutsigbart, forteller oberst Koba Murusidze fra den georgiske Heimevernsstaben.

Han mener krigen som er brutt ut mellom Russland og Ukraina understreker hvor viktig det er for landet å ha et heimevern.

Etter Russlands annektering av to georgiske områder i 2008 startet landet oppbygging av sitt eget heimevern. I 2012 kom det norske Forsvaret på banen for å bistå. Norge har hatt et heimevern siden 1946 og Heimevernet ble derfor plukket ut som en naturlige samarbeidspartner for Georgia.

Hjelpen fra det norske Heimevernet har vært, og er fremdels viktig for Georgia som er nabolandet til Russland. 

Det ti år lange samarbeidet samlet igjen en norsk delegasjon til øvelse i Georgia tidligere i høst. De norske offiserene presenterte fiktive hendelser som georgierne løste. Dette var alt fra å håndtere sammensatte trusler, fordeling av styrker til objektsikring. 

Mer profesjonelle
– På denne turen støtter vi en brigade og en bataljon med å gjennomføre en stabsøvelse. Vi har laget en kommandoplass-øvelse som hovedsakelig trener staben i bataljonen, forteller prosjektleder og major Otto Tøndel.

Målet med en slik øvelse er å trene de forskjellige delene i staben i ulike stabsprosesser. Planlegging, ordregiving og bygging av situasjonsbilde blir vektlagt, slik at stabene blir enda bedre til å lede soldatene sine og ta gode beslutninger. Under en stabsøvelse er krigsspill et viktig moment for å teste ut planen. 

Krigsspill

I denne filmen forklarer Tore Schjenken hvordan et krigsspill kan teste om en operasjonsplan er god.

Tøndel, som har vært involvert i samarbeidet siden 2015, har sett en stor fremgang i GNG siden han først ble med i prosjektet.

– Jeg merker at offiserene er mer profesjonelle, bedre organisert og bedre utrustet, forteller majoren.

Han forklarer at det georgiske Heimevernet nå har flere krigsskoleutdannede offiserer fra flere land, blant annet Tyskland, USA og Storbritannia. Mange offiserer har også deltatt på utenlandsoperasjoner i Afghanistan og Irak i regi av NATO.

De norske offiserene forteller at de også kommer hjem med ny kunnskap etter turene til Georgia.

– Det å kunne samarbeide med offiserer og soldater som har en helt annen bakgrunn og kultur er nyttig for oss. Georgierne er meget opptatt av relasjoner, så det å bruke tid på relasjonsbygging har vært viktig for hele delegasjonen. De gode relasjonene vi har til GNG har resultert i at vi kan være direkte i våre tilbakemeldinger, sier Tøndel. 

– Kulturforståelse og forståelse for operasjonsmiljø er avgjørende for å lykkes i internasjonale operasjoner, sier Tøndel og legger til: – Da unngår man kulturelle tabber.

Selv om Heimevernet skal operere i Norge er det viktig å kunne samarbeide med andre nasjoner, spesielt om HV skal sikre alliert mottak. 

– Jeg merker at offiserene er mer profesjonelle, bedre organisert og bedre utrustet.

Major Otto Tøndel

Analogt
Offiserene og befalet i Georgia bruker datamaskiner på kommandoplassen. Men på veggene henger det plansjer og kart slik at alle fort kan sette seg inn i situasjonen og få god oversikt. 

– Her bruker de kartoverlegg med plast slik som vi gjorde på 80- og 90-tallet, og de er veldig dyktige på det. Det er en ting som vi tar med oss tilbake og lærer av, forteller han og legger til: – kart og plansjer avhengig ikke av strøm eller nettilgang.

Viktig med allsidighet
Kommandersersjant Trond Sakshaug som til vanlig jobber som sjefssersjant i Oslofjord heimevernsdistrikt 01 har deltatt på flere øvelser i Georgia.

– Primært er jeg her for å støtte sersjantlinja, men jeg har bred kompetanse også utenfor det feltet. Derfor bidrar jeg blant annet med med manøver, planlegging og lederskap også.

Han mener det er viktig å kunne være allsidig på denne typen oppdrag. 

– Det er ofte at planen som ble lagt i forkant forandrer seg drastisk i det første møtet med georgierne, ler Sakshaug, som har vært med siden 2017.

Samarbeid i to små land
Samarbeidet er viktig for Heimevernsstaben i Georgia som alltid sender en representant fra staben for å være med på øvelsene når det norske Heimevernet bidrar. Denne gangen var det plansjef, oberst Koba Murusidze som deltok.

– Vi har samarbeidet i nesten ti år nå. Det norske Heimevernet har vært til stor hjelp for å trene både bataljons hovedkvarteret og brigade hovedkvarteret. De lærer nok mye om samarbeid og det å jobbe med en annen nasjon, forteller Murusidze.

Selv om det er mange forskjeller mellom Heimevernet i de to ulike landene, og de har mye å lære av hverandre, trekker obersten frem flere likheter.

– Først og fremst er vi Heimevernet, men vi tilhører også små land, og forstår viktigheten av å kunne jobbe sammen med sivile.

I 2021 ble det skrevet under en ny bilateral avtale mellom det georgiske og det norske Heimevernet. Denne avtalen varer til 2026, og vil så lenge georgierne er fornøyd med samarbeidet bli fornyet.
 

Georgia

Georgia ligger på grensen mellom Øst-Europa og Vest-Asia. Landet har kyst til Svartehavet i vest, grenser til Russland i nord og nordøst, Tyrkia og Armenia i sør, og Aserbajdsjan i sørøst. Hovedstad og største by er Tbilisi med rundt 1 194 000 innbyggere, totalt bor det 3,714 millioner mennesker i Georgia. 

 Georgia ble en selvstendig stat i april 1991, og regnes i dag som det mest demokratiske landet i Kaukasusregionen. 

I begynnelsen av 1990-årene ble utviklingen i Georgia preget av interne stridigheter. I 1991 brøt det ut kamper mellom ossetere og georgiske styrker i Sør-Ossetia, som erklærte uavhengighet fra Georgia. Russiske fredsbevarende styrker ble som følge av dette utplassert i regionen. I 1994 proklamerte også Abkhasia selvstendighet. Også her ble russiske styrker utplassert. De to utbryterrepublikker ligger begge nord i landet langs grensen mot Russland. Deres selvstendighet har ikke blitt godkjent av den georgiske regjeringen.