KOllasj1

Tar vi tryggheten for gitt?

Onsdag 6. desember er det 77 år siden Stortinget vedtok at Norge skulle ha et heimevern. For fjerde året på rad vil tusenvis av HV-soldater markere dagen med å bære uniformen på arbeidsplassen eller i klasserommet.

Målet er å vise at vi er 40 500 kvinner og menn over hele landet, som til daglig er sivile arbeidstakere og studenter, men som har en svært viktig oppgave i å håndtere kriser som kan ramme oss alle. Hver dag jobber rundt 600 ansatte i HV for at våre soldater skal få de beste forutsetningene for å løse oppdraget sitt.

Ideen om et norsk heimevern ble unnfanget under 2. verdenskrig da planene med å gjenoppbygge det norske Forsvaret ble lagt. Hensikten var «..å benytte en del av sivilbefolkningen, som står i sivilt arbeide, til å befri feltavdelinger med mindre utdannelse, enklere bevæpning og utrustning enn det feltavdelingene har..» Heimevernets styrke skulle ligge i dets nære tilknytning til hjemmet og arbeidsplass - noe som skulle gi verdifull detaljkunnskap om det stedet som skulle forsvares. Det er disse prinsippene dagens heimevern bygger på og som vi markerer på onsdag.

20230810-DSC_9938_KG_komprimert.jpg
Sjef Heimevernet, generalmajor Frode Ommundsen

I vårt relativt fredelige hjørne av verden er det lett å tenke at tryggheten er gitt. At nettopp vår frihet og vårt demokrati skal bli utfordret, er for mange utenkelig og ubegripelig. Derimot har vi en plikt til å være forberedt på at dette ubegripelige også kan skje her. Etter krigsutbruddet i Ukraina kunne vi blant annet lese om tobarnsmoren Olya fra byen Brovary i Kiev-regionen som måtte flykte til Romania med sine to barn da de første bombene falt.

– Jeg trodde aldri dette skulle skje – ikke i vår tid, fortalte hun.

Vår beredskapsbygging henger sammen med viljen til å erkjenne risiko. Tryggheten vi alle opplever er altså ikke gitt – den utfordres daglig og krever oppmerksomhet av oss alle.

Det er Forsvarets hovedoppgave å forsvare landet, men det er også vårt felles ansvar som innbyggere. Heimevernets soldater representerer på mange måter viljen i folket til å stå imot om vi blir angrepet. Vår tilstedeværelse skal både avskrekke og berolige. I tillegg skal vi være åpne og forutsigbare i det vi gjør.

Jeg håper soldatene i Heimevernet bærer uniformen sin med stolthet og vil bruke denne dagen til å vise arbeidsgivere, kollegaer, venner og familier at HV er en viktig del i å forhindre det utenkelige.

Overalt – alltid