HV05_SA_0117_SA703668

Oppdrag korona

Korona-situasjonen har påvirket en hel verden. Også for Heimevernet har viruset betydd mye.

Rykter begynner å svirre. På NRK sine nettsider står det at øvelse Cold Response er avlyst. Soldatene blir satt inn lagsvis på hvert sitt avlukke i et stort telt. Flere og flere soldater har sett nyheten og det er en svak summing i hele teltet.

Det går rykter om at de høyere staber nå sitter i møte for å planlegge avviklingen av øvelsen. Så kommer beskjeden. Øvelsen er avlyst.

– Det var nesten litt synd, jeg startet å glede meg til oppdraget. Jaja, nå reiser jeg hjem i stedet, sier Øyvind Løvmo fra Narvik.

Han var ingeniørsoldat på Skjold under førstegangstjenesten og dimmet i 2015. Nå er han soldat i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 og skulle deltatt på sin første øvelse i Heimevernet, storøvelsen Cold Response. Men han rakk knapt nok å møte opp til øvelsen før den ble avlyst.

Årsak: Et virus med navn SARS-CoV-2. Kanskje bedre kjent som korona eller covid-19.

Øvingsledelse under press

Vi skriver datoen 11. mars 2020. Statsminister Erna Solberg varslet Norges befolkning om at i morgen vil det komme tiltak som ville være de strengeste og mest omfattende tiltakene i Norge i fredstid. Verdens helseorganisasjon (WHO) omdefinerte sykdomsutbruddet fra en epidemi til en pandemi, et utbrudd som er internasjonalt og ute av kontroll.

Det ble stadig registrert nye tilfeller av korona-smitte over hele landet, og mange tilfeller kunne spores til nordmenn som hadde vært på ferie i berørte områder i Nord-Italia og Østerrike.

Samtidig var øvingsledelsen for Cold Response under press. Rundt 14.000 soldater fra USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, Sverige og Norge var allerede på vei ut i felt for å delta på øvelsen. Det var ikke registrert at noen av soldatene var smittet, utenom én soldat i Skjold leir en uke tidligere.

4Z6A4733.jpeg
ØVINGSLEDER: generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Allerede 8. mars trakk Finland sine 400 soldater fra øvelsen og 10. mars ba helsedirektør Bjørn Guldvog Forsvaret om å vurdere om det var klokt å gjennomføre øvelsen.

Strengt smitteregime

For Heimevernet var situasjonen ekstra vanskelig. Soldatene som møtte til øvelsen kom fra det sivile og skulle tilbake til det sivile livet etter øvelsen. Man ønsket verken at soldatene skulle ta med seg smitte inn til øvelsen eller forlate øvelsen med smitte. Derfor ble det innført et strengt regime for å unngå at soldatene skulle bli utsatt for korona-smitte under Cold Response-øvelsen.

Blant tiltakene var ekstra fokus på håndhygiene, og råd om å unngå håndhilsing og klemming. Soldater med symptomer på sykdom fikk beskjed om å holde seg hjemme. Det samme gjaldt for de som nylig hadde vært på ferie i berørte områder i Nord-Italia og Østerrike. Det ble også satt inn ekstra folk som skulle vaske og desinfisere aktuelle områder i leiren.

Til tross for dette var det mange som mente at det var unødvendig å avlyse øvelsen. Hovedsakelig fordi øvelsen var godt i gang og mange av troppene har vært ute i feltet og øvd i 14 dager allerede.

Ute av kontroll

Men hensynet til koronasmitten i samfunnet trumfet dette og på ettermiddagen onsdag 11. mars ble øvelsen avlyst.

– Det som er nytt nå, er at koronaviruset er ute av kontroll i samfunnet. Vi ønsker å bevare Forsvarets stridsevne slik at vi er i stand til å støtte samfunnet i en uoversiktlig periode som kommer nå, sa øvingsleder for Cold Response, generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Dermed startet en kontrollert avvikling av øvelsen. Forsvaret ønsket å unngå store samlinger av personell og jobbet med å finne ut av hvordan dette kan skje på en ryddig måte.

Samtidig besluttet sjef Heimevernet at planlagt trening, øving og kursvirksomhet i HV utsettes på grunn av spredningen av koronaviruset.

Misfornøyde soldater

I Trondenes leir i Harstad var det imidlertid litt murring blant noen av soldatene fra Heimevernet som hadde fått beskjed om at øvelsen var over. Flere mente at de ble samlet i for store grupper i idrettshallen i leiren mens de ventet på å få reise hjem, noe som kunne spre korona-smitte om noen hadde sykdommen.

