Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, besøkte kursdeltagere på lagførerkurset ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS).

Takk for at jeg får låne arbeidstakeren din

Fredag 4. desember ønsker Heimevernet å vise arbeidsgivere at de har en viktig nasjonal beredskapsressurs på arbeidsplassen.

4. desember i år arrangeres «uniform på jobben-dagen» for første gang i Heimevernet (HV). Dagen, som er frivillig å delta på, er ment for alle som tilhører Heimevernet og som har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsplass til å bære uniformen på jobb. 

Også studenter oppfordres til å ta på seg uniformen fredag 4. desember.

Heimevernet gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva HV er og hvilke personer som utgjør Heimevernet. Jeg håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for både Heimevernet og Forsvaret.

Landsdekkende HV

De 40.000 soldatene som utgjør HV er i det daglige sivile, med den felles bakgrunnen at de har gjennomført førstegangstjenesten. Ved krise eller krig er det de som tar på seg uniformen og skal være med på å forsvare landet i nærheten av sin hjemplass. Det er den lokale tilknytningen som gjør Heimevernet unikt. Heimevernet er der du bor.

UPJD Butikkmedarbeider.jpg
Uniform på jobben-dagen er i 4. desember.

Soldatene i HV er til vanlig ikke like synlig som resten av Forsvaret da de i hverdagen har sivile jobber eller er studenter. Jeg tror «uniform på jobben»-dagen vil vise folk flest at Forsvaret gjennom HV fortsatt er landsdekkende og har et relativt stort volum med soldater med geografisk spredning. Det vil igjen bidra til forståelse og øke interessen for Forsvaret og forsvarsviljen. For Forsvaret er Heimevernet en viktig brobygger mellom det militære og sivile samfunn.

Kanskje Forsvaret igjen blir noe man snakker om rundt kjøkkenbordet, slik man gjorde før da «alle» måtte inn til førstegangstjeneste. Interesse og debatt rundt Forsvaret og Heimevernet er viktig.

Bær uniform med stolthet

Det er den lokale kunnskapen og det lokale engasjementet som gjør HV unikt. Nærheten og den lokale tilknytningen gir mulighet til å reagere raskt og til å være blant de første når noe skjer. Enten Norge må vise sin militære beredskap, bistå sivile myndigheter ved kriser som flom, ras eller leteaksjoner. Eller som nå under korona-pandemien, hvor soldatene i Heimevernet er svært gripbare og støtter politiet for å hjelpe samfunnet. Og nå ser vi igjen at HV-soldater bistår politiet med økt grense- og personkontroll langs grensen mot Sverige.

Jeg vil at soldatene i Heimevernet skal bære sin uniform med stolthet, og håper «uniform på jobben-dagen» vil vise kollegaer, venner, familie og andre innbyggere i landet at HV er en del av den nasjonale beredskapen. Og på den måten få annerkjennelse for den innsatsen man gjør som HV-soldat. Synlighet og anerkjennelse er viktig.

Dagen handler også om å synliggjøre for arbeidsgivere at den ansatte med sin HV-bakgrunn er en ressurs, som kanskje gjennom Heimevernet har tatt ulike kurs som også kan brukes i den sivile jobben.

Ressurspersoner

Som sjef for Heimevernet er jeg veldig takknemlig for at jeg får låne din arbeidstaker noen dager i året på årlig trening eller kurs. Årlig trening er viktig for å holde Heimevernet gripbart og relevant. Kanskje kommer soldaten også tilbake etter en årlig trening som en arbeidstaker med mer kompetanse som din bedrift har bruk for.

Jeg ønsker med «uniform på jobben-dagen» å vise arbeidsgiver at de har en viktig nasjonal beredskapsressurs i sin organisasjon. HV-soldatene er ofte ressurspersoner med mye god kompetanse. 

Jeg håper «uniform på jobben-dagen» fredag 4. desember gjør at dere som arbeidsgivere verdsetter at arbeidstakeren er viktig for den nasjonale beredskapen og at dere dermed oppfordrer arbeidstakerne til å kle på seg uniform på jobben denne fredagen dersom det praktisk er mulig.