2020-12-04 Pål Moi 2

Derfor er «uniform på jobben-dagen» viktig for Heimevernet

6. desember feirer Heimevernet 75 år. Jubileet markeres blant annet med «uniform på jobben-dagen».

I fjor kledde soldater over hele landet på seg HV-uniformen og dro på sin sivile jobb eller studiested da Heimevernet arrangerte «uniform på jobben-dagen» for første gang. HV-soldatene var meget synlig i sosiale medier denne dagen da mange publiserte bilder av seg selv på sine egne sider.

I tillegg fikk Heimevernet mange flotte presseoppslag over hele landet i lokale-, regionale- og riksmedia.

Stolthet

Dagen, som er frivillig å delta på, er for alle som tilhører Heimevernet og som har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsplass eller studiested til å bære uniformen.

– Jeg vil at soldatene i Heimevernet skal bære sin uniform med stolthet, og håper «uniform på jobben-dagen» vil vise arbeidsgivere, kollegaer, venner, familie, medstudenter og andre innbyggere i landet at HV er en del av den nasjonale beredskapen og på den måten få anerkjennelse for den innsatsen de gjør som HV-soldater, sier generalmajor Elisabeth
Michelsen, som er sjef for HV.

Stor innsats

HV-soldatene har gjennom 75 år lagt ned en stor innsats. Innsatsen har kanskje vært spesielt synlig den siste tiden med måten Heimevernet har bistått samfunnet under korona-pandemien.

– Jeg har selv besøkt soldater på de mange grensestasjonene HV har bistått politiet med grensekontroll og latt meg imponere over den innsatsen som er lagt ned. Mange av de som var permittert fra sine sivile jobber, meldte seg frivillig til tjenesten, sier Michelsen.

Jeg håper flest mulig av dere blir med på dagen for å vise frem at vi er 40.000 soldater og befal spredt over hele landet

Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet

Det siste halvåret har aktiviteten i Heimevernet igjen tatt seg opp, med årlige treninger og kurs i hele landet. HV-soldater har gjennomført nødvendig trening og oppfriskning av militære ferdigheter for neste gang å kunne bidra for Norge dersom situasjonen krever det.

– Nå skal vi feire at HV er 75 år og det gjør vi blant annet med «uniform på jobben-dagen» 6. desember. Jeg håper flest mulig av dere blir med på dagen for å vise frem at vi er 40.000 soldater og befal spredt over hele landet og at vi tilhører alle samfunnslag og yrkesgrupper. Vi gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er og hvilke personer
som utgjør Heimevernet. Vi håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for HV, sier generalmajor Michelsen.

Ikke like synlig


De 40.000 soldatene i HV er i det daglige sivile, med den felles bakgrunnen at de har gjennomført førstegangstjenesten. Ved krise eller krig er det de som tar på seg uniformen og skal være med på å forsvare landet.

– Til vanlig er ikke disse soldatene like synlig fordi de ikke jobber i Forsvaret i det daglige, men har sivile jobber eller er studenter. Jeg tror «uniform på jobben»-dagen vil vise folk flest at Forsvaret gjennom HV fortsatt er landsdekkende og har et relativt stort volum med soldater med geografisk spredning. Det vil igjen bidra til forståelse og øke interessen for Forsvaret og
forsvarsviljen, sier HV-sjefen, og legger til:

– Kanskje Forsvaret igjen blir noe man snakker om rundt kjøkkenbordet, slik man gjorde før da «alle» måtte inn til førstegangstjeneste. Interesse og debatt rundt Forsvaret og Heimevernet er viktig. Vi tror en slik dag vil gi Heimevernet mye positiv oppmerksomhet og håper så mange som mulig har anledning til å delta. Soldatene i Heimevernet skal føle seg stolte og med dette skjønne at de er en del av fellesskapet i Forsvaret, fastslår Michelsen.