OP__3431

Sivile biter fra seg

Soldatene som kjemper for Ukraina er alt fra ledere av store bedrifter og arbeidere til studenter og popstjerner.

Saken er fra heimevernsblad nr. 2 2023

Soldatene bruker sin sivile kompetanse til å få ting til å fungere. De er ikke bundet av militære strukturer og prosedyrer, men er praktisk innstilt til konkrete problemløsninger. På samme måte som andre sivile ukrainere i den regulære hæren har de tatt med seg sine tekniske ferdigheter inn i krigen. Det er alt fra å bruke digitale løsninger, sivile droner til å reparere biler for å løse oppdragene og holde avdelingene operative, forklarer oberstløytnant Palle Ydstebø som er hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

Palle Ydstebø har det siste året vært en hyppig gjest i nyhetsstudioer der han har snakket om krigen i Ukraina. Han har også god kjennskap til Ukrainas Territorial Defence Force (TDF), en av avdelingene som har mange likhetstrekk med det norske Heimevernet.

VESTLIG LEDELSE
Av soldatene i TDF har inntil 20 prosent av de frivillige krigserfaring fra kampene i Donbas i 2014,

eller fra skyttergravskrigen i samme område fra 2015 til invasjonen i 2022. Som i det norske HV er soldatmassen et speilbilde av befolkningen.

Flere bedriftsledere og andre med erfaring fra vesten tar med seg vestlig inspirert ledelse inn i TDF, fokuset er mer på å løse oppdrag enn å følge ordre. En slik tilnærming passer bedre til dagens unge ukrainere, enn en sovjetisk preget kommandoledelse, som fortsatt brukes i deler av den ukrainske hæren.

– Opprinnelig ble de fleste rekruttert lokalt og dro nytte av lokalkunnskap, men senere er noen av de territorielle brigadene også brukt utenfor sine opprinnelige områder, forteller Ydstebø.

TDF opererer i brigadeforband. Hver brigade har opptil fem infanteribataljoner, antisabotasjeenheter, artilleri og/eller panservernbatteri, støttevåpen som bombekaster, tunge mitraljøser og luftvern. I tillegg har de mekanisert infanteri eller stridsvogneskadron, ingeniører (bataljon eller kompani), stridstren og depot.

– De kan kanskje sammenlignes mer med den kalde krigens norske infanteribrigade enn en normal HV-avdeling. Under krigen har TDF klart seg bra i de defensive oppdragene de er satt til, stadfester han.

HOLDT FRONTEN
– Enkelte av de bedre avdelingene i TDF gjennomførte også offensive operasjoner utenfor Kharkiv så tidlig som i mai 2022 og holdt deler av fronten utenfor Kyiv de første ukene etter invasjonen. Soldater fra 127. Territorielle brigade ødela en T-90 med en 84 mm RFK, så de har demonstrert at de kan løse krevende forsvarsoppdrag, sier Palle Ydstebø.

Mange av oppgavene til TDF er de samme som det norske Heimevernet har. De sikrer bakre områder, bemanner kontrollposter og tar andre oppdrag for å frigjøre regulære styrker til skarpere oppdrag.

TDF har arbeidet med militære reformer siden krigen startet i 2014, men har fortsatt et stykke igjen før alle når vestlig standard og nivå.

– Jeg er usikker på hvordan de territoriale styrkene sloss, for det kommer an på hvilken utdanning og trening befalet har fra før. Jeg regner med at det varierer fra sovjetisk arv tilpasset krigens karakter, til en blanding der folk med utdanning og trening fra vestlige instruktører tar med seg erfaring inn i sin avdeling, sier Palle.

Ydstebø tror ikke måten de kriger på i Ukraina kommer til å endre doktriner og stridsdriller her hjemme.

– Ikke nødvendigvis, for det vi har av stridsdriller er godt tilpasset våre folk og Forsvarets oppdrag. Det kommer uansett an på hvilke lærdom Forsvaret trekker av krigen når erfaringene er analysert og behandlet. Det ligger langt fram, forklarer Palle Ydstebø.

Territorial Defence Force (TDF)

I det ukrainske forsvaret er det flere avdelinger med likhetstrekk til det norske Heimevernet. Ukrainas Territorial Defence Force (TDF) er kanskje den styrken som står nærmest i form og farge.

TDF har ingen direkte link til den norske treningen i Storbritannia og Trøndelag. Soldatene som har gjennomført trening med norske instruktører tjenestegjør i de fleste avdelingene i det ukrainske forsvaret.