Heimevernsungdom_Thumbnail-876665677547828387

Heimevernsungdom

Heimevernet har et fantastisk tilbud for deg som er interessert i Forsvaret eller vurderer en lederutdannelse i fremtiden.

I Heimevernsungdommen (HVU) skal du gjennom aktiviteter, konkurranser, samlinger og utvekslinger for å få kunnskap om Forsvaret, og god kjennskap til Heimevernets viktigste aktiviteter. I tillegg skal HVU gi deg en personlig utvikling som gjør deg bedre rustet til å takle utfordringer senere i livet.

Heimevernsungdommen driver med spennende aktiviteter av både sportslig og friluftsmessig art. Militære disipliner er med i den grad de er nødvendige for å kunne delta i militær feltidrett og kunne korrekt militær opptreden. HV-ungdommen blir ikke trent for strid og er ikke en del av mobiliseringsforsvaret.

HVA MÅ TIL?
Du kan søke fra du er 15 og et halvt år, og være med til du er 21 år, eller til du starter i førstegangstjenesten. For å kunne være med i Heimevernsungdommen må du ha plettfri vandel og god helse.
HVOR OG HVEM?
Heimevernet har heimevernsungdomsgrupper i Oslo og Akershus, Trøndelag og Agder og Rogaland. Ta kontakt med ungdomslederen ved HV-distriktet der du bor for mer informasjon.

KONTAKT

OSLO OG AKERSHUS

HV-02.kontakt@mil.no

TRØNDELAG

HV-12.kontakt@mil.no

AGDER OG ROGALAND

hv.hv-08.ungdomskonsulent@mil.no

Dette lærer du som Heimevernsungdom

 1. US National Guard lærte deltakerne om førstehjelp i strid, under NOREX 2019. Deltakerne fikk blant annet lære om bruken av tourniquet, og hvordan en syr sting.

  Opplæringen er grundig, og du får anledning til å bruke kunnskapene dine i mange forskjellige sammenhenger i tjenesten. Mye av det du lærer kan være til stor nytte ellers i livet.

 2. Cybertekniker-elever fra Cyberforsvarets våpenskole under deres vinter-/sambandsøvelse i Trøndelag, november 2019

  Innføring i hvordan man bruker feltradio og felttelefon. Du vil i tillegg få kjennskap til hvordan du uttrykker deg kort og konsist på samband.

 3. 20170408_PaskesamlingHVU_KristianKapelrud_003_HQ

  Innføring i disipliner som for eksempel avstandsbedømmelse, måloppdagelse og meldingstjeneste. Du vil lære hvordan du kan leve med naturen som ressurs, utføre patruljering, overnatte i telt, lage gapahuk og snøhule.

 4. 20170408_PaskesamlingHVU_KristianKapelrud_001_HQ

  Holdningsskapende disiplin i Forsvaret. Du vil lære hvordan man marsjerer, generell militær opptreden ute og inne, samt få kjennskap til uniformsreglementet.

 5. 20170409_PaskesamlingHVU_KristianKapelrud_024_HQ

  Du vil få opplæring i våpenbruk og skyting. Baneskyting, skiskyting og feltskyting er de vanligste ferdighetene som blir benyttet i HVU. Ungdommenes våpen er en modifisert utgave, og kan bare skyte enkeltskudd.

 6. 20170408_PaskesamlingHVU_KristianKapelrud_018_HQ

  Hvordan velger man riktig rute frem til målet? Hvordan finner man på best måte frem, selv i mørket? Du vil lære mye om selve kartet og hvordan du bruker det både med og uten kompass.

Norex-utvekslingen

Hvert år drar soldater fra Heimevernets innsatsstyrker og HV-ungdommer til Minnesota i USA for å lære av US National Guard. Samtidig kommer amerikanske "HV-soldater" til Norge for å lære å overleve i norsk natur.

Pil til høyre
Under NOREX 2019 ble heimevernsungdommen delt opp i lag og konkurrerte mot hverandre i et rebusløp. Konkurransen gikk ut på å løse rebus på kortest tid og å finne frem til postene gjennom kartlesing.