OP__7774

Menneskene i krigen

– Dessverre stopper ikke fred og pasifisme en aggressor, så vær alltid klar til å kjempe tilbake!

Saken er fra heimevernsblad nr. 2 2023

Det er oberst Oleksiy Dmytrashkivskys klare oppfordring da han blir spurt om hva han ønsker å si til soldatene i det norske Heimevernet.

Han er head of public relations service i staben til Territorial Defense Forces of the Armed Forces of Ukraine (TDF). Noe av det viktigste han og hans medarbeidere gjør er å vise omverdenen hva som skjer i Ukraina og ikke minst menneskene som kjemper for hjemlandet sitt.

 Sjokk og sinne

Flere ganger daglig oppdateres TDFs twitterprofil (X). Overraskende er det kanskje at det er lite bilder av krig. Mest av alt er det bilder av mennesker. Noen smilende, andre alvorlige. Godt nede på siden dukker «Vakula» opp. Han jobbet som kunstner, arkitekt, designer og lærer ved Kyiv children´s academy of arts for under to år siden. Nå er han skarpskytter.

vakula.png

I februar og mars 2022 meldte titusenvis av mennesker seg til TDF; klare til å gripe våpen. Det førte til mange nye bataljoner og brigader.

– Mange tok et valg uten å nøle. De følte på sjokk og sinne de første dagene av invasjonen.

Oleksiy Dmytrashkivskys

– Det var et innbitt ønsket om å slå fienden tilbake, forklarer oberst Dmytrashkivsky og legger til:

– Før invasjonen signerte mange borgere i vårt land en kontrakt om å tjene i det territoriale forsvaret. De fikk militær opplæring i tilfelle Ukraina skulle bli angrepet, men uten å være direkte i militærtjeneste.

Lokalkjent

Litt lenger nede på twitter-siden dukker et bilde av en feltstøvel og et uniformert buksebein opp. En vakker oransj sommerfugl, akkurat lik den vi kaller tistelsommerfugl i Norge, har landet og brettet ut sine vinger. Følgeteksten er kort: «Our warriors can see the beauty even through the fog of war.»

sommerfugl2.png

I de innledende fasene av krigen ble TDF sine soldater brukt lokalt i de territorielle sonene de tilhørte. Da var situasjonsforståelse et viktig nøkkelord.

– Hvem andre enn de lokale innbyggerne kunne utføre disse oppgavene bedre? De kjente normalsituasjonen og oppdaget raskt hvis noe avvek fra normalen. Dette ble selvfølgelig gjort i samarbeid med politiet og lokale myndigheter, forklarer Dmytrashkivsky.

Forsvarsvilje

«Tor», en mann i slutten av 50 åra, holder våpenet sitt og ser alvorlig inn i kameraet. Twitter-teksten forteller at han tidligere var gründer og nestleder. Nå er han soldat: «– If this is not my war, this is not my land either. I wake up with these thoughts and complete tasks every day».

tor.png

Det ble raskt et behov for å kunne flytte TDF-styrker rundt om i landet og allerede 3. mai 2021 ble det gjort en lovendring, slik at styrkene kunne operere flere steder i Ukraina. Nå, ett og halvt år etter invasjonen, har de mange ulike oppgaver. Fellesnevneren er fortsatt en sterk forsvarsvilje uansett utfordring.

– De territorielle forsvarsstyrkene brukes først og fremst i tiltak rettet mot direkte avvisning av russisk aggresjon, forteller Dmytrashkivsky og legger til:

– En fullskala invasjon og systematiske luftangrep har visket ut linjen mellom fronten og det bakre, så våre soldater er bevisst på at de hvert eneste minutt er viktige for å forsvare familiene sine og landet vårt, konstaterer han.

I kamp

Blikket til «Maksyuta» møter deg i twitter-feeden. Han er kanskje i midten av tjueårene. Hva han gjorde sivilt står det ingenting om, men fra teksten kommer det frem at han er der fordi han må, men også fordi han ønsker: «As long as I live, I will fight».

Maksyuta.png

Hovedoppgaven til TDF er å sørge for å forsvare territoriet og beskytte befolkningen i det området de er satt til å beskytte.

– En like viktig oppgave er å opprettholde orden og sikkerhet i bakkant, vokte og kontrollere all kommunikasjon som veier, broer, tunneler og annen viktig infrastruktur, forklarer oberst Oleksiy Dmytrashkivsky.

I kamp brukes TDF som regel som lett infanteri med lette våpen og bombekastere, underordnet hærstyrkene.

– Etter at vi de siste månedene har mottatt pansrede kjøretøy fra vestlige partnere, har noen av våre avdelinger blitt omorganisert til mekanisert infanteri, sier han.

En selvfølge

På under to år har hverdagen til millioner av mennesker blitt snudd på hodet. Mange av dem har aldri vært i tvil, for det er en selvfølge å forsvare landet sitt med livet som innsats.

Barnehagelæreren «Neka» poserer med våpenet sitt i en blomstereng. Hun sikter konsentrert. Twitter-posten har mange likes. Hun forteller at hun enkelt kunne vært et annet sted siden hun ikke er underlagt verneplikten: «But I didn’t want it any other way».

neka.png

INFO:

  • I det ukrainske forsvaret er det flere avdelinger med likhetstrekk til det norske Heimevernet. Ukrainas Territorial Defence Force (TDF) er kanskje den styrken som står nærmest i form og farge.
  • TDF har ingen direkte link til den norske treningen i Storbritannia og Trøndelag. Soldatene som har gjennomført trening med norske instruktører tjenestegjør i de fleste avdelingene i det ukrainske forsvaret.