Karoline

Presse og info

Kommunikasjonsseksjonen har fagansvaret for kommunikasjon i Heimevernet.

Kommunikasjonsseksjonen arbeider blant annet med produksjon av innhold til Heimevernets mediekanaler som nettsider, sosiale medier og Heimevernsbladet, samt leveranse til publikasjoner i Forsvaret. 

Grosberghaugen, Per Gunnar.jpg
Oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen er kommunikasjonssjef i HV.

På vegne av sjef HV og sjef Heimevernsstaben har kommunikasjonssjefen utøvende myndighet innenfor fagområdet intern og ekstern kommunikasjon.

Kommunikasjonsseksjonen har ni ansatte i henholdsvis Nord-Norge, Midt-Norge, Sør-Vestlandet og Østlandet, hvorav seks militære og tre sivile. Seksjonen har tre vernepliktige presse- og informasjonsassistenter.

Strategisk virksomhet:

  • Budskap på vegne av sjef Heimevernet
  • Taler, foredrag og orienteringer
  • Kommunikasjonsbudskap
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Talsmannsrollen og mediekontakt
  • Oppfølging og utvikling av kommunikasjonsorganisasjonen
  • Innspill til Forsvarets overordnede dokumenter og planverk​

Kommunikasjonsseksjonen i Heimevernet

Per Gunnar Grosberghaugen

Oberstløytnant
Kommunikasjonssjef
Telefon: 48883070

Stein Cato Nybakken

Rådgiver (sivil)
Fagleder (NK)
Telefon: 45515325

Siv Iren Brænd

Rådgiver (sivil)
Redaktør
Telefon: 40028135

Tore Ellingsen

Seniorkonsulent (sivil)
Sjef CMT 1
Telefon: 48881975

Rune Haarstad

Kaptein
Sjef CMT 2
Telefon: 95254010

Ingvild Ekrol

Kvartermester
Sjef CMT 3
Telefon: 40624492

Karen Gjetrang

Visespesialist
Spesialist CMT 1
Telefon: 92042579

Kristian Kapelrud

Spesialist
Spesialist CMT 2
Telefon: 97782754

Helene Thorkildsen

Spesialist
Spesialist CMT 3
Telefon: 45291969