20220808EAK_9588

Ny distriktssjef i HV-02

Mandag 8. august ble oberst Kai Morkestrand ny distriktssjef ved Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV-02). Han overtar etter oberstløytnant Gisle Fagerland som har vært fungerende sjef etter oberst Thor Andreas Kårsten.

20220808HST_9397.jpg
Oberst Kai Morkestrand gleder seg til den nye jobben som distriktssjef i Oslo og Akerhus heimevernsdistrikt 02

Morkestrand er infanterist i bunn og har bakgrunn fra Forsvarets spesialstyrker og Etterretningstjenesten. De siste årene har han jobbet som Forsvarsattaché i Tyskland.

– Etter seks år som militær assistent, så har jeg savnet å jobbe med soldater og befal. Jeg har hørt mye skryt av Heimevernet fra mine kollegaer, derfor så ble jeg nysgjerrig og så nettopp denne stillingen ledig og søkte med en gang, sier Morkestrand

Den nye distriktssjefen føler seg veldig heldig å kunne få denne jobben som sjef for HV-02.

– Å være sjef for dette distriktet er veldig givende, jeg gleder meg til bli kjent med menneskene i HV, legger han til.

Ser frem til et godt samarbeid

Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen ledet sjefsskiftet som var på Lutvann leir.

– Jeg ser frem til et godt samarbeid med den nye distriktssjefen i HV-02. Nå som han er ny i HV, er det viktig å ta seg tid til å bli kjent med både de som er i distriktet, staben, områdesjefene og ikke minst de sivile samarbeidspartnere. Når man gjør det, er det enklere å løse oppdragene, sier sjef HV.

Kai Morkestrand kjenner til Heimevernet godt, men har fortsatt mye å lære.

– Mye er likt og mye er annerledes. Jeg ser frem til å bli kjent med soldatene og bygge relasjoner.

Oberst Thor Andreas Kårsten ble i 2019 distriktssjef i HV-02 og startet nå i ny jobb Forsvarsdepartementet. 

20220808EAK_9610.jpg
Fra venstre sjefsersjant Joachim Bjørnbak, distriktssjef Kai Morkestrand, sjef HV Elisabeth Michelsen og sjefssersjant Gjert Grave

Etterlatt spor

– Både Gisle Fagerland og Thor Andreas Kårsten har gjort en formidabel jobb som distriktssjefer. Fagerland har vært en stødig hånd å ha hele veien og jeg er glad for at han blir med videre som stabssjef i HV-02. Det er en trygghet for meg, sier sjef HV.

Sjef Heimevernet legger til at Kårsten har kommet mye innspill som har vært nyttig for å kunne utvikle et distrikt. Han etterlater seg tydelige spor som vi vil følge videre.

Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 holder til i Lutvann leir i Oslo. Sjef HV-02 har ansvaret for den militære beredskapen i Oslo og det som tidligere var Akershus fylke. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner. Distriktet er et av de tetteste befolkede områdene i landet og en rekke sentrale forsvars- og samfunnsfunksjoner.

Oberst Kai Morkestrand skal lede 28 områdesjefer, en innsatsstyrkesjef og en distriktsstab. Innsatsstyrken i HV-02 heter Derby, og består av 300 befal og soldater.

Distriktet omfatter 23 kommuner, sentrale departement og myndigheter i og utenfor hovedstaden, Oslo lufthavn, internasjonale fergeforbindelser, E-6, E-18 og annen sentral og kritisk infrastruktur.