Samme dag var sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, på besøk hos soldatene på Trondenes. Lite visste hun og soldatene at hun fire dager senere skulle få beskjed om at hun hadde testet positivt for koronaviruset.

– Fra torsdag kveld har jeg som sjef Heimevernet vært i karantene på grunn av påvist koronasmitte hos nær medarbeider i Heimevernsstaben, skrev Michelsen selv på Facebook.

– Dette påvirker ikke Heimevernets oppdragsløsning. Utstrakt bruk av teknologi og allerede eksisterende kommando og kontroll struktur med Heimevernsstabens Territorielle operasjonssenter og 11 distriktsstaber sikrer at vi er operative, samkjørte og klare til å bidra i vårt langstrakte land, uttalte sjefen for Heimevernet.

Heldigvis ble det ikke registrert i ettertid at noen av soldatene på Trondenes var smittet.

Måtte i karantene

12. mars. På talerstolen sto en statsminister tynget av stundens alvor.

– I dag kommer den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det er helt nødvendig.

Erna Solberg fortsatte med at vi ikke fikk dra på hytta, skoler og barnehager ble stengt, kultur- og idrettsarrangement ble forbudt og vi ble oppfordret til å jobbe hjemmefra, blant mye mer.

Blant tiltakene var også at nordmenn som kom hjem fra utlandet måtte i karantene. Utenlandske turister ble informert om at de må dra til hjemlandet eller være i 14 dagers karantene i Norge. På Gardermoen ble det hektisk for Ullensaker kommune som hadde opprettet en mottakskontroll på hovedflyplassen.

Heimevernet trår til

Derfor kom det raskt en bistandsanmodning om Heimevernet kunne hjelpe til med mottakskontrollen.

– Jeg begynte mobiliseringen ett minutt over midnatt. Klokken 05.00 var vi på plass og løste oppdrag på Gardermoen med styrker, sa områdesjef Petter Wilhelm Olafsson i utrykningseskadronen i Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV-02).

– Det var selvfølgelig ikke noe problem å mobilisere soldatene mine. Det er en bra  «spirit» i utrykningsområdet. Det viste vi under terroraksjonen 22. juli 2011, og det viser vi nå. Soldatene skjønner viktigheten av dette tiltaket. Dette gjør meg som områdesjef stolt av soldatene mine.

_DSC2683.jpg
ROS: Det vanket etter hvert mye ros for arbeidet Heimevernet gjorde på Gardermoen.

Heimevernet er forberedt og trent til å bistå sivile myndigheter og klare til å bistå om samfunnet ber om støtte.

HV er lokalt oppsatt og kan reagere svært raskt om situasjonen krever det – det til tross for at vi har for eksempel en pandemi i samfunnet.

Mye ros for arbeidet

Det vanket etter hvert mye ros for arbeidet Heimevernet gjorde på Gardermoen. Blant disse var Avinor, som lot seg imponere over måten Heimevernet håndterte situasjonen.

– For Oslo lufthavn har det vært veldig viktig å ha et robust system for mottak av reisende og det har HV bidratt med på en fantastisk måte. Dere ønsker folk god tur med et smil og har gjort en vanskelig oppgave til deres egen på en måte som har virket positivt for de reisende. Deres ønske om godt samarbeid har også satt sine spor og inspirert våre folk i Avinor til å gi det lille ekstra, var tilbakemeldingen fra Avinor.

Og nå krevde smittesituasjonen i landet at Heimevernet kunne bistå enda mer til sivilsamfunnet. 14. mars kom det en ny pressemelding fra regjeringen.

– Regjeringen vil stenge grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. I tillegg blir det innført midlertidig inn- og utreisekontroll på indre Schengen-grense, het det i pressemeldingen.

– I den situasjonen vi er nå, må vi konsentrere oss om å stoppe spredningen av smitte i Norge. Da er det helt essensielt at vi ikke importerer ytterligere smittefare fra utlandet, utdypet justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Hjelp på grenseovergangene

Politiet fikk oppgaven med å stenge grensen, men ganske raskt ble det klart at de trengte ytterlige ressurser til å hjelpe seg. Ikke lenge etter kom bistandsanmodningen via FOH til Heimevernet.

Oppdraget var å bistå politiet med deres oppdrag med grensekontroll på grensestasjoner over store deler av Norge.

På et vinterkledd Bjørnfjell nord i Nordland fylke, sto fire soldater fra Heimevernet og voktet Norges riksgrense sammen med to fra politiet.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi får lov til å bistå politiet, fordi dette er en del av det vi skal gjøre dersom det blir krise. Jeg er stolt over å kunne bidra i den spesielle situasjonen landet er i nå, sa Steinar Lund, soldat i innsatsstyrke Claymore i HV-16.

Men det var ikke bare HV-16 som hjalp til med grensekontroll. Det skjedde langs stort sett hele grensen vår til Sverige og Finland. HV-02 drev med grensekontroll og vakthold ved karantenehotell på Gardermoen lufthavn. Opplandske heimevernsdistrikt 05 patruljerte 45 grenseoverganger, Trøndelag heimevernsdistrikt 12 og Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 hadde grensekontroll på tre grenseoverganger hver, mens Finnmark heimevernsdistrikt 17 hadde grensekontroll på fem grenseoverganger. Etter en stund ble også Oslofjord heimevernsdistrikt 01 involvert med grensekontroll på Svinesund.

Mer ros til soldatene

– At vi nå yter bistand til politiet i forbindelse med utvidet grensekontroll er et godt eksempel på hva Heimevernet kan brukes til, uttalte en stolt sjef for Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen.

– Jeg er veldig stolt over den innsatsen våre soldater gjør i vårt langstrakte land. Det kommer utrolig mange positive tilbakemeldinger på den støttes som gis.

Blant de som takket Heimevernet for innsatsen, var Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon. Kronprinsen ringte opp soldatene fra HV-02 på Skype hjemme fra Skaugum.

– Jeg synes det virker som dere i Heimevernet har løst oppdragene dere har fått til nå på en god måte. Det er godt å se. Det er jo også HV-soldater andre steder enn på Gardermoen. Så vet jeg jo at for mange av dere så er det et offer involvert. Mange av dere har kanskje familie og jobb hjemme som dere må prioritere ned på grunn av dette oppdraget, meddelte Kronprinsen.

Soldatene fortalte Kronprinsen om hva de gjør til vanlig, hvordan de ble mottatt på Gardermoen og om det gode samarbeidet med politiet.

– Jeg ble imponert over å høre om den raske responstiden deres. Jeg vil takke dere for det – både de av dere som er frivillige og til de som er ansatte, sa Kronprinsen i videomøtet.

Uvurderlig hjelp fra HV

15. juni var Heimevernets bistand til politiet over. Da hadde blant annet soldatene fra Vinger heimevernsområde i HV-05 løst oppdrag på 45 grenseoverganger kontinuerlig siden 17. mars fram til 15. juni.

– Politiet kunne aldri løst oppdraget på grensen uten Heimevernet, sa Johan Brekke, som er politimester i Innlandet politidistrikt da det ble markert at HV-05 var ferdig med sitt historiske oppdrag med å bistå politiet med grensekontroll mot Sverige.

Han fikk støtte fra sjef Heimevernet.

– Dere har fått vist Heimevernets egenart, utholdenhet og hvilket formidabelt verktøy dere er. Det sa også forsvarssjefen da han var på besøk for noen uker siden. Heimevernet har fått et bedre omdømme takket være dere, sa generalmajor Michelsen.

Tar opp aktiviteten igjen

Etter 15. juni har ikke Heimevernet hatt noen oppdrag med å støtte det sivile samfunnet, men står klar dersom en ny bistandsanmodning er aktuell.

Da HV-bladet gikk i trykken var smittesituasjonen i landet igjen litt økende etter at det var lav smitte gjennom sommeren. Regjeringen sier Norge skal åpne gradvis og kontrollert.

HV05_SA_0110_SA909371.jpg
AVSLUTTET: 15. juni var Heimevernets bistand til politiet over.

Til tross for lokale utbrudd av smitte den senere tid, er den totale smittespredningen lav. Heimevernet vil selvsagt følge nøye med på utviklingen og til en hver tid forholde seg til råd gitt av Folkehelseinstituttet.

Trening og øving er grunnlaget for operativ evne. Derfor har sjef HV besluttet at aktiviteten i Heimevernet skal gjenopptas.

HV skal også være klar til å bistå om det sivile samfunnet trenger det.

Har gode smitterutiner

Heimevernet har gode rutiner for å forhindre smitte og samarbeider tett med de lokale helsetjenestene. HV er forberedt på at nye råd og føringer kan medføre rasker endringer, inkludert kutt i aktivitet.

– I den pågående pandemien er HV fortsatt et fleksibelt landsdekkende system som kan brukes til mange oppgaver når nasjonen krever det. Skarpe oppdrag vil fortsatt løses fortløpende. Trening og øving er selve bærebjelken i et operativt heimevern.

Å sikre HV som en fortsatt nasjonal beredskapsressurs er viktig, og dette er hovedårsaken til at aktiviteten nå gjenopptas, fastslår sjef Heimevernet.