Luftforsvaret utdanningscamp ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik.
Campen har fokus på rekruttering til førstegangstjeneste og teknisk utdanning i Luftforsvaret, spesielt blant jenter.

Uniform og sosiale medier

Det er viktig å være bevisst at du assosieres med Forsvaret når du legger ut bilder eller film i sosiale medier der du har på deg uniform. Her gir vi deg noen tips.

Mange er stolte av å være soldat og er gode representanter for Heimevernet i ​​sosiale medier. Dette gir åpenhet, deltagelse, dialog, felleskap, relasjons -og omdømmebygging, rekruttering og PR for Heimevernet.

Men: Det vil alltid være fremmede aktører som er interessert i Forsvarets virksomhet. Ikke gjør jobben lettere for dem.

Husk på ​​

 • Effekten 
  Som soldat i sosiale medier representerer du Forsvaret på lik linje med å bruke uniform på gaten. Din oppførsel vil assosieres med Forsvaret.
   
 • Konsekvensene 
  Det er viktig å være bevisst at det som publiseres, blir lagret for alltid og kan senere bli brukt av andre. 
   
 • Sterke meninger?
  Som representant for Forsvaret er ikke alltid et kommentarfelt det beste stedet å ytre disse.
   
 • Konflikter, misnøye eller problemer 
  De løses ikke via sosiale medier eller nettforum, men i egen organisasjon og tillitsmannsapparat.

Pass på 

 • ​​​Foto og film: Bilder sier mer enn 1000 ord. Hvilken informasjon ligger i bilde? Ta eventuelt kontakt med din sjef eller sikkerhetsoffiser for råd og godkjenning før publisering.
   
 • Personvern: Vær nøye med at personene på film eller foto har gitt sitt samtykke til publiseringen. Dette selv om alle kan ta bilder av norske soldater på offentlig sted.
   
 • Følgende er ikke tillatt å dele: Informasjon om operasjoner, graderte kapasiteter, taktikker og klartider.
   
 • Sikkerhetsloven: Det er ikke tillatt å kommunisere om informasjon som er/kan tenkes å være sikkerhetsgradert jf. sikkerhetsloven, kapittel 4, §11.
  ​​​​​​​
 • Blir du oppmerksom på kritikkverdige forhold i sosiale medier, herunder brudd på operasjonssikkerhet, informasjonssikkerhet eller annet, meld fra til G-2 sikkerhetsoffiser og/eller sikkerhetsinspektøren i Heimevernsstaben.

Heimevernet ønsker åpenhet og at du er en god ambassadør. Ta med deg vårt motto «overalt – alltid» inn i den digitale verden også!​


​​