20220327HST_Forside

Grundighet gir trygghet

Stridsdrillen "klar til strid" er grunnlaget for all trening og utdanning i stridsteknikk, og selvsagt oppdragsløsning, uansett trussel.

Stridsdrillen er det aller viktigste verktøyet lagføreren har for å gjøre laget sitt klar til operasjonen de skal inn i. Det forutsetter at den enkelte har tilpasset utstyr og utbedret de manglene soldaten har før man går i strid. I forberedelsene til en operasjon vil frykt kunne påvirke effekten i laget. Derfor er rutiner og grundighet viktig for å motvirke disse naturlige reaksjonene.

20220427EAK_7092.jpg
I forberedelsene til en operasjon vil frykt kunne påvirke effekten i laget. Derfor er rutiner og grundighet viktig for å motvirke disse naturlige reaksjonene.

Må ta hensyn til mangler

Hensikten med en slik drill er at den først og fremst skal sikre at materiell er tilstede, i riktig mengde og på riktig plass. Drillen skal avdekke feil og mangler som må utbedres umiddelbart. Det er en trygghet både for den enkelte soldat og avdelingssjef å vite faktisk tilstand, inkludert de feil og mangler en eventuelt er nødt til å gå i kamp med. Er du som heimevernssoldat ikke klar eller har mangler på utstyr vil resten av laget måtte ta hensyn til det og ta den belastningen det medfører. I ytterste konsekvens dør en av dine medsoldater dersom noen har glemt tourniquet eller den ikke fungerer. En kan også tenke seg situasjoner der feilfunksjoner på et dårlig vedlikeholdt våpen kan få de verste konsekvenser.

HVBLAD_01-22 hoved9.jpg
Stridsdrill ALFA eller "klar til strid" er grunnlaget for all trening og utdanning i stridsteknikk.

Trygghet

At laget fungerer som en enhet er avhengig av at den enkelte fungerer. Grundighet, nøyaktighet og forståelse for hvorfor stridsdrillen er viktig skal vektlegges ved all gjennomføring. Det at drillen innarbeides som en selvfølgelig rutine under trening er svært viktig da den i en gitt situasjon skal gjennomføres under stress og fysisk og psykisk påkjenning. Den skal gjøres så grundig at en i et skarpt tilfelle skal kunne si «nå gjør vi akkurat som vi har trent». Det er en grunn til at spesialstyrkenes motto er «grundighet gir trygghet».

Kilde: Grunnleggende soldatferdigheter Heimevernet