_MGL9723

Tar over oppdraget

Torsdag 27. mai ble oberstløytnant Svend Roger Ovenstad (50) satt inn som ny distriktssjef i Opplandske heimevernsdistrikt (HV-05).

Han overtar etter oberstløytnant Semming Rusten (47), som har hatt stillingen som distriktssjef i HV-05 de siste to årene. Som distriktssjef er man sentral i sikkerhetsarbeid i sin region og jobber opp mot nødetater og andre aktører i forbindelse med beredskap.

Svend Roger Ovenstad er oppvokst i Sande kommune, i gamle Vestfold fylke. Han startet i Forsvarets spesialkommando på Trandum i 1993, og ble med avdelingen videre til Rena. Senere gikk han krigsskolen, så gikk han videre på stabsskole i USA, med påfølgende tjeneste på Rena i FSK. De siste to årene har han tjenestegjort i operasjonsavdelingen ved forsvarsstaben i Oslo.

_MGL9787.jpg
Oberstløytnant Svend Roger Ovenstad

– Jeg ser frem imot å ta over lederstillingen, og ansvaret. Jeg skal videreføre det gode arbeidet som tidligere sjef oberstløytnant Semming Rusten har gjort. Sier han.

Tidligere distriktssjef, oberstløytnant Semming Rusten slutter etter to år i jobben som han beskriver som den beste han har hatt noen gang.

– Jeg har vært veldig involvert i det sivil-militære samarbeidet. Det har vært en spesiell tid, hvor vi har stått i et skarpt bistandsoppdrag til støtte for politiet i over halvparten av tiden. Dette har vært en veldig givende og lærerik jobb, hvor vi har fått til et veldig godt samarbeid med spesielt Statsforvalteren og Politimesteren i Innlandet. Det er med vemod og glede jeg gir ansvaret for HV-05 til Svend Roger.

– Jeg ser frem mot å jobbe som distriktssjef i HV-05. Jeg har en ansvarsfull og viktig stilling som jeg stolt skal videreføre etter beste evne. Vi er fortsatt i et skarpt bistandsoppdrag med politiet, noe som jeg ser frem imot å bistå i så lenge det trengs. Sier Ovenstad

Opplandske heimevernsdistriktet omfatter hele 46 kommuner, og har sentrale forsvars- og samfunnsfunksjoner lokalisert i hele sitt ansvarsområde. I tillegg har HV-05 en 350 kilometer lang grense mot Sverige.