20220427HST_7491

Øver over hele landet

I by, bygd og i skogen – denne uka øver Heimevernet over hele landet.

Ved Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller øver heimevernssoldater i urbane omgivelser. Soldatene er i godt humør mens de forflytter seg i gatene.

– Det er noe annet enn å trene i skogen. Her er det flere nivåer og helt andre hindringer som vi må tilpasse oss, sier heimevernssoldaten Jan Olav Morell-Nielsen.

Morell-Nielsen har vært i HV i snart 20 år og er en del av Lillestrøm og Kjeller HV-område. Til tross for utfordringene i urbane miljøer er han klar på at alt de har lært om strid i skog og mark er overførbart til oppdragsløsning i by.

– Det er andre ting å ta hensyn til i by, men vi er forberedt på å drive strid i bybilde, legger HV-kollega Cameron Hjelmstad til.

20220427HST_7468

Områdesjef Stian Bakken synes det er flott at soldatene får øve på reell oppdragsløsning i urbane områder. 

– Det er et mål å «ta byen tilbake» og være synlige. Vi må forvente at ved en krise vil mye av oppdragsløsningen foregå i by heller enn i skog, og det må vi øve på, sier områdesjefen.

Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV-02) har kalt inn om lag 2000 soldater fra 12 ulike heimevernsområder til trening denne siste uka i april. I underkant av 500 trener i Oslo sentrum, mens de resterende trener andre steder, blant annet i Kjeller og Lillestrøm. 

– Heimevernet i Oslo må sentrumsnært for å styrke vår evne til å kunne håndtere trusler og hendelser i byen, sier oberstløytnant Gisle Fagerland, som er fungerende sjef for HV-02.

Øvelse Salten

I Nordland er det god stemning blant soldatene når Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-14) i perioden 25. - 30. april gjennomfører Øvelse Salten med opp mot 800 soldater i Salten-regionen. Det bekrefter i alle fall områdesjef i Bodin heimevernsområde (14205), Kenneth Lauritsen.

– Stemningen er god, ler områdesjefen før han fortsetter:

– Vi er kjent for å ha god stemning på treningene våre. Ofte får vi henvendelser fra soldater fra andre områder som vil over i vårt område fordi de har skjønt at her er det kult å være.

20220426KK_CY1A3862_18

– Vi har det vi har kalt for 205-standarden, fordi området vårt heter 14205, hvor vi forsøker å ta med oss godt humør, være påskrudd og gjøre tingene vi skal gjøre på en ordentlig måte når vi først er her. Da er det viktig å ha rette «mindsettet», spesielt hos befalet som preger resten av HV-området, sier Lauritsen, og siterer fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen siste bok «Jegerånden». – Man skal ikke undervurdere verdien av god stemning. God stemning er en forutsetning for å få ting gjort. Det føler jeg at vi klarer i vårt heimevernsområde.

Lauritsens HV-område er på mange måter spesielt, fordi hele området brukes til å vokte kun ett objekt. Men ikke hvilket som helst objekt.

– Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan er et stort og komplekst objekt og derfor er et helt HV-område satt for å løse dette oppdraget. Vi er en del av en større øvelse, men hvor vi samtidig benytter anledningen til å trene på de oppdragene som vi har, sier Lauritsen.

 

Øvelse Nord

Øvelse Salten er også en del av den sivile øvelse Nord som pågår samtidig. Under øvelsen får en rekke beredskapsaktører trent på håndtering av store hendelser og kriser, fra lokalt til regionalt nivå. Øvelse Nord er den største øvelsen i Europa av denne typen i regi av et universitet (Nord universitet), og er Nordens største fastlandsøvelse. Det betyr at HV-14 får koblet seg opp mot de fleste beredskapsaktørene i området.

Hensikten med øvelse Salten er å trene på Heimevernets militære oppdrag i krise og krig.

20220427KK_CY1A4117_12

– Dette gjør vi gjennom sikring av kritisk infrastruktur sammen med blant annet politiet, samhandle med øvrige beredskapsaktører i Salten-regionen, samt sikre verdiene og folkene i regionen. Dette er en form for øvelse HV-14 gjennomfører årlig og er en del av Heimevernets normale øving og treningsopplegg, forteller oberstløytnant Bengt Henriksen som er sjef for HV-14.

Øvelse Gjallarhorn

I de sørligste kommunene i Agder gjennomfører Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 øvelse Gjallarhorn. Fra 21. -29. april trener distriktet 1200 soldater på scenarioer fra krise til krig. 

Totalt deltar ni HV-områder pluss innsatsstyrke Osprey på øvelsen. Områdesjef Alf Stensli som leder Kristiansand HV-område har en utfordrende og annerledes øvelse.

DSCF1284

– Vi er markørstyrke for de andre avdelingene som er med på øvelsen. Det er svært lærerikt å spille «fiende» og vi har fått en bedre operativ forståelse både for vår egen del og de andre øvede avdelingene. Det har blitt mye innhenting av informasjon og stridspatruljer. I tillegg til spillet så har vi fått tid til å trene på lag, tropp og avdelingsferdigheter. Øvelsen har vært veldig travel, men med god stemning og soldatene er akkurat passe slitne, forteller områdesjef Stensli.

Avdelingen har etablert seg med teltleir i nærheten av øvingsområdet.

– Det gjør noe med lagånden for soldatene når de bor sammen seks døgn i telt. Samholdet til soldatene er på topp. Jeg får også muligheten til å bli godt kjent med staben min. Jo bedre jeg kjenner dem, jo lettere er det å drive intensjonsstyrt ledelse, meddeler Alf Stensli.

Under øvelsen samlet distriktet sanitetsressursene på Sørlandet til fagutdanning. Her fikk de leksjoner og prøvd seg på caser med skrikende markører. Sersjant Christer Helgesen fra Setesdal HV-område var en av soldatene som var med.

DSCF1770

– Det beste med slike øvelser er faglig påfyll. Vi trenger å trene mer, så hver trening er kjærkommen. Tren som du kjemper er mottoet vårt. Alle soldater er geværsoldater, alle skal kunne litt om alt, og så har vi soldater som oss i saniteten, som øver spesielt på faget, forteller sanitetsbefal Hegesen. 

Carolina Penne Kjørrefjord i Lindesnes HV-område er også med på fagsamlingen og føler at hun får utbytte av det.

– For meg er det heilt greit på øvelse.  Det er bra å ha noen annerledes dager i året. Vi har øvd på forskjellige caser innen sanitet og fått mye faglig påfyll. Vi kommer tilbake til HV-område vårt med friske sanitetskunnskaper. Det er veldig kjekt når de har sminket markører som vi skal kjøre sanitetsdrill på. Når vi har skrikende markører føles det mer ekte, og det er fint å se at drillen sitter, forteller Kjørrefjord.