Illutrasjon med hvit bakgrunn

Uniform på jobben-dagen

For første gang i historien får soldater i Heimevernet mulighet til å ta på seg uniformen og bruke den i sin sivile jobb i anledning «uniform på jobben-dagen».

Sett av datoen 4. desember i år. Da arrangeres «uniform på jobben-dagen» for første gang i Heimevernet. Dagen, som er frivillig å delta på, er for alle som tilhører Heimevernet og som har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsplass til å bære uniformen på jobb. 

Også studenter oppfordres til å ta på seg uniformen 4. desember.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er og hvilke personer som utgjør Heimevernet. Vi håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for HV, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, som er sjef for HV.

ØKE FORSTÅELSEN

De 40.000 soldatene i HV er i det daglige sivile, med den felles bakgrunnen at de har gjennomført førstegangstjenesten. Ved krise eller krig er det de som tar på seg uniformen og skal være med på å forsvare landet. 

– Til vanlig er ikke disse soldatene synlig da de ikke jobber i Forsvaret i det daglige, men har sivile jobber eller er studenter. Jeg tror «uniform på jobben»-dagen vil vise folk flest at Forsvaret gjennom HV fortsatt er landsdekkende og har et relativt stort volum med soldater med geografisk spredning. Det vil igjen bidra til forståelse og øke interessen for Forsvaret og forsvarsviljen, sier HV-sjefen, og legger til:

– Kanskje Forsvaret igjen blir noe man snakker om rundt kjøkkenbordet, slik man gjorde før da «alle» måtte inn til førstegangstjeneste. Interesse og debatt rundt Forsvaret og Heimevernet er viktig.

_H2B1923.jpg
4. desember kan soldater i Heimevernet ta på seg uniform på sin sivile jobb.

VIKTIG RESSURS

Også ved sivile kriser, som for eksempel under korona-pandemien, har soldatene i Heimevernet vært gripbare og brukt for å hjelpe samfunnet.

– Vi vil at soldatene i Heimevernet skal bære sin uniform med stolthet, og håper «uniform på jobben-dagen» vil vise kollegaer, venner, familie og andre innbyggere i landet at HV er en del av den nasjonale beredskapen. Og på den måten få annerkjennelse for den innsatsen man gjør som HV-soldat. Synlighet og anerkjennelse er viktig, sier Michelsen.

Dagen handler også om å synliggjøre for arbeidsgivere at den ansatte med sin HV-bakgrunn er en ressurs, som kanskje gjennom Heimevernet har tatt ulike kurs som også kan brukes i den sivile jobben.

– Vi ønsker med dette å vise arbeidsgiver at de har en viktig nasjonal beredskapsressurs i sin organisasjon. HV-soldatene er ofte ressurspersoner med mye god kompetanse. HV håper «uniform på jobben-dagen» gjør at arbeidsgiveren i større grad verdsetter at de har en arbeidstaker som er viktig for den nasjonale beredskapen, sier Michelsen.

HV 75 ÅR

Ideen kommer fra svenske Hemvärnet, som arrangerte «uniform på jobben-dagen» for første gang i fjor, med stor suksess. 

De har igjen hentet ideen fra England, der reservister en gang i året tar på seg uniformen og går på jobb.

– Ideen har ligget på skrivebordet en stund også her i Norge, men vi synes at det i forbindelse med at HV er 75 år til neste år, så ville en god start på jubileet være å arrangere «uniform på jobben-dagen» også i Norge. Vi ser for oss at dette blir en årlig hendelse, sier generalmajoren.

Mer informasjon om «uniform på jobben-dagen» vil komme i løpet av høsten på nettsidene og i sosiale medier til Heimevernet. Det inkluderer hvordan man skal ta dagen opp med arbeidsgiver for å få tillatelse til å ha på seg uniformen på jobb. Dagen er frivillig å delta på, men det oppfordres til at flest mulig slutter opp om markeringen. Det er også viktig at uniformsreglementet blir fulgt.

– Vi tror en slik dag vil gi Heimevernet mye positiv oppmerksomhet og håper så mange som mulig har anledning til å delta. Soldatene i Heimevernet skal føle seg stolte og med dette skjønne at de er en del av fellesskapet i Forsvaret, fastslår Michelsen.