Hemvärnet har

Svensk «uniform på jobben» suksess

I fjor gjennomførte det svenske Hemvärnet «uniform på jobben-dagen» for første gang. Over hele Sverige jobbet kokker, lærere, ordførere, butikkansatte og gårdbrukere i Hemvärnets uniform en dag.

Det var de svenske soldatene som selv foreslo uniform på jobben-dagen. Flere store bedrifter og arbeidsgivere oppmuntret i tillegg sine ansatte som er soldater i Hemvärnet til å bruke uniformen på jobben.

4. desember i år arrangerer både det norske Heimevernet og det svenske Hemvärnet uniform på jobben- dagen. Les mer om uniform på jobben-dagen 4. desember her

tt med positiv nysgjerrighet

– Det var en suksess her i Sverige, alle soldater jeg pratet med var veldig fornøyd og stolte, forteller chefredaktör Therese Åkerstedt fra Tidningen Hemvärnet, som er svenskenes heimevernsblad.

– Dagen var jo også deres eget initiativ. Svenske brannfolk tok dessuten etter oss og startet en «brannmann på jobben-dag».

Erfaringene fra Sverige var altså gode, og våre svenske kolleger kunne fortelle om alt fra nysgjerrige kunder på Systembolaget som fikk en god innføring om Hemvärnet, til elever som behandlet sin gamle gode lærer med en helt ny «respekt».

Mange av de svenske soldatene forteller at de ble møtt med nysgjerrighet og fikk pratet mye om militærtjeneste og Hemvärnet, kanskje også rekruttert noen, da tjenesten i Sverige er frivillig.

Pål Abberyd jobber som lærer for voksne, og er befal i staben til Gävleborgsbataljonen.

PålAbberyd002.jpg
Pål Abberyd underviste i uniform og opplevde at elevene ble nysgjerrige på hva Heimevernet er. Foto: Staffan Claesson.

 – Mitt inntrykk er at det var et positivt innslag på skolen. Noe som vakte nysgjerrighet. Uniformen førte med seg en litt annen respekt, fortalte han til det svenske Heimevernsbladet.

Skapte synlighet

Den svenske uniformen på jobben-dagen hadde dessuten en potensiell rekkevidde på to millioner personer i sosiale medier. Det var til tross for at det ikke ble kjøpte noe reklame i medier eller at de hadde sponsede kampanjer i sosiale medier.

SusanneAndersson003.jpg
Susanne Andersson jobber på akuttmottaket og fikk mange gode spørsmål fra sine kolleger. Foto: Staffan Claesson.

Susanne Andersson er enhetsleder på akuttmottaket på Gävle sykehus. I Hemvärnet er hun sanitetbefal.

– Jeg er ofte instruktør på øvelser og har faktisk lært mye som jeg tar med meg inn i min sivile jobb. Det var selvfølgelig mest personalet  som hadde spørsmål om hvorfor jeg dukket opp i uniform. De syntes det var morsomt og hadde mange spørsmål om både Hemvärnet  og Forsvaret, forteller hun.

Les